archiv

15. 12. 2021

Vánoce na VŠPJ podpořily SOVY Oblastní charity Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava letos v rámci 17. ročníku charitativní akce Vánoce na VŠPJ podpořila terénní programy SOVY. Tato služba Oblastní charity Jihlava je určená osobám a rodinám z Jihlavska i dalších míst Kraje Vysočina, které žijí ve vysoké míře sociálního vyloučení. Studenti a zaměstnanci školy pro ně zorganizovali sbírku trvanlivých potravin a drogerie. Její výtěžek předal rektor Václav Báča ve středu 15. 12. 2021 terénním pracovnicím jihlavské Charity.

více

15. 12. 2021

VŠPJ čeká v lednu volba nového rektora

Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava bude volit nového rektora. Nástupce současného rektora prof. MUDr. Václava Báči, Ph.D., kterému končí v roce 2022 druhé funkční období, budou senátoři vybírat v tajném hlasování ve středu 12. ledna 2022. Na post nejvyššího představitele školy kandiduje jediný akademik. Je jím prorektor pro tvůrčí a projektovou činnost doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

více

13. 12. 2021

Týden dobrovolnictví na VŠPJ 2021 připomněl práci dobrovolníků v nemocnici i hodnotu dobrovolnictví

5. prosinec se od roku 1985 slaví po celém světě jako Mezinárodní den dobrovolníků. Katedra sociální práce VŠPJ si tento významný den každoročně připomíná Týdnem dobrovolnictví na VŠPJ. V rámci letošního ročníku připravila pro zájemce například přednášku o práci dobrovolníků v Nemocnici Jihlava, došlo také k připomenutí ekonomické hodnoty dobrovolnictví.

více

09. 12. 2021

Česko-rakouský projekt PARTNER odstartoval terénním šetřením v jižních Čechách

Jihočeské město Třeboň se ve dnech 22. až 26. listopadu 2021 stalo základnou pro terénní šetření pořádané Katedrou cestovního ruchu VŠPJ. Několikadenní šetření spojené s workshopy a dalšími aktivitami bylo první živou akcí projektu Partnerstvím měst k posílení přeshraničního regionálního rozvoje. Nový česko-rakouský projekt INTERREG V-A (KPF-02-220) se zaměřuje nejenom na oblast cestovního ruchu, ale zkoumá i fungování veřejné správy na území česko-rakouského pohraničí.
 

více

01. 12. 2021

Studenti diskutovali o duševním zdraví

V pondělí 29. listopadu 2021 se na Vysoké škole polytechnické Jihlava uskutečnil workshop Jak pečovat o své duševní zdraví. Workshopem s podtitulem COVID-19 ne jako hrozba, ale příležitost provázela studenty Mgr. Hana Vláčilová, psycholožka Poradenského a kariérního centra VŠPJ.

více

24. 11. 2021

STARTupUJ NA VYSOČINĚ zná své vítěze

V úterý 23. listopadu proběhlo v historické aule Vysoké školy polytechnické Jihlava slavnostní vyhlášení soutěže STARTupUJ NA VYSOČINĚ. Soutěž cílenou na inovativní projekty nebo záměry realizované či plánované na území Kraje Vysočina vyhlásila agentura CzechInvest, přihlásilo se do ní jedenáct projektů. Vítězi se stali Petr Petz s projektem Radononline, Maria Šimůnková s projektem Nekrachni a student VŠPJ Jan Filipi s projektem MathBox.

více

18. 11. 2021

Pětina oceněných Dobrochů je z VŠPJ

V pátek 12. 11. 2021 se v Hotelu Gustav Mahler Jihlava konal již 15. ročník slavnostního ocenění dobrovolníků, které pořádá Dobrovolnické centrum Oblastní charity Jihlava. Ocenění Dobroch z rukou hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Vítězslava Schreka, MBA, radního města Jihlavy Bc. Daniela Škarky, ředitelky Oblastní charity Jihlava Ing. Hany Fexové a hlavního koordinátora dobrovolníků Romana Mezlíka převzaly také zástupkyně Vysoké školy polytechnické Jihlava. Jednalo se o studentku oboru Zdravotně sociální pracovník Lucii Mátlovou, o akademické pracovnice katedry sociální práce Mgr. Janu Gabrielovou, PhD., a Mgr. Martinu Černou, Ph.D., spolu s Ing. Pavlínou Novou, která působí na Projektovém centru VŠPJ.

více

17. 11. 2021

VŠPJ si 17. listopad připomněla v Jihlavě i v Praze

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva si Vysoká škola polytechnická Jihlava připomněla v Jihlavě i v Praze. V předvečer státního svátku setkáním studentů, zaměstnanců a posluchačů univerzity třetího věku u památníku Klíče v Jihlavě. Ve středu 17. listopadu se pak zástupci VŠPJ zúčastnili tradičních pietních aktů na Národní třídě, u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici v Praze.

více

16. 11. 2021

VŠPJ hostila 13. ročník mezinárodní konference Konkurence

Ve dnech 11. a 12. listopadu se v historické aule Vysoké školy polytechnické Jihlava uskutečnil 13. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence. V rámci programu zaměřeného na teoretické i praktické aspekty konkurence vystoupili akademičtí pracovníci Katedry ekonomických studií VŠPJ, která konferenci pořádala, zástupci katedry cestovního ruchu a katedry technických studií i přednášející z dalších českých a slovenských univerzit.

více

16. 11. 2021

Katedra ekonomických studií komentuje aktuální ekonomické dění

Odborný asistent Katedry ekonomických studií VŠPJ Ing. Petr Musil, Ph.D., působí mimo jiné jako redaktor CNN Prima News. Jeho články se věnují aktuálnímu ekonomickému dění v ČR i ve světě. Komentáře do článků připojuje také garantka bakalářského studijního programu Finance a řízení Ing. Veronika Hedija, Ph.D., z téže katedry. 

více

12. 11. 2021

POLYTECHNICAST #18: DAVID ŠČERBA a ONDŘEJ ŠRYTR (Stormware s.r.o.): Nejdůležitější jsou znalosti a zájem

Jak to chodí na praxích studentů VŠPJ "v praxi"? Na to nám odpoví 18. epizoda podcastu Polytechnicast. Pozvání k rozhovoru tentokrát přijali David Ščerba, ředitel vývoje ve společnosti Stormware s.r.o., a Ondřej Šrytr, student třetího ročníku bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika na Katedře technických studií VŠPJ. Ten se v této softwarové firmě s centrálou v Jihlavě zapojil do trainee programu určeného studentům a během poměrně krátké doby se vypracoval z pozice praktikanta na pozici stálého zaměstnance s uzavřenou pracovní smlouvou. 

více

11. 11. 2021

Digitalizace je naděje pro cestovní ruch

Katedra cestovního ruchu VŠPJ realizuje od konce roku 2019 přeshraniční projekt prostřednictvím programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika k tématu digitalizace v cestovním ruchu. Zaměření na toto téma se ukázalo v kontextu celosvětové pandemie a souvisejících restrikcí jako velice aktuální.

více

09. 11. 2021

Nadaní středoškoláci představili na VŠPJ své projekty

pondělí 8. listopadu se v historické aule VŠPJ uskutečnilo setkání žáků a pedagogů středních škol z Kraje Vysočina, zástupců Vysoké školy polytechnické Jihlava a Kraje Vysočina. Během setkání proběhlo vyhodnocení projektu Nadaní studenti, který byl ve školním roce 2020/2021 realizován pod záštitou Kraje Vysočina, a diskuzi zúčastněných stran o podporování zájmu nadaných žáků středních škol o vzdělání, vědu a výzkum v širokém spektru zdravotních, ekonomických a technických oborů.

více

08. 11. 2021

Jubilejní JOBStart přilákal okolo 400 návštěvníků

Ve dnech 2. až 4. listopadu 2021 se ve Výukovém centru VŠPJ uskutečnil veletrh JOBStart 2021. Jubilejní 10. ročník veletrhu pracovních příležitostí nabídnul studentům a absolventům Vysoké školy polytechnické Jihlava jedinečnou příležitost kontaktovat potenciální zaměstnavatele i zajímavé přednášky či možnost otestovat znalost anglického jazyka.

více

01. 11. 2021

VŠPJ se účastní Týdne Akademie věd ČR

Od 1. do 7. listopadu probíhá po celé České republice 1. ročník festivalu s názvem Týden Akademie věd ČR. V rámci vědeckého festivalu, který navazuje na dřívější Týden vědy a techniky Akademie věd ČR, můžete zhlédnout online také dvě přednášky, které připravila Katedra sociální práce VŠPJ.

více

27. 10. 2021

VŠPJ si připomněla výročí vzniku Československa

Rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava prof. Václav Báča a zástupci Akademického senátu VŠPJ si připomněli výročí 103 let od vzniku samostatného československého státu. Setkání k uctění památky této významné události moderních československých dějin se uskutečnilo ve středu 27. října 2021 u sochy T. G. Masaryka v Jihlavě.

více

27. 10. 2021

Akademický senát VŠPJ vyhlásil volby nového rektora

Na svém zasedání ve středu 27. října 2021 vyhlásil Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava volby kandidáta na funkci rektora VŠPJ a harmonogram voleb. Nástupce současného rektora prof. Václava Báči, kterému končí v roce 2022 druhé funkční období, budou členové akademického senátu vybírat ve středu 12. ledna 2022.

více

20. 10. 2021

Soutěž Opus optimum o nejlepší vědecké práce ovládla katedra technických studií

Letošní 9. ročník soutěže Opus optimum o nejlepší vědeckou práci publikovanou pracovníky Vysoké školy polytechnické Jihlava byl vyhlášen v úterý 19. 10. 2021. Nositelkou ceny se stala Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D., z Katedry technických studií VŠPJ. Z celkem 13 přihlášených vzešel kromě hlavní ceny také finalista soutěže Opus optimum, a to autorský tým katedry technických studií ve složení doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.; Ing. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.; Ing. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D.; Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.; Ing. Bc. Jana Dvořáková. Poprvé byla také udělena Cena prorektora pro tvůrčí a projektovou činnost. Jejími nositeli se stali prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc., a autorský tým katedry sociální práce ve složení Mgr. Martina Černá, Ph.D.; Bc. Olga Klepáčková; Zuzana Krejčí.

více

19. 10. 2021

Tituly Stavba roku 2021 jsou rozdány. Výukové centrum VŠPJ získalo zvláštní cenu

Ve 29. ročníku prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku získal projekt Rekonstrukce a výstavba Výukového centra VŠPJ jednu ze zvláštních cen, a to Cenu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Tituly a zvláštní ceny byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru v pondělí 18. října v Betlémské kapli v Praze. Zvláštní cenu pro Výukové centrum VŠPJ převzali zástupci dodavatelské firmy Podzimek a synové, kteří stavbu do soutěže také přihlásili.

více

14. 10. 2021

Imatrikulace nových studentů proběhla premiérově ve výukovém centru

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 proběhla na VŠPJ slavnostní imatrikulace studentů a studentek prvních ročníků napříč všemi studijními programy, a to premiérově v aule výukového centra. Z celkového počtu zhruba 1300 nových studentů se jich dobrovolného slavnostního ceremoniálu zúčastnilo více než sto padesát. Jednalo se převážně o studenty prezenční formy studia. V roli hostů se slavnostního aktu zúčastnili také krajští radní Jan Břížďala a Karel Janoušek.

více

14. 10. 2021

POLYTECHNICAST #15: Ing. Mgr. PETR LIŠKA: Deskovky přináší emoce, které prezentace v Powerpointu nezprostředkuje

Ing. Mgr. Petr Liška tvoří již několik let deskové hry pod hlavičkou své firmy Fox Games, ve které podle svých slov ještě donedávna zastával pozici jednatele, vývojáře, marketéra, obchodního zástupce i uklízečky. Pokud studujete na Katedře ekonomických studií VŠPJ, tak jej můžete znát také jako externího vyučujícího předmětů zaměřených na podnikání či rozvoj manažerských schopností. Jak jde dohromady vzdělávání a deskové hry? Nejen to vám prozradí v rozhovoru pro 17. epizodu podcastu Polytechnicast.

více

14. 10. 2021

Podle výzkumu VŠPJ jezdí domácí turisté na Vysočinu za poznáním a relaxací

Domácím turistou na Vysočině je nejčastěji středoškolák středního věku, který přijíždí relaxovat a poznávat kraj. Ukazují to výsledky výzkumu, který provedla Katedra cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava.

více

02. 10. 2021

Park VŠPJ hostí již podruhé Výstavu na stromech

Vysoká škola polytechnická Jihlava se již podruhé účastní celorepublikového výstavového happeningu Výstava na stromech na podporu důstojné práce. Letošní výstava s názvem Život v bavlně informuje o podmínkách jejího pěstovaní a častých problémech, které jsou spojené s její produkcí. Výstavu najdete v parku VŠPJ (za Odborem dopravy Magistrátu města Jihlavy) od 2. do 9. 10. 2021. Výstava na stromech je všem volně přístupná a bezplatná. 

více

01. 10. 2021

VŠPJ zahajuje realizaci projektu Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví

Od 1. 10. 2021 začíná VŠPJ realizovat dvouletý projekt Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví. Projekt bude řešen ve spolupráci s norským partnerem, kterým je Město Bergen, Odbor práce, sociálních věcí a bydlení, a českým partnerem – Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví, z.s. Projekt získal grant ve výši 141 986 € z Fondů EHP 2014–2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

více

27. 09. 2021

Do konce září se můžete přihlásit do soutěže STARTupUJ NA VYSOČINĚ

Chcete realizovat zajímavý studentský projekt, podnikáte, začínáte podnikat nebo máte zatím jen inovativní nápad? Do čtvrtka 30. září můžete podávat přihlášky do soutěže CzechInvestu STARTupUJ NA VYSOČINĚ a soutěžit o odměny ve výši až 30 tisíc od hlavního partnera, Kraje Vysočina a další ceny. V porotě soutěže zasednou zástupci CzechInvestu, Kraje Vysočina, Vysoké školy polytechnické Jihlava a Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina.

více

21. 09. 2021

Rektor VŠPJ zvolen do čela Evropské asociace klinických anatomů

Na valném shromáždění Evropské asociace klinických anatomů (European Association of Clinical Anatomy-EACA) byl prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava, ve čtvrtek 16. 9. 2021 jmenován do funkce Honorary President výkonného výboru EACA. Prof. Báča byl zároveň pověřen pořádáním výročního kongresu EACA 2023 v Praze.

více

19. 09. 2021

VŠPJ nechyběla u zahájení podzimní části festivalu Mahler Jihlava

Jubilejní 20. ročník mezinárodního hudebního festivalu Mahler Jihlava - Hudba tisíců probíhá letos od května až do konce listopadu. Oficiální zahájení podzimní části festivalu proběhlo v sobotu 18. září 2021 návštěvou Vídně a kladením květin na hrob Gustava Mahlera v Grinzingu. Mezi Mahlerovými příznivci byli mimo jiné i zástupci Vysoké školy polytechnické Jihlava, statutárního města Jihlava, Domu Gustava Mahlera nebo Základní umělecké školy Gustava Mahlera v Humpolci. 

více

17. 09. 2021

POLYTECHNICAST #16: Noc vědců

Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne, když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda a vědci ukážou svou pravou tvář. Tato výjimečná událost, která oživuje na jeden večer stovky vědeckých budov po celé České republice, se 24. září 2021 od 17:00 vůbec poprvé uskuteční na půdě Vysoké školy polytechnické Jihlava, a vy se tak budete moci zúčastnit zajímavých přednášek, výstav, komentovaných prohlídek laboratoří, workshopů, koncertů a hravých aktivit, které vás seznámí s vědeckou a výzkumnou činností na naší vysoké škole. Tématem letošního ročníku Noci vědců je "čas".  V nové epizodě podcastu Polytechnicast vám zapojení aktéři prozradí, jak se s tímto nadčasovým tématem popasovali.

více

14. 09. 2021

Rektor VŠPJ uctil památku T. G. Masaryka

Rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava prof. Václav Báča připomněl 84. výročí úmrtí prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka. Vzpomínkové setkání u příležitosti se uskutečnilo v úterý 14. září ve 14:30 u sochy T. G. Masaryka v ulici Jana Masaryka v Jihlavě.

více

09. 09. 2021

Konference představí novou metodiku pomáhající seniorům se ztrátou sluchu

Ve čtvrtek 16. září 2021 od 9:00 se v budově VŠPJ uskuteční konference Blýskání na lepší časy při řešení sluchových vad seniorů, kterou organizuje Vysoká škola polytechnická Jihlava ve spolupráci s Domovem Jeřabina a Krajem Vysočina. Konferenci, která blíže představí speciální metodiku pro práci s klienty zařízení sociálních služeb se ztrátou sluchu, bude možné sledovat také on-line prostřednictvím streamu na YouTube.

více

07. 09. 2021

Výukové centrum VŠPJ aspiruje na titul Stavba roku 2021

Výukové centrum Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) bylo jako jediná stavba v Kraji Vysočina nominováno na prestižní cenu Stavba roku 2021. Do 29. ročníku celorepublikové soutěže se přihlásilo devadesát staveb, do užšího výběru jich bylo nominováno 33. Vítězové budou známi 18. října 2021. 

více

06. 09. 2021

Studenti prvních ročníků se sejdou před začátkem semestru fyzicky i online

Poradenské a kariérní centrum VŠPJ připravilo pro studenty nastupující do prvních ročníků dvě události, které jim pomohou zvládnout začátek studia na vysoké škole. Online setkání proběhne v úterý 7. 9. 2021, následující úterý 14. 9. 2021 pak mají prváci možnost zavítat přímo do školy na společnou tvorbu rozvrhu a další doprovodné aktivity. Informace o obou akcích i další materiály jsou dostupné na speciální webové stránce pro prváky. V současné chvíli je do prvních ročníků zapsána více než tisícovka studentů, nicméně zápisy do bakalářského i navazujícího magisterského studia se uzavírají až v průběhu září.

více

03. 09. 2021

POLYTECHNICAST #15: JAKUB JISKRA: Když se hraje Super Bowl, beru si dovolenou

Student bakalářského studijního programu Finance a řízení Jakub Jiskra si na nahrávání 15. epizody podcastu Polytechnicast odskočil v pauze mezi svým zaměstnáním a tréninkem klubu amerického fotbalu Vysočina Gladiators. Už tato informace nám může leccos napovědět o tom, okolo čeho se bude točit dnešní rozhovor. 

více

23. 08. 2021

Seminář Data jako základ digitalizace otevře téma digitalizace výroby

Ve středu 8. září 2021 se na Vysoké škole polytechnické Jihlava uskuteční seminář Data jako základ digitalizace organizovaný agenturou CzechInvest a Národním centrem Průmysl 4.0 ve spolupráci s VŠPJ a Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina. Návštěvníky praktického semináře, který otevírá téma, jak a proč digitalizovat výrobu, čekají nejenom přednášky a představení firem, ale i zajímavé workshopy či možnost návštěvy výukové továrny CP Factory.

více

21. 08. 2021

Rektor VŠPJ uctil památku obětí invaze v roce 1968

Rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava prof. Václav Báča v pátek 20. srpna 2021 připomněl srpnové události roku 1968 symbolickým položením kytice k pamětní desce Evžena Plocka na Masarykově náměstí v Jihlavě.

více

12. 08. 2021

Kraj Vysočina vítězem národního kola soutěže Evropská cena za podporu podnikání

O zisk ocenění v kategorii Zlepšení podnikatelského prostředí a podpora digitální transformace se Kraj Vysočina ucházel v rámci 15. ročníku soutěže s příspěvkem s názvem Průmysl 4.0. Jedná se o soubor aktivit na podporu implementace konceptu Průmysl 4.0 do podnikatelské a vzdělávací sféry realizovaných Krajem Vysočina ve spolupráci s regionálními a přeshraničními partnery. 

více

11. 08. 2021

POLYTECHNICAST #14: Dr. MARKÉTA DUBNOVÁ A Dr. JANA GABRIELOVÁ: Vadám sluchu věnujeme málo pozornosti

Opět máme skvělou příležitost představit si přínosný projekt, který byl zpracován na půdě VŠPJ. Hosty 14. epizody podcastu Polytechnicast jsou Mgr. Markéta Dubnová, PhD.,Mgr. Jana Gabrielová, PhD., z Katedry sociální práce VŠPJ. Obě dámy se v posledních několika letech významnou měrou podílely na přípravě unikátního  projektu, který má ambici změnit všeobecné mínění, že ztráta sluchu je normální součástí seniorského věku, i dosavadní praxi, při které je pozornost věnována zejména mladým lidem a lidem v produktivním věku.

více

07. 08. 2021

Česká konference rektorů vyzývá studenty k očkování

Česká konference rektorů (ČKR) vyzývá všechny studentky a studenty vysokých škol ČR, aby byli odpovědní a nechali se očkovat proti koronaviru. Podle ČKR představuje očkování nejúčinnější cestu, jak chránit zdraví a životy všech občanů a zároveň umožnit plnohodnotné vzdělávání v nadcházejícím semestru.

více

03. 08. 2021

VŠPJ usiluje o titul Stavba roku i Stavba roku Kraje Vysočina

Rekonstrukce a výstavba výukového centra VŠPJ z roku 2020 se stala nejenom důležitým krokem pro zkvalitnění výuky a zázemí pro vzdělávání, ale také unikátním architektonickým počinem, jehož ohlas dalece přesahuje hranice Jihlavy. Potvrzuje to i zařazení této stavby hned do dvou významných architektonických soutěží – Stavba roku 2021 Stavba roku Kraje Vysočina 2020. Umístění VŠPJ v obou soutěžích můžete ovlivnit i vy hlasováním v kategoriích o cenu veřejnosti.

více

01. 08. 2021

Rektor VŠPJ uctil památku politických vězňů popravených v případu Babice

Rektor VŠPJ Václav Báča se v neděli 1. srpna účastnil vzpomínkového setkání připomínajícího 70 let od poprav politických vězňů v případu Babice. Pietní akt se uskutečnil u památníku obětem procesů 50. let minulého století, který se nachází vedle budovy VŠPJ v Tyršově ulici.

více

28. 07. 2021

POLYTECHNICAST #13: ELIŠKA NĚMCOVÁ A LUCIE VAŇKOVÁ: Po návratu domů jsme zažily kulturní šok

Také tentokrát se v podcastu Polytechnicast vracíme k tématu studijních výjezdů do zahraničí – hosty třinácté epizody jsou totiž Eliška Němcová a Lucie Vaňková, které se po prázdninách stanou studentkami třetího ročníku bakalářského studijního programu Zdravotně sociální pracovník. Eliška s Lucií se nebály využít jedinečné příležitosti a rozhodly se i ve velmi pohnuté době strávit celý minulý semestr na Erasmu ve městě Lovaň v Belgii.

více

26. 07. 2021

Vyšlo druhé letošní číslo Studia Turistica. Věnuje se dopadům pandemie, temnému turismu i fenoménu spolujízdy

Katedra cestovního ruchu VŠPJ vydala letošní druhé číslo odborného periodika Studia Turistica. S ohledem na celosvětové dění se i toto číslo věnuje dopadům koronavirové krize na oblast turismu. Autoři se zaměřují na výzvy a problémy, kterým čelí cestovní kanceláře. Pozornosti neunikla ani oblast dopravních služeb, a to zejména v souvislosti s fenomény posledních let – spolujízdou a carsharingem. Nové číslo také přináší zamyšlení nad temným cestovním ruchem, který se zaměřuje na místa spojená se smrtí a utrpením. 

více

21. 07. 2021

Katedra cestovního ruchu pokračuje v projektech s Donau-Universität Krems. Studenti si díky nim mohou splnit povinnou praxi nebo najít téma bakalářské práce

Katedra cestovního ruchu VŠPJ ve spolupráci s Katedrou geografie JČU v Českých Budějovicích a Donau-Universität Krems v tomto roce dokončuje mezinárodní projekt s názvem Připravenost památek na německy mluvící klientelu podpořený v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika. Katedře se zároveň spolu s rakouskými partnery nově podařilo získat z tohoto fondu podporu pro navazující projekt Partnerstvím měst k posílení přeshraničního regionálního rozvoje. Studenti programu Cestovní ruch se mohou do všech projektových aktivit zapojit – splnit si část povinné praxe nebo získat zajímavé téma bakalářské práce. 

více

14. 07. 2021

Nová aula hostila slavnostní promoce absolventů

Na Vysoké škole polytechnické Jihlava proběhly v úterý 13. července 2021 slavnostní promoce. Z celkového počtu téměř 300 absolventů, kteří loni úspěšně ukončili svá vysokoškolská studia, si dorazila užít promoční akt čtyřicítka bakalářů. Promoce, které se měly původně uskutečnit v červenci loňského roku, byly zrušeny z důvodu covidových opatření. Letos se slavnostní akty konaly z kapacitních důvodů poprvé v prostorách Výukového centra VŠPJ, kde byl pro absolventy a jejich rodinné příslušníky k dispozici premiérově také speciální fotokoutek. 

více

13. 07. 2021

POLYTECHNICAST #12: Bc. DAVID PRŮŠA: Náplní mé práce je i hledání zavazadel na jiných kontinentech

Pozvání do dvanácté epizody podcastu Polytechnicast přijal tentokrát Bc. David Průša, který na Vysoké škole polytechnické Jihlava působí na Mezinárodním oddělení, a je tak tou nejpovolanější osobou, která může posluchačům přiblížit vše, co se týká atraktivního tématu studijních zahraničních pobytů. 

více

08. 07. 2021

Nová metodika pomůže seniorům se ztrátou sluchu

Zařízení sociálních služeb na Vysočině budou při práci s klienty se ztrátou sluchu nově využívat speciální metodiku, kterou zpracovala Vysoká škola polytechnická Jihlava na základě šetření v konkrétních domovech pro seniory. Novou metodiku blíže představí konference Blýskání na lepší časy při řešení sluchových vad seniorů, která se uskuteční 16. září 2021 v budově VŠPJ.

více

02. 07. 2021

Studenti jihlavské obchodní akademie v turnaji posílili svoji finanční gramotnost

Poslední dva předprázdninové týdny se na jihlavské obchodní akademii nesly ve znamení turnaje ve finanční gramotnosti. Studenti třetích ročníků pod vedením Ing. Lenky Lízalové, Ph.D., z Katedry ekonomických studií VŠPJ soutěžili v simulační on-line hře FinGrPlay, a objasnili si tak, jak správně zacházet s financemi v různých životních situacích.

více

02. 07. 2021

VŠPJ má po červnových státnicích téměř 200 nových absolventů

Z úvodního kola státních závěrečných zkoušek na Vysoké škole polytechnické Jihlava, které skončilo ve středu 30. června 2021, vzešlo 196 čerstvých absolventů. Mezi novými bakaláři a magistry je i 26 držitelů červeného diplomu a také vůbec první absolventi kombinované formy bakalářského studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi.

více

30. 06. 2021

POLYTECHNICAST #11: KLÁRA VRBOVÁ: Pandemie mě zastihla na Erasmu v Litvě

Jakou radu všem státnicujícím by dala čerstvá absolventka oboru Všeobecná sestra Klára Vrbová? A jak vznikala její bakalářská práce, jejíž téma se ukázalo ve světle pandemie koronaviru jako nečekaně aktuální? To vše a nejen to se dozvíte při poslechu jedenácté epizody podcastu Polytechnicast.

více

23. 06. 2021

POLYTECHNICAST #10: ELIŠKA RAMBOUSKOVÁ: Scházelo mi dobrodružství, tak jsem šla studovat cestovní ruch

V uplynulém týdnu do České republiky dorazilo letní počasí, mnoho z vás se možná v tuto chvíli již připravuje na svou dovolenou a ti nejšťastnější už třeba tráví svůj čas na cestách po krásách naší země i zahraničí. Také téma desáté epizody podcastu Polytechnicast se léta, dovolených a cestování dotýká. Pozvání totiž přijala Eliška Rambousková, studentka druhého ročníku prezenční formy studia bakalářského studijního programu Cestovní ruch na Katedře cestovního ruchu VŠPJ, která nám prozradí nejenom, co studium tohoto programu obnáší.

více

18. 06. 2021

Rektor VŠPJ Václav Báča uctil památku popravených politických vězňů

V pátek 18. června 2021 se rektor VŠPJ Václav Báča zúčastnil vzpomínkové akce na Ústředním hřbitově v Jihlavě k uctění památky popravených jihlavských občanů Karla Veselého, Jana Tučka a Františka Roda.

více

18. 06. 2021

Odborníci hovořili o tématu psychologie a psychiatrie v porodnictví

V aule Výukového centra VŠPJ se ve čtvrtek 17. června 2021 konala 9. jihlavská mezinárodní konference fetomaternální a perinatální medicíny: „Psychologie a psychiatrie v porodnictví“. V rámci programu konference pořádané Jihlavskou medicínskou akademií ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickým oddělením Nemocnice Jihlava, p.o., Slovenskou sexuologickou společností a Vysokou školou polytechnickou Jihlava vystoupil například MUDr. Radim Uzel nebo doc. Zlatko Pastor z Gynekologicko-porodnické kliniky FN v Motole.

více

18. 06. 2021

Soutěž STARTupUJ NA VYSOČINĚ pro studenty a začínající podnikatele

Chcete realizovat zajímavý studentský projekt, podnikáte, začínáte podnikat nebo máte zatím jen inovativní nápad? Přihlaste se do konce září do soutěže CzechInvestu STARTupUJ NA VYSOČINĚ a soutěžte o odměny ve výši až 30 tisíc od hlavního partnera, Kraje Vysočina a další ceny. V porotě soutěže zasednou zástupci CzechInvestu, Kraje Vysočina, Vysoké školy polytechnické Jihlava a Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina.

více

16. 06. 2021

POLYTECHNICAST #9: Dr. LENKA LÍZALOVÁ: Genealogie dává dohromady příběhy, které stojí za to vyprávět

Co mají společného simulační manažerské hry a genealogie? Překvapivě mnoho. Minimálně tedy osobu hosta deváté epizody podcastu Polytechnicast, jíž je Ing. Lenka Lízalová, Ph.D., vyučující ekonomických předmětů na Katedře ekonomických studií VŠPJ, která je zároveň garantem předmětů simulační manažerské hry, lektorkou kurzu Genealogie na univerzitě třetího věku, propagátorkou e-learningu a metodikem nástroje Moodle.

více

11. 06. 2021

Putovní výstava OP VVV prezentuje projekt Technický rozvoj VŠPJ

V pondělí 31. května 2021 byla v Opavě zahájena putovní výstava Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání s podtitulem „Podpořené projekty pro skvělou budoucnost Česka“. V rámci výstavy venkovních expozic, která do konce září navštíví další tři krajská města,je prezentován také projekt Technický rozvoj VŠPJ.

více

09. 06. 2021

POLYTECHNICAST #8: DOMINIK GÖTTLER: Vlastní studentský projekt? Prvním krokem je nebát se!

Vysoká škola nemusí být pouze prostředkem, jak získat vzdělání, ale může být také místem, kde mladí lidé mění své sny ve skutečnost. Jasným důkazem je host dnešní epizody podcastu Polytechnicast, Dominik Göttler, úspěšný absolvent bakalářského studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi a v současnosti student prvního ročníku programu Aplikované strojírenství na Katedře technických studií VŠPJ. Dominik je duchovním otcem a tou hlavní postavou, která stojí za studentským projektem XR-Buggy, jehož náplní je návrh konstrukce a výroba plně funkčního off-roadového vozidla kategorie buggy.

více

04. 06. 2021

Jihočeská centrála cestovního ruchu prohlubuje spolupráci s vysokými školami

Jedna z nejlépe hodnocených organizací destinačního managementu v ČR Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je v současné době nejen garantem zavedení segmentu cestovního ruchu do národního Registru praxí, v němž dosud chyběl, ale podporu vzdělávání v oboru turismu zahrnula také do právě dokončované nové Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji 2021 – 2030.  JCCR prohlubuje spolupráci s vysokými školami, která začala v roce 2015 kooperací s Jihočeskou univerzitou. K té následně přibyla Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola obchodní v Praze, Západočeská univerzita v Plzni a také Vysoká škola polytechnická Jihlava.

více

03. 06. 2021

Slavíme sladkých 17 let

Přesně před 17 lety dne 3. června 2004 byla založena Vysoká škola polytechnická Jihlava. Dovršení sladkých 17 let je podobně jako v životě člověka doprovázeno řadou radostných událostí i náročných výzev a překážek. Přejeme naší vysoké škole, ať se jí daří je zvládat a překonávat se stejnou lehkostí a přehledem tak jako doposud.

více

02. 06. 2021

POLYTECHNICAST #7: Dr. MARTINA ČERNÁ a Dr. JAKUB DOSTÁL: Česko s dobrovolnictvím počítá

Věděli jste, že na celém světě je téměř miliarda dobrovolníků a ekonomická hodnota jejich dobrovolnictví odpovídá hrubému domácímu produktu nejvyspělejších zemí světa? Právě problematikou měření hodnoty dobrovolnictví se zabývá projekt nazvaný Česko s dobrovolnictvím počítá, který realizovala Vysoká škola polytechnická Jihlava ve spolupráci s organizací HESTIA - centrum pro dobrovolnictví za podpory Technologické agentury ČR. Hosty v pořadí již sedmé epizody podcastu Polytechnicast jsou řešitelé tohoto unikátního projektu Mgr. Martina Černá, Ph.D., z Katedry sociální práce VŠPJ a Ing. Jakub Dostál, Ph.D., z katedry ekonomických studií.

více

26. 05. 2021

Nový Akademický senát VŠPJ pro období 2021–2024 zvolil své předsednictvo

Na ustavujícím zasedání Akademického senátu VŠPJ, které se konalo 26. května, byla do funkce předsedkyně opětovně zvolena zástupkyně vedoucího katedry technických studií Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D. Místopředsedkyní za akademickou komoru se stala vedoucí katedry ekonomických studií Ing. Martina Kuncová, Ph.D. Studentka prvního ročníku oboru Porodní asistentka Zuzana Lasáková je novou místopředsedkyní za studentskou komoru. Příští řádné zasedání Akademického senátu VŠPJ se uskuteční v červnu 2021.

více

26. 05. 2021

POLYTECHNICAST #6: doc. ZDENĚK HORÁK: Inženýři z Vysočiny se na trhu práce neztratí

Kdy se na Vysoké škole polytechnické Jihlava začaly rodit první myšlenky na otevření nového navazujícího magisterského programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi? A co vše přinese možnost získaní titulu Ing. v technickém oboru přímo na Vysočině studentům i celému regionu? To vše a mnohem více se dozvíte při poslechu další epizody podcastu Polytechnicast s doc. Ing. Zdeňkem Horákem, Ph.D.

více

25. 05. 2021

Doc. Zdeněk Horák: Nadaní studenti už nemusí kvůli titulu inženýra opouštět region

Čerství bakaláři i ti, kteří již působí v technických oborech delší dobu, mají nyní jedinečnou příležitost získat titul inženýra přímo na Vysočině. Vysoká škola polytechnická Jihlava totiž otevírá od letošního podzimu nový navazující magisterský studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Přečtěte si rozhovor s vedoucím Katedry technických studií VŠPJ a garantem nového programu doc. Ing. Zdeňkem Horákem, Ph.D., v němž vám prozradí více o možnostech, které nový program nabízí.

více

21. 05. 2021

Na VŠPJ lze nově získat inženýrský titul. Otevírá se navazující magisterský program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi

Vysoká škola polytechnická Jihlava otevírá od letošního podzimu nový navazující magisterský studijní program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Díky tomuto ryze praktickému, profesně orientovanému programu je možné poprvé získat inženýrský titul přímo v Kraji Vysočina, a to v prezenční i kombinované formě studia. Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení mohou zájemci o studium podávat elektronicky do 22. června 2021

více

21. 05. 2021

Lékaři hovořili online o poruchách pánevní statiky

Ve čtvrtek 20. května 2021 se uskutečnila 15. jihlavská konference: „Poruchy pánevní statiky a urogynekologie“. Tuto celostátní akci uspořádala Jihlavská medicínská akademie ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickým oddělením Nemocnice Jihlava a Katedrou zdravotnických studií VŠPJ. Ve čtvrtek 20. května 2021 se uskutečnila 15. jihlavská konference: „Poruchy pánevní statiky a urogynekologie“. Z důvodu aktuální epidemické situace proběhla konference online.

více

19. 05. 2021

POLYTECHNICAST #5: MARTINA HRABALOVÁ: Předsudky máme všichni, i když si to málokdo připustí

V pořadí pátá epizoda podcastu Polytechnicast přináší další pokračování série rozhovorů se studenty bakalářských studijní programů a oborů VŠPJ. Do nahrávacího studia tentokrát zavítala Martina Hrabalová, studentka prvního ročníku kombinované formy studia oboru Zdravotně sociální pracovník na Katedře sociální práce VŠPJ, která pracuje jako terénní pracovnice programu SOVY, jenž se snaží předcházet sociálnímu vyloučení rodin i jednotlivců.

více

18. 05. 2021

Studenti programu Cestovní ruch uspěli v mezinárodní soutěži

Soutěžní tým složený ze studentů bakalářského studijního programu Cestovní ruch se ve dnech 11. až 13. května zúčastnil on-line soutěže International Student Competition on Place Branding organizované University of Macerata v Itálii. V konkurenci devíti týmů z Itálie, Belgie, Polska a Maďarska se Anežka Dostálová, Dominika Miškovičová, Vojtěch Novák a Viktorie Vašková umístili na druhém místě v hodnocení lektorů a z části soutěže, která se týkala sociálních médií, si dokonce odnesli vítězství.

více

12. 05. 2021

Tisícovka růží pro vysočinské sestry – VŠPJ oslavila Mezinárodní den sester

Vysoká škola polytechnická Jihlava se již potřetí rozhodla oslavit akcí Růže pro sestry Mezinárodní den sester, který připadá na 12. května. Stejně jako v předchozích letech i letos zavítaly studentky a akademické pracovnice Katedry zdravotnických studií VŠPJ postupně do všech krajských nemocnic, aby předaly symbolickou růži jako výraz díků a zároveň přání všeho nejlepšího sestrám a porodním asistentkám konajícím službu.  

více

12. 05. 2021

POLYTECHNICAST #4: ALT+F4: Filmotéku jsme naprogramovali za 29 hodin a sud piva

Nový díl podcastu Polytechnicast se nese ve znamení čísla čtyři. Pozvání do čtvrté epizody totiž přijal tým Alt+F4 složený ze čtyř studentů druhého ročníku bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika. Ti nedávno dosáhli skvělého úspěchu – v programovací soutěži UnIT Challenge se jim podařilo v silné konkurenci soutěžících z několika dalších technických škol obsadit první místo v kategorii Frontend. S Michalem Blažejovským, Honzou Korbelem, Michalem Hrdinou Filipem Kulíškem jsme se bavili nejenom o jejich účasti v soutěži, ale i o jejich zájmech a zálibách, mezi které patří například 3D tisk nebo kryptoměny.

více

06. 05. 2021

Akademická obec VŠPJ zvolila nové senátory

Ve dnech 4. a 5. května 2021 se na Vysoké škole polytechnické Jihlava uskutečnily řádné volby do Akademického senátu VŠPJ, které rozhodly o jeho složení na tříleté funkční období od 23. května 2021 do 22. května 2024. Ve volbách, které byly realizovány formou on-line hlasování, bylo akademickými pracovníky a studenty zvoleno celkem 15 senátorů, deset do akademické komory a pět do komory studentské.

více

06. 05. 2021

Rektor VŠPJ poděkoval studentkám za jejich práci v Nemocnici Jihlava

Rektor VŠPJ prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., předal v úterý 4. května 2021 studentkám oboru Všeobecná sestra květiny jako poděkování za jejich práci na infekčním oddělení Nemocnice Jihlava v době krizového stavu způsobeného onemocněním COVID-19.

více

05. 05. 2021

POLYTECHNICAST #3: JITKA FALTÝNOVÁ: Každý porod je úplně jiný

Na středu 5. května připadá Mezinárodní den porodních asistentek. Máme velkou radost, že právě v tento den, kdy si připomínáme význam a důležitost této profese, vám můžeme přinést epizodu podcastu Polytechnicast se studentkou třetího ročníku oboru Porodní asistentka na Katedře zdravotnických studií VŠPJ Jitkou Faltýnovou.

více

03. 05. 2021

První letošní číslo Logos Polytechnikos se zabývá nejnovějšími trendy v ošetřovatelství

VŠPJ vydala první letošní číslo odborného periodika Logos Polytechnikos. Úvodní číslo seznámí čtenáře s nejnovějšími trendy v ošetřovatelství  –⁠ obsahuje články zaměřené na problematiku pacientů s tělesným znevýhodněním, specifika ošetřovatelství nebo perioperační péče. Do konce roku vyjdou ještě další dvě čísla časopisu. I ta budou reflektovat zaměření oborových kateder VŠPJ. Srpnové číslo bude věnováno především zdravotnickým oborům a sociální práci, prosincové pak ekonomice, managementu a cestovnímu ruchu.

více

30. 04. 2021

Studijnímu programu Zdravotně sociální péče byla udělena akreditace na 10 let

Vysoká škola polytechnická Jihlava získala na základě rozhodnutí Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství akreditaci bakalářského studijního programu Zdravotně sociální péče na dobu 10 let. Studijní program navazuje na stávající obor Zdravotně sociální pracovník na Katedře sociální práce VŠPJ, který od akademického roku 2012/2013 připravuje studenty na kvalifikovaný výkon dvou povolání zároveň – sociálního pracovníka a zdravotně-sociálního pracovníka.

více

28. 04. 2021

POLYTECHNICAST #2: JAROSLAV VÁŇA: Díky VŠPJ jsem se hned v prváku podíval do Rotterdamu

Polytechnicast – podcast z VŠPJ, který odlehčenou optikou prozkoumává oblast vzdělávání, vědy a výzkumu, technologií a dalších témat, která rezonují akademickou sférou i společností. Ve druhé epizodě se od studenta programu Finance a řízení Jaroslava Váni dozvíte třeba to, jak se můžete hned v prvním semestru dostat díky marketingové soutěži do Rotterdamu.

více

27. 04. 2021

Blíží se volby do Akademického senátu VŠPJ. Poprvé proběhnou on-line

Ve dnech 4. a 5. května 2021 se uskuteční volby do Akademického senátu Vysoké školy polytechnické Jihlava na funkční období od 23. května 2021 do 22. května 2024. S ohledem na současnou epidemickou situaci proběhnou volby on-line prostřednictvím informačního systému VŠPJ.

více

26. 04. 2021

Studenti programu Aplikovaná informatika získali první místo v soutěži UnIT Challenge

Soutěžní tým Alt+F4 složený ze studentů druhého ročníku bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika má za sebou jedinečný úspěch v programovací soutěži UnIT Challenge, která se uskutečnila 16. a 17. dubna 2021. V silné konkurenci soutěžících z několika dalších českých technických škol se čtyřčlennému týmu z VŠPJ podařilo obsadit první místo v kategorii Frontend.

více

22. 04. 2021

Zaměstnanci VŠPJ si úklidem okolí školy v rámci akce Čistá Vysočina připomněli Den Země

Duben je nejenom obdobím nevyzpytatelného aprílového počasí a probouzejícího se jara, ale i měsícem, kdy se po celém světě slaví Den Země, který mimo jiné upozorňuje na dopady ničení životního prostředí. Zaměstnanci VŠPJ si ve čtvrtek 22. dubna připomněli tento výjimečný den sběrem odpadků v okolí školy v rámci akce Čistá Vysočina.

více

21. 04. 2021

POLYTECHNICAST #1: LUKÁŠ INDRA: Na vysokou jsem šel kvůli zlomené ruce

Polytechnicast – podcast z VŠPJ, který odlehčenou optikou prozkoumává oblast vzdělávání, vědy a výzkumu, technologií a dalších témat, která rezonují akademickou sférou i společností. V první epizodě se od Lukáše Indry dozvíte třeba to, jak vás může zlomená ruka přivést ke studiu aplikované techniky pro průmyslovou praxi.

více

19. 04. 2021

Na VŠPJ vzniká nový podcast Polytechnicast

Nabídnout prostřednictvím rozhovorů se zajímavými hosty nové pohledy na oblast vzdělávání, vědy a výzkumu, zdravotnictví, ekonomie, cestovního ruchu i technologií. To je jeden z cílů nového podcastu Polytechnicast, který v současné době vzniká na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Jeho pilotní epizodu si budete moci poslechnout již ve středu 21. dubna 2021.

více

19. 04. 2021

U3V nabízí přednášky o rostlinné říši a alternativní medicíně

Ve spolupráci s Asociací univerzit třetího věku nabízí Univerzita třetího věku VŠPJ stávajícím i novým posluchačům on-line přednáškové cykly o rostlinné říši a alternativní medicíně. V úterý 20. 4. 2021 v 10.00 hod. bude zahájen cyklus přednášek Univerzity třetího věku Mendelovy univerzity v Brně na téma rostlinné říše. Ve středu 21. 4. 2021 bude zahájen přednáškový cyklus Západočeské univerzity v Plzni Alternativní medicína – „Co se děje v těle v kole roku “ lektorky Dagmar Chmelířové.

více

16. 04. 2021

Univerzita třetího věku nabízí online kurz o duševním zdraví

Pro nadcházející akademický rok není možné se přihlásit do kurzů Univerzity třetího věku VŠPJ (U3V). Od podzimu budou pokračovat ve výuce posluchači, kterým byla v návaznosti na opatření vlády v souvislosti s pandemií koronaviru loni v březnu výuka přerušena. Jedná se o více než 600 posluchačů v Jihlavě i v dalších městech regionu, kde U3V působí (Velké Meziříčí, Třebíč, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou). Stávajícím i novým posluchačům nyní U3V nabízí online kurz Základy psychohygieny aneb Jak si udržet duševní zdraví.

více

13. 04. 2021

Chcete se aktivně podílet na budoucnosti naší školy? Kandidujte do Akademického senátu VŠPJ!

Získání cenných zkušeností i nových přátelství a zážitků, možnost reprezentovat školu během nejrůznějších akcí, a především jedinečná příležitost spolupodílet se na rozhodování o chodu VŠPJ. Nejen to může přinést členství v Akademickém senátu VŠPJ, o jehož novém složení rozhodnou volby, které proběhnou 4. a 5. května 2021. Není Vám lhostejné budoucí směřování školy a rádi byste přispěli k jejímu dalšímu rozvoji? Využijte příležitost stát se zástupcem studentů či akademických pracovníků a kandidujte do Akademického senátu VŠPJ. Uzávěrka pro příjem přihlášek kandidátů prostřednictvím informačního systému je  ve středu 21. dubna 2021 ve 14:00 hodin.  

více

13. 04. 2021

Podle výzkumu VŠPJ navštěvují Vysočinu nejčastěji Češi středního věku

Typickým návštěvníkem Vysočiny je obyvatel České republiky středního věku, středoškolák s maturitou, který není v regionu poprvé a opakovaně se sem vrací. Vyplývá to z výsledků výzkumu, který pro organizaci Vysočina Tourism zrealizovala Katedra cestovního ruchu VŠPJ.

více

09. 04. 2021

Cenu města Jihlavy obdržela Simona Hájková z Nemocnice Jihlava

Na svém úterním zasedání, které proběhlo v prostorách auly Výukového centra Vysoké školy polytechnické Jihlava, udělilo Zastupitelstvo města Jihlavy Cenu města Jihlavy a dvě čestná občanství in memoriam. Cenu města Jihlavy za dlouhodobou a systematickou mimořádnou činnost spočívající ve zlepšování prostředí dětského oddělení jihlavské nemocnice obdržela Mgr. Simona Hájková, dětská sestra z novorozenecké JIP Nemocnice Jihlava, která od roku 2018 působí také jako vyučující na Katedře zdravotnických studií VŠPJ.

více

08. 04. 2021

Veronika Hedija jmenována docentkou v oboru Podniková ekonomika a management

VŠPJ slaví úspěch jednoho ze svých akademických pracovníků. Veronika Hedija z katedry ekonomických studií úspěšně prošla habilitačním řízením a obhájila před Vědeckou radou Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské univerzity v Opavě svou habilitační práci s názvem Genderová mzdová mezera a vliv pohlaví manažera na genderovou mzdovou mezeru. S platností od 1. dubna 2021 tak byla jmenována docentkou v oboru Podniková ekonomika a management.

více

07. 04. 2021

Veřejnou politiku přiblížil studentům předseda Senátu Vystrčil

V úterý 6. dubna se studenti VŠPJ setkali s předsedou Senátu Parlamentu České republiky Milošem Vystrčilem. Virtuální setkání se uskutečnilo v rámci předmětu Ekonomika veřejného sektoru, který je povinně volitelným předmětem studijního programu Finance a řízení. Studenti se v něm mimo jiné seznamují s tématy veřejné volby a veřejné politiky, které jim letos přiblížil přímo druhý nejvyšší ústavní činitel ČR.

více

02. 04. 2021

VŠPJ letos svítí modře online

I v letošním roce Vysoká škola polytechnická Jihlava vyjadřuje podporu osobám s poruchami autistického spektra. Při příležitosti Světového dne zvýšení povědomí o autismu, který se každoročně slaví 2. dubna, svítí modře web vysoké školy. VŠPJ se tak připojuje k VIII. ročníku celostátní kampaně s názvem Česko svítí modře, kterou organizuje platforma Naděje pro Autismus.

více

31. 03. 2021

Studentky a studenti zdravotnických oborů VŠPJ jsou významnou personální posilou v boji proti koronaviru

Ať už v rámci dobrovolnictví, praxe, pracovní povinnosti či svého zaměstnání, většina studentek a studentů zdravotnických oborů na VŠPJ se zapojila do pomoci nemocnicím a dalším zdravotnickým i sociálním zařízením, které v důsledku pandemie koronaviru zápasí s nedostatkem personálu.

více

30. 03. 2021

První letošní číslo Studia Turistica se zabývá právní problematikou

Katedra cestovního ruchu VŠPJ vydala první letošní číslo odborného periodika Studia Turistica. Jako již tradičně vzniklo první vydání nového ročníku ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a je věnováno právním problémům cestovního ruchu včetně aktuálního dopadu pandemie na toto odvětví.

více

23. 03. 2021

Studenti se mohou zapojit do výtvarné přehlídky „BOJ S PANDEMIÍ“

Studenti z celé České i Slovenské republiky se mohou zapojit do výtvarné přehlídky „BOJ S PANDEMIÍ“ a tvořit díla k uctění těch, kdo pomáhají při snaze o snížení dopadů celosvětové pandemie. Autoři těch nejlepších děl získají ocenění a finanční odměnu. Termín nejpozdějšího odevzdání soutěžních prací je stanoven na 20. dubna 2021.

více

22. 03. 2021

VŠPJ uctí oběti pandemie minutou ticha

Vysoká škola polytechnická Jihlava se připojuje k iniciativě Minuta ticha, která na pondělí 22. března zorganizovala pietní akci k uctění památky přímých i nepřímých obětí koronaviru.

více

18. 03. 2021

Lékaři hovořili o karcinomu děložního hrdla online

Více než pět desítek lékařů se ve čtvrtek 18. března 2021 zúčastnilo 12. jihlavské onkogynekologické konference odborně zaměřené na karcinom děložního hrdla. Tuto celostátní akci uspořádala Jihlavská medicínská akademie ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickým oddělením Nemocnice Jihlava a Katedrou zdravotnických studií VŠPJ. Z důvodu aktuální epidemické situace proběhl letošní ročník konference poprvé online.

více

18. 03. 2021

VŠPJ se poprvé zapojila do Týdne mozku

Vysoká škola polytechnická Jihlava se letos poprvé zapojila do celostátní akce Týden mozku. Projekt každoročně představuje nejnovější objevy a trendy ve výzkumu mozku a neurovědách. Součástí letošního ročníku byla ve čtvrtek 18. března přednáška doc. Zbyňka Bureše z Katedry technických studií VŠPJ na téma Vliv prostředí na neuronové zpracování a vjem zvukuPřednáška byla vysílána živě na YouTube kanále VŠPJ a sledovalo ji více než 150 diváků. Přednášku je možné zhlédnout také ze záznamu.

více

17. 03. 2021

VŠPJ je podle krajské rady jedním z klíčů k prosperitě regionu

Podporu jediné veřejné vysoké škole v kraji vyslovila Rada Kraje Vysočina ve svém Programovém prohlášení pro období 2020–2024. Dokument, o který se bude v dalších letech krajská rada opírat, je tvořen třemi pilíři zohledňujícími kvalitu života obyvatel, udržitelný rozvoj a prosperitu regionu Kraje Vysočina. 

více

15. 03. 2021

VŠPJ odpilotovala pro IBM metodiku hodnocení rozvoje měkkých a odborných kompetencí

Katedra ekonomických studií společně s Katedrou matematiky VŠPJ pokračují v řešení smluvního výzkumu „Metodika rozvoje znalostí a dovedností žáků vzdělávacího programu P-TECH“ pro společnost IBM Česká republika, spol. s r.o. Projekt byl zahájen v roce 2020 a jeho cílem je příprava metodiky umožňující průběžné vyhodnocování dopadů vzdělávacího programu P-TECH na středních školách, kde je program implementován. 

více

14. 03. 2021

VŠPJ se zapojí do celostátní akce Týden mozku

Ve čtvrtek 18. března sledujte od 10.00 hod. přednášku Vliv prostředí na neuronové zpracování a vjem zvuku. Na toto téma bude hovořit doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D., z Katedry technických studií VŠPJ v rámci festivalu Týden mozku, který pořádá Akademie věd ČR.

více

08. 03. 2021

Dveře k programu Erasmus+ zůstávají pro VŠPJ otevřeny

Vysoká škola polytechnická Jihlava získala listinu Erasmus Charter for Higher Education 2021–2027 (ECHE), která ji opravňuje k další účasti na programu Erasmus+ do roku 2027. V nadcházejících letech tak bude moci nadále vysílat své studenty a pracovníky na zahraniční stáže i přijímat studenty ze zahraničních univerzit. Studenti, kteří mají zájem se o možnostech programu Erasmus+ dozvědět více, se mohou zúčastnit  videokonferencí s pracovníky Mezinárodního oddělení VŠPJ, které se uskuteční v úterý 9. března a ve středu 10. března 2021.

více

08. 03. 2021

Ženy nemusí mít ze studia techniky obavy, říká studentka aplikované informatiky Taťána Izajová

Technické obory již dávno nejsou pouze doménou mužů. Jasným důkazem je Taťána Izajová, která v současnosti studuje druhý ročník bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika na Katedře technických studií Vysoké školy polytechnické Jihlava. U příležitosti Mezinárodního dne žen jsme si s Taťánou povídali nejenom studiu na VŠPJ, ale i o zrodu jejího zájmu o informační technologie.

více

05. 03. 2021

Odborníci diskutovali nad dopady pandemie na cestovní ruch v regionech

Katedra cestovního ruchu VŠPJ realizovala 3. března 2021 první virtuální odborné setkání „Na slovíčko“. Diskutujícími byli Jaromír Polášek (ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu), Tomáš Čihák (ředitel destinační organizace Vysočina Tourism), Zdenka Nosková (předsedkyně Svazu venkovské turistiky a agroturistiky) a Soňa Machová (CzechTourism).

více

02. 03. 2021

Nový starosta Telče Vladimír Brtník se těší na společné projekty s VŠPJ

Mgr. Vladimír Brtník opouští po čtyřech letech post vedoucího Mezinárodního oddělení Vysoké školy polytechnické Jihlava, aby se mohl naplno věnovat své nové funkci. Po zvolení místními zastupiteli se 15. února stal novým starostou Telče, a nahradil tak dosavadního starostu Romana Fabeše, který se svého postu vzdal. Přečtěte si rozhovor, ve kterém jsme si s Mgr. Vladimírem Brtníkem povídali o jeho zajímavých zkušenostech, které nasbíral v zahraničí, i o úspěších, kterých se mu podařilo dosáhnout během působení v čele mezinárodního oddělení.

více

01. 03. 2021

Suchej únor je za námi

Nejkratší měsíc v roce je za námi a s ním je u konce také naše foto soutěž spojená s měsíční výzvou Suchej únor, která se snaží upozornit na nejrůznější rizika spojená s konzumací alkoholu. Jejím vítězem se stala Zuzana Rodová, která od nás získává knihu Suchej únor představující alkohol v jeho nejrůznějších společenských rolích.

více

01. 03. 2021

Nová protiepidemická pravidla platí od 1. března

Od pondělí 1. března dochází v souvisloti s protiepidemickými vládními opatřeními ke zpřísnění pravidel pro vstup do budovy VŠPJ. Pro veřejnost, většinu studentů i zaměstnanců je budova uzavřena, nově není povoleno používat látkové roušky. 

více

24. 02. 2021

Soutěžte o knihu Suchej únor – zbývá posledních pár dní

Únor se pomalu chýlí ke konci a s ním i tradiční kampaň Suchej únor upozorňující na problematiku nadměrného pití. Máte tak posledních pár dní na to, abyste se zapojili do naší soutěže o stejnojmennou knihu. Jak na to? Nejpozději do neděle nám zašlete fotku nealko nápoje, se kterým si užíváte února s čistou hlavou, a kniha plná rozhovorů, alkofakt a vtipných ilustrací může být vaše!

více

24. 02. 2021

Odborníci budou diskutovat dopady pandemie na cestovní ruch v regionech

Katedra cestovního ruchu VŠPJ pořádá ve středu 3. března odborné on-line diskuzní setkání k aktuálním problémům cestovního ruchu „Na slovíčko“. Tématem první ze série diskuzí jsou dopady pandemie na cestovní ruch v regionech. Diskuze je určená odborníkům z akademické sféry a praxe cestovního ruchu. Vítáni jsou také studenti oboru cestovní ruch z vysokých škol, univerzit a vyšších, případně i středních odborných škol.

 

více

19. 02. 2021

Mezinárodní den průvodců – videoprohlídka Jihlavy

Ve spolupráci se Střední školou ekonomiky a cestovního ruchu Jihlava (ŠECR) připravila Katedra cestovního ruchu VŠPJ při příležitosti Mezinárodního dne průvodců komentovanou videoprohlídku Jihlavy

19. 02. 2021

Studenti představí v mezinárodní den průvodců Jihlavu virtuálně

Čtvrtý únorový víkend patří tradičně průvodcům a jejich tematickým prohlídkám. Vysoká škola polytechnická Jihlava se k oslavám Mezinárodního dne průvodců připojí již popáté. Ve spolupráci se Střední školou ekonomiky a cestovního ruchu Jihlava (ŠECR) připravila katedra cestovního ruchu při příležitosti Mezinárodního dne průvodců komentovanou videoprohlídku Jihlavy. Jaké byly okolnosti jejího vzniku a proč padla volba právě na tento formát se dozvíte v rozhovoru s hlavní organizátorkou akce Dr. Alicí Šedivou Neckářovou z Katedry cestovního ruchu VŠPJ.

více

11. 02. 2021

VŠPJ se představila na virtuálním veletrhu vysokých škol Congroo Fair

Ve dnech 25. 1. – 7. 2. proběhl první ročník virtuálního veletrhu vysokých škol Congroo Fair. Vysoká škola polytechnická Jihlava uchazečům představila formou on-line přednášek všechny nabízené studijní programy a obory a také další pracoviště školy, jejichž služeb studenti často využívají. Dotazy zájemců o studium zodpovídali jak akademičtí pracovníci, tak studenti nebo čerství absolventi. Záznamy všech přednášek je možné zhlédnout na YouTube kanálu školy.

více

09. 02. 2021

Katedra ekonomických studií nabízí on-line prázdninové školy

Katedra ekonomických studií VŠPJ pořádá pro studenty, kteří si potřebují lépe osvojit základy povinných předmětů, on-line prázdninové školy Účetní logika a Management.

více

01. 02. 2021

VŠPJ podporuje Suchej únor

V pondělí 1. února odstartoval již devátý ročník tradiční kampaně Suchej únor, která se věnuje problematice nadměrného pití. V letošním roce se do kampaně, jejíž součástí je výzva k měsíci bez alkoholu, poprvé oficiálně zapojila i Vysoká škola polytechnická Jihlava. Přidejte se i vy – v rámci měsíce s čistou hlavou jsme pro vás připravili soutěž, ve které můžete vyhrát knihu Suchej únor plnou důležitých a zábavných informací o alkoholu.

více

01. 02. 2021

Novým prorektorem VŠPJ je bývalý primář jihlavské nemocnice profesor Roztočil

Na VŠPJ působí nově čtyři zástupci rektora – stávající trojici prorektorů doplnil prorektor pro vnitřní, vnější a mezinárodní vztahy. Dne 1. 2. 2021 jím byl jmenován prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

více

01. 02. 2021

Prázdninová škola matematických předmětů

Katedra matematiky VŠPJ připravuje v době zimních prázdnin 2021 prázdninovou školu matematických předmětů. Kurz nabídne další šanci studentům, kterým se nepodařilo úspěšně zakončit některý z matematických předmětů. Příležitost zopakovat a procvičit si látku mohou využít také studenti, kteří již předměty absolvovali nebo je teprve absolvovat budou.

více

27. 01. 2021

Oponentní řízení k projektu Inter-Vector

Odkaz na oponentní řízení k projektu Inter-Vector naleznete v obsahu aktuality.

více

19. 01. 2021

Přeshraniční vzdělávací seminář „Muzeum a cestovní ruch“

Katedra cestovního ruchu VŠPJ připravuje v rámci česko-rakouského projektu Interreg „Digitalizace v cestovním ruchu“ přeshraniční vzdělávací seminář „Muzeum a cestovní ruch“.

více

18. 01. 2021

Poděkování studentům VŠPJ za pomoc v boji proti koronaviru

Nemocnice Jihlava, Nemocnice Havlíčkův Brod a Nemocnice Nové Město na Moravě děkují studentům zdravotnických oborů VŠPJ, kteří za současné náročné epidemiologické situace pomáhají ve zdravotnickém provoze. Přečtěte si, jak se studenti vyrovnávají s náročnými podmínkami a co se díky nové zkušenosti naučili.

více

14. 01. 2021

Vítězství v účetní soutěži obhájili studenti z Jihlavy

Vysoká škola polytechnická Jihlava uspořádala ve středu 13. ledna 2021 již sedmý ročník účetní soutěže „Účtování versus účetnictví“ pro studenty čtvrtých ročníků středních odborných škol. Vítězství v soutěži, která letos poprvé proběhla v on-line podobě, si stejně jako v minulém roce odnesli studenti z OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava.

více

12. 01. 2021

Výběrové řízení (Referent/referentka Studijního oddělení VŠPJ)

Vysoká škola polytechnická Jihlava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice referenta/referentky studijního oddělení.

12. 01. 2021

Zapojte se a ukažte, že VŠPJ žije!

Chtěli byste na jeden den ov