Co říkají o studiu na VŠPJ naši absolventi

Zeptali jsme se našich absolventů na to, co by chtěli vzkázat zájemcům o studium na VŠPJ a na to, jak nyní s odstupem času vnímají své studium.

Přečtěte si, co nám absolventi odpověděli.

ABSOLVENTI 2020
Lenka Zimová
Zdravotně sociální pracovník (Lenka Zimová)
VŠPJ pro mě byla první a také jediná volba. Věděla jsem, že na jinou školu nechci. Kombinace sociální práce a zdravotnictví se mi zdála dokonalá – lidské zdraví a nemoce mě zajímaly vždy a vzhledem ke své dlouhodobé dobrovolnické zkušenosti s dětmi a mládeží jsem měla blízko i k sociální práci. Fakt velkého důrazu na praxi během studia byl také podstatnou složkou mého rozhodnutí. Po osmi letech na teoretickém gymnáziu jsem bažila po něčem, co bych dokázala aplikovat v reálném životě. První týden studia byl tak krušný vlivem změny prostředí, nového způsobu studia a nových lidí všude kolem, až jsem přemýšlela o tom, že s tím seknu, protože na to nemám. Zvykla jsem si ovšem rychleji, než jsem stačila svůj nápad provést, a po pár dnech jsem začala VŠPJ milovat, což se nezměnilo ani posledním dnem mého působení na ní jako studentky. Přístup vyučujích měl tu správnou rovnováhu profesionality a přátelskosti, která mi pomáhala co nejvíc vstřebat nabyté znalosti a pomoci mi v jejich aplikaci. Jejich vstřícnost tu byla pro každého, kdo ji potřeboval. Během studia jsem absolvovala pět měsíčních praxí, které souvisely s výkonem sociální případně zdravotně-sociální práce v konkrétních organizacích. Každá z praxí mě nějakým způsobem obohatila, mohla jsem vidět, jak (ne)funguje aplikace teoretických znalostí v praxi, mohla jsem se zorientovat v tom, s jakou cílovou skupinou bych v budoucnu ráda pracovala. To vše za plné podpory pedagogického sboru, se kterým jsme nejen sdíleli naše zkušenosti, ale také problémy, které při praxi nastaly. VŠPJ mě ovšem neobohatila pouze znalostmi a praktickými zkušenostmi na poli mnou zvoleného oboru. Poskytovala totiž mnoho příležitostí k tomu, abych mohla rozvíjet i své ostatní složky osobnosti. Ať už to byla možnost mít v prostorách školy vlastní výstavu; vystupovat na plese školy; zkusit si vést vlastní přednášku; pomáhat s organizací školních akcí; propagovat školu na DOD; zúčastnit se kulatého stolu se zástupci organizací, které poskytují studentům praxe, a mnohé další. To vše mi pomohlo, aby se z vyklepané studentky, která na začátku prvního semestru umírala z představy postavit se před třídu a začít mluvit, stal někdo, kdo je proaktivní a angažovaný do svého oboru. Aktuálně úspěšně pokračuji v navazujícím magisterském studiu sociální práce se zaměřením na poradenství na Masarykově univerzitě v Brně. Je statisticky dokázáno, že co se jednou hluboce zapíše do srdce, to tam zůstane, a přesně tak je to i s VŠPJ. Navždy pro mě bude tou pravou alma mater. S láskou vzpomínám :)
Lukáš Jirka
Aplikovaná informatika (Lukáš Jirka)
Na začátek studia na VŠPJ si pamatuji velmi dobře. Vše pro mě bylo nové a pomalu jsem se ztrácel skoro na každém rohu. Po čase jsem si zde našel přátele a založili jsme partu, kterou držíme i po dokončení studia. I když jsme někdy vyváděli blbosti a doháněli úkoly během posledních hodin do termínu, za nic bych tyto chvíle nevyměnil. Člověku to do života dalo víc, než jen teoretické základy učiva. Díky učitelům, kteří mě naučili potřebné dovednosti se mi teď daří skvěle a s úsměvem budu na tuto školu vždy vzpomínat ...
ABSOLVENTI 2019
Jan Toman
Zdravotně sociální pracovník (Jan Toman)
Studiem oboru Zdravotně sociální pracovník jsem získal mnohem víc než jen odbornou způsobilost a profesní kompetence. Především jsem rozvinul stránku osobní, poznal sám sebe a začal růst. Při plnění úkolů na praxi jsem získal nezapomenutelné zážitky a nenahraditelné zkušenosti. Na přednáškách a při následných cvičeních jsem nabyl dojmu, že o moje názory a úhly pohledu na aktuální dění mají akademičtí pracovníci opravdový zájem. Na závěr si dovolím citovat rektora VŠPJ Václava Báču „bakalář z Jihlavy má velký zvuk“ a já dodávám, že k zisku diplomu vede cesta tvrdé dřiny a odříkání.
Dagmar Nemsillová
Finance a řízení (Dagmar Nemsillová)
Když jsem se přihlásila a úspěšně prošla přijímacím řízením na kombinovanou formu studia, brala jsem úspěch tak trochu jako samozřejmost. V průběhu studia jsem poznala hodně fajn lidí, zjistila, že tato škola není jen instituce, ale hlavně lidi, kteří se snaží dát studentům své zkušenosti a znalosti, kteří umí být i člověkem a poradit a pomoci individuálně každému. Po prvních pár semestrech odešlo dost studentů z našich řad, ať už kvůli osobnímu rozhodnutí nebo kvůli neúspěchu u zkoušek. My, co jsme vydrželi a byli úspěšní (prošli i náročnou statistikou...) mohli jsme dojít až k úspěšnému cíli. Já osobně s přerušením studia kvůli těhotenství a mateřské.Zbývalo mi "pouze" vypracovat bakalářskou práci a úspěšně složit závěrečné zkoušky. Po pauze už se mi to ale zdálo složité a přemýšlela jsem o tom, že již školu nedokončím... Naštěstí mám maminku, která mi nedala pokoj a stále mne pošťuchovala. I díky tomu jsem se odhodlala školu dokončit a bakalářskou práci jí věnovala. Psaní bakalářské práce bylo pro mne ve finále zábavné, obhájila jsem ji úspěšně a zkoušky zvládla také. Asi týden mi trvalo, než jsem si uvědomila, že mám hotovo a jsem bakalářka. Už jsem to nebrala jako samozřejmost, ale věděla, že za tím stojí hodně snahy, trochu štěstí a víra v sama sebe! Bylo mi ctí pronést závěrečnou děkovnou řeč na slavnostní promoci, která měla úspěch. Při ní jsem si uvědomila, že je mi líto, že má studia na škole končí a budu na ně ráda vzpomínat.
Lenka Vlková
Cestovní ruch (Lenka Vlková)
Studium na VŠPJ nebylo má první volba po maturitě, ale po jeho absolvování bych za nic jiného neměnila. Nejprve jsem si myslela, že studium bude lehké, ale za nedlouho jsem zjistila, že tak lehce diplom nezískám. Na VŠPJ jsem potkala spoustu skvělých lidí, se kterými jsme zažili nezapomenutelné praxe :D Celá škola mi připomíná jednu velkou rodinu, na kterou budu vzpomínat v dobrém a jsem ráda, že mě nakonec přijali.
Vít Štěpánek
Aplikovaná informatika (Vít Štěpánek)
Po dokončení střední školy jsem silně zvažoval, jestli nastoupit na vysokou školu. Maturita z matematiky mě ale odradila a proto jsem rok studoval anglický jazyk. Když se po roce naskytla možnost nastoupit na obor AI bez přijímaček, šel jsem to zkusit, protože mě počítače bavili. Opět jsem ale narazil na matematiku. Místo 2 semestrů jsem si ji užil pěkně 4 semestry. Jsem ale rád, že matiku jsem úspěšně absolvoval. Studium mě relativně bavilo... až na poslední semestr, kdy už šlo do tuhého a čekaly státnice. V ten moment jsem se chtěl otočit a před tímto cílem to vše zahodit a vzdát. Další velkou překážkou bylo právě uvědomění, že tento obor nebudu chtít absolvovat v praxi. Uvědomil jsem si, že zaměstnání jako programátor mě rozhodně nebude bavit. Díky spolužákům a rodině jsem ale pokračoval dál a studium úspěšně dokončil. I přesto, že tu byly takovéto překážky, snažil jsem se hledat pozitiva. Poznal spoustu nových lidí, otevřely se mi nové možnosti a hlavně měl čas dále rozvíjet Fotokoutek Fotocamp (www.fotocamp.cz). Škola je prý žrout času. Pravdou je však opak. Škola dává čas a chuť dělat něco navíc (alespoň v mém případě). Bakalářská práce mi otevřela možnost vytvořit projekt, který bude "frčet" i v dalších letech. Bylo mi umožněno vytvořit projekt, který jsem měl dříve v hlavě, ale nebyla dostatečná motivace a čas, abych tuto práci zrealizoval. Díky ní ovšem rozjíždím projekt, jenž se zaměřuje na plesy v celé České republice (www.pojdnaples.cz). Závěrem musím říct, že jsem za studium na VŠ rád a kdyby šel vrátit čas, zopakoval bych si to :-)
Jana Klapilová
Zdravotně sociální pracovník (Jana Klapilová)
Když jsem nastoupila na VŠPJ, tak jsem nevěděla, co od této školy mohu očekávat. Upřímně jsem byla trochu na pochybách, zda bylo správné rozhodnutí studovat právě tady. Avšak v průběhu studia jsem si stále více a více uvědomovala, že lepší rozhodnutí jsem pro sebe udělat nemohla. Vzhledem k tomu, že do jednotlivých ročníků nastupuje ,,jen" pár desítek studentů, dostávají přednášky nádech přátelského přístupu. Ale byla by chyba se domnívat, že tento přístup výuky ubírá na kvalitě. Tak jako všude jinde i tady musíte plnit průběžné úkoly, psát seminární práce, tvořit prezentace a v neposlední řadě zakončit předmět testem či ústní zkouškou. Já osobně si cením zdejších lektorů, od kterých jsem získala nespočet cenných informací, rad i zkušeností. A to mnohdy doplněné o vtipné zážitky z jejich profesního života. Obor ZSP sice nemá specializace, ale Vy sami si můžete díky volitelným předmětům rozšiřovat vědomosti Vámi zvoleným směrem. Za mě nejvíce vzpomínám (z povinných i volitelných předmětů) na Sociálně psychologický výcvik a Videotrénink interakcí. V rámci těchto předmětů jsem se naučila hodně sama o sobě a především jak se sebou pracovat 😊.
Jáchym Hruška
Aplikovaná informatika (Jáchym Hruška)
Podal jsem si 2 přihlášky ke studiu - na MU v Brně a na VŠPJ. Dostal jsem se na obě školy a dlouho jsem váhal, pro kterou se nakonec rozhodnout. Všichni moji spolužáci ze střední hanili VŠPJ, když zjistili, že jsem se jako premiant třídy rozhodl právě pro tuto školu - "pojď do Brna" říkali. Pro VŠPJ jsem se však rozhodl zejména kvůli možnosti absolvovat praxi během studia, která na brněnských univerzitách úplně chybí. Praxe mi umožnila enormně si prohloubit znalosti v užší oblasti mého oboru, o kterou se zajímám nejvíce. Na jeden celý semestr (konkrétně 4. semestr studia) jsem si vyzkoušel, jaké to je pracovat v oboru - a zjistil jsem, že to je pro mě to pravé. V práci jsem po praxi pokračoval během posledního roku studia. Zároveň jsem hned po praxi dostal díky osobnímu přístupu učitelů a jejich kontakty s dřívějšími absolventy pracovní nabídky do známých IT firem. VŠPJ mě skrze praxi skvěle připravila na pracovní trh, za což velice děkuji!
ABSOLVENTI 2018
Ester Lachmanová
Cestovní ruch (Ester Lachmanová)
Nejraději vzpomínám na palačinkové pondělky na koleji! Ale teď vážně - často mě překvapí, co všechno mi studium na VŠPJ dalo. Ráda vzpomínám na čas strávený právě na této škole. V současné době pracuji jako lektorka environmentální výchovy. Ano zdá se to být úplně mimo obor, ale nevěřili byste, kolik má cestovní ruch a ekologie společného :). Často připadám jako animátor - jen je k tomu ještě přidán ten vzdělávací aspekt.
Michaela
Cestovní ruch (Michaela)
Studentská léta v Jihlavě budou pro mě vždy těmi nejhezčími. Jak již bylo zmíněno v příspěvcích - atmosféra byla rodinná, přístup profesorů i prostředí univerzity hodnotím kladně. Největší plus vidím v možnosti vycestovat v rámci praxe do zahraničí. Semestrální praxi jsem strávila se spolužačkou ve Španělsku a nebylo lepšího rozhodnutí, které jsem mohla udělat. :) Kdyby se otevřelo magisterské studium, neváhám :)
ABSOLVENTI 2017
Kamil Staněk
Počítačové systémy (Kamil Staněk)
Až se studiem NMS na další škole sem zjistil, jak velké jsou rozdíly ve VŠ. Pak si člověk začne vážit toho co mu vlastně VŠPJ přinesla nejen do dalších let. Prokousání se prvním semestrem je určitě nejzásadnější a je potřeba se na to "nevybodnout“ , zabrat více a věnovat tomu opravdu dostatek času. Další semestry už nejsou tak všeobecně zaměřené a posouvají člověka mnohem dále. Zajímavé je, že rozsah výuky nejde jen do určité hloubky, ale i do velkého rozsahu. A následně takto široký rozsah získaných znalostí se velmi hodí při NMS, kde je spoustu věcí najednou jednodušších. Velmi musím ocenit jednání pedagogů, který mají osobní přístup ke studentům a nejenže komunikují, ale i dokáží pomoci či poradit. S takovým výborným přístupem sem se už na jiné VŠ vůbec nepotkal. Vše jde samozřejmě zlepšovat a škola má i své mouchy v některých předmětech, ale pozitivní přístup silně převáží různá úskalí, které mu studium nachystalo a zanechá velmi dobrý dojem ze studia, včetně uplatnění získaných znalostí v praxi i dalším magisterském studiu. Rád budu vzpomínat na mnohé pedagogy z VŠPJ.
Martina Nováková
Finance a řízení (Martina Nováková)
Na svůj první den na VŠPJ si pamatuju jako by to bylo včera. Sebevědomě jsem vstoupila do školy, absolvovala focení na ISIC, prošla si školu a ještě mi zbývalo potvrdit na studijním Potvrzení o studiu. Jelikož jsem školu neměla ještě tak "zmáknutou" stoupla jsem si do první fronty a čekala. Už to vypadalo nadějně, ještě pár lidí a budu na řadě. Když v tom šla okolo sestra (studovala jiný obor) a oznámila mi, že stojím na Pokladnu a ne na Studijní. Takže mi nezbývalo nic jinýho než opustit frontu (kde sem byla skoro na řadě) a jít si stoupnout do správné úplně na konec. Měla jsem fakt "radost". Ale jinak na školu a studium vzpomínám ráda. Našla jsem zde nové přátele a dozvěděla se zajímavé informace.
Absolvent
Aplikovaná informatika (Absolvent)
Na školu jsem se dostal docela náhodou, a to po odchodu z práce z Brna, kdy jsem se ještě rozhodl prodloužit studentská léta. Obor aplikovaná informatika mě velmi bavil a nemluvě o fajn prožitých studentských letech. Vysoká škola polytechnická mi ale v podstatě změnila život. Díky této škole mám vedle vzdělání také práci, co mě baví, ve které se chci rozvíjet, a to přímo na půdě této VŠ se skvělými lidmi.
Anonymní
Komunitní péče v porodní asistenci (Anonymní)
Studium hodnotím velmi pozitivně, ve svém oboru jsem se nejenom zdokonalila, ale i velmi rozšířila teoretické znalosti, které nadále budu uplatňovat ve své soukromé praxi.
Anonymní
Komunitní péče v porodní asistenci (Anonymní)
S odstupem necelých dvou měsíců od SZZ můžu s klidným svědomím říct, že mi vyhovovalo téměř vše. Ve srovnání s kombinovaným studiem na JČU v Českých Budějovicích, pro mě byla velkým plusem vzdálenost a velice milé bylo i prospěchové stipendium. Velmi kladně hodnotím i všechny vstřícné a ochotné pedagogy (jak externí tak interní), tak i další zaměstnance. Nikdy jsem neměla problém kdekoliv se s kýmkoliv domluvit. Praxi chápu jako nutnou součást studia zdravotnických oborů, ale sama za sebe musím uznat, že někdy je složité skloubit zaměstnání, studium, rodinu, péči o domácnost a ještě praxi. Pracuji již 13. rokem jako porodní asistentka v nemocnici a zůstávám zde i po dokončení magisterského studia. Práce mě baví, ale v současné době rozesílám také žádosti na zdravotnické školy, neboť by mě bavilo učit. Ale nejraději bych obě profese skloubila dohromady - učit a zároveň zůstat na částečný úvazek v nemocnici a "nevypadnout" z praxe".
Anonymní
Zdravotně sociální pracovník (Anonymní)
Na studiu na VŠPJ oceňuji kvalitní vedení a přípravu na další studium, příjemnou spolupráci a dobré možnosti praxe v rámci studia. Pokračuji v navazujícím magisterské studium v Českých Budějovicích.
Anonymní
Zdravotně sociální pracovník (Anonymní)
Studium na Vysoké škole polytechnické hodnotím velmi pozitivně, dalo mi plno nových poznatků a dovedností, zároveň i zkušeností ve spolupráci s akademickými pracovníky školy. Ráda vzpomínám na přednášky z práva, jelikož přednášející jsou úžasní. Povinné praxe mi pomohly sjednotit si teorii s praxí, za což jsem velmi ráda. Kladně hodnotím i možnost vlastního výběru praxe. Nyní dále studuji na MUNI FSS.
Anonymní
Všeobecná sestra (Anonymní)
Hodnotím školu velice kladně, budu na ni (a celkově na Jihlavu) vzpomínat v dobrém. Milí profesoři a profesorky, milí spolužáci a spolužačky, výborné jídlo v menze za výbornou cenu, velké množství volitelných předmětů. Sice jsme měli občas školní praxe "plné zuby", ale dalo nám to moc. Do budoucna se bude dohromady 32 týdnů praxe určitě hodit. Nyní pracuji v Praze na ambulanci plastické chirurgie v Lékařském domě v Holešovicích na pozici všeobecné sestry, která asistuje zkušeným plastickým chirurgům při jejich práci na ošetřovně (převazy, odběry krve). Dále se zabývám administrativou (vyřizuji telefonáty, odpovídám na emaily). Na naši ambulanci navíc přijímáme i zahraniční klientelu - Německo, Anglie, tudíž uplatním zkušenosti z předmětu Anglický jazyk, kde jsme se naučili spoustu lékařských frází. Plastická chirurgie mi zatím není úplně známá, protože jsem se s tímto oddělením během školní praxe nesetkala. Mám ale v práci velice milé kolegyně a kolegy, kteří mi se vším pomáhají a radí s jakýmkoli problémem. Věřím, že se do světa plastiky rychle dostanu a budu moci pohotově reagovat na jakékoli dotazy klientů.
Anonymní
Finance a řízení (Anonymní)
Díky studiu jsem se lépe připravila na povolání, které bych v budoucnu chtěla dělat. Praxe byly super, umožnily mi vyzkoušet si studiem získané teorie v praxi.
Anonymní
Finance a řízení (Anonymní)
Studium na této škole mi vyhovovalo díky své poloze a oboru, který nabízí. Profesoři byli příjemní a vstřícní, velmi kladně hodnotím psaní seminárních prací skoro do každého předmětu - to nás velmi připravilo na psaní bakalářské práce. Pracuji v logistické a developerské společnosti jako personální referentka. Než jsem nastoupila na toto oddělení, pracovala jsem na účetním oddělení, což mi pomohlo při zvládání ekonomických předmětů. V magisterském studiu budu pokračovat na VŠE na fakultě managementu v Jindřichově Hradci.
Anonymní
Finance a řízení (Anonymní)
Do svého životopisu jsem si díky VŠPJ kromě získaného diplomu zapsala dvě zahraniční zkušenosti, a to Erasmus a International Business Week a půl roční praxi v prestižní společnosti. Díky získaným znalostem jsem se dostala na všechny navazující studia, na která jsem se hlásila. Pokračuji ve studiu na VŠE v Praze v oboru Mezinárodní obchod.
Anonymní
Finance a řízení (Anonymní)
Kdybych měl hodnotit VŠPJ, řekl bych, že je to škola na úrovni a určitě bych ji doporučil dalším studentům. Škola mi dala plno nových znalostí, zkušeností a povinná praxe je výhodou pro budoucí zaměstnání. Dále studuji na Vysoké škole ekonomické v Praze na fakultě financí a účetnictví obor Finance.
Anonymní
Finance a řízení (Anonymní)
Studium na VŠPJ mi dalo mnohem širší rozhled, nové znalosti a zkušenosti. Velmi mi vyhovovalo, že VŠPJ je menší škola a tedy ze strany některých vyučujících jsem se setkala s osobním přístupem. Nelituji ani času stráveného v Jihlavě, kde jsem 3 roky byla ubytována s kamarády na bytě a mohla se tak osamostatnit a získat nové přátele. Velmi kladně hodnotím povinné praxe, díky kterým jsem ještě před ukončením studia získala práci. Po ukončení praxe jsem dostala nabídku na DPP a následně na práci na plný úvazek. Myslím si, že je to pro mě nejen super start do života, ale především v budoucnu ocením zkušenosti a získanou praxi.
Anonymní
Finance a řízení (Anonymní)
Studium mi dalo spoustu nových zkušeností a přátel. Nejlepší formou studia pro mě byla specializace, kdy jsme během výuky každý týden měli nové téma, z kterého pak byl zadaný úkol, a ten jsme další týden společně hodnotili a debatovali jsme o něm, např.: průmyslové procesy. Velmi kladně hodnotím možnost IBW pro studenty VŠPJ. Je to pro každého studenta jistě přínos, možnost se jazykově posunout a zhodnotit svůj výkon oproti stejně či podobně starým studentům ze zahraničí. Nyní je to pro mě velké plus při hledání zaměstnání, že takovouto zkušenost mohu zmínit. Praxe jsou pro studenty jistě výhodou. Podpora praxí funguje velmi dobře. Z hlediska přípravy na zaměstnání je to velká výhoda, pokud se student poctivě na praxi dostavuje a snaží se získat nějaké dovednosti navíc.
Anonymní
Cestovní ruch (Anonymní)
Jsem ráda, že jsem absolvovala během studia praxi, kterou považuji za velmi užitečnou. V současné době studuji navazující magisterské studium na VŠE v Praze obor Cestovní ruch.
Anonymní
Cestovní ruch (Anonymní)
Získala jsem široké znalosti nejen z cestovního ruchu, ale i z oblasti ekonomiky, bez problémů jsem byla přijata na navazující magisterské studium ekonomického směru na VUT v Brně. Povinné praxe mi daly dostatek zkušeností pro nový začátek v zaměstnání.
Anonymní
Cestovní ruch (Anonymní)
Erasmus, business week, sportovní akce a turnaje - nejlepší co na škole je. Pracuji jako delegátka na Sicílii a odborné znalosti získané při studiu využívám každý den.
Anonymní
Cestovní ruch (Anonymní)
Studium na VŠPJ mi dalo odlišný pohled na cestovní ruch. Poznala jsem spoustu nových kamarádu, skvělých vyučujících, navštívila v rámci studia několik evropských zemí, seznámila se zahraničními studenty. Jako největší plus beru osobní přístup, velké množství praxe a odbornost vyučujících. Ve studiu pokračuji na Mendelově univerzitě, obor regionální rozvoj. Poznatky, které jsem získala studiem, využívám při své práci na recepci hotelu. Škola mě opravdu maximálně připravila, jak v rámci rezervačních systémů, tak zákonů, které denně využívám při styku se zákazníky.
Anonymní
Cestovní ruch (Anonymní)
Povinné praxe během studia jsem měla již na střední škole, takže to pro mě nebylo nic nového, ale oceňuji celosemestrální praxi, která je dostatečně dlouhá na to, aby se tam student něco naučil. Líbilo se mi velké množství dobrovolných přednášek, kurzů a jiných aktivit, kterým se student může věnovat. Díky těmto možnostem jsem se, v rámci IBW, podívala do Finska a zúčastnila se Expedice Cuba 2015. Z obojího mám zážitky na celý život a ráda na to vzpomínám. Studium na VŠPJ nebylo jednoduché, stálo to hodně úsilí, učení a nervů, ale o to víc mám pocit, že jsem získala diplom zaslouženě.
Anonymní
Cestovní ruch (Anonymní)
Co se informací a kvality studia týče, hlavní předměty našeho studijního programu jsou na kvalitní a reprezentativní úrovni. Rád bych vyzdvihl předmět Aplikovaná statistika. VŠPJ je malá "rodinná" škola, za což jsem byl během všech těch let opravdu rád, protože jsem si díky tomu našel stálé kamarády a i vztah s profesory byl mnohdy více osobní než na větších školách. Věc, za kterou jsem asi nejvíce rád a moc si této příležitosti vážím, byl program Erasmus+. Celkově jsem si ty 4 roky užil i navzdory stresu z výuky a zkoušek. V současné době podnikám v obchodním odvětví a oboru a pokračuji v Brně na prezenčním studiu Ekonomika a management
Anonymní
Aplikovaná informatika (Anonymní)
Super byl předmět počítačové sítě, který má podle mého názoru velmi vysoký přínos pro praxi. Přestože jsem z povinných praxí moc radost neměl, daly mi z hlediska přípravy na zaměstnání myslím celkem dost.
ABSOLVENTI 2016
Tereza Švehlová
Všeobecná sestra (Tereza Švehlová)
Ráda vzpomínám na VŠPJ byla to úžasná zkušenost, přechod ze střední školy na akademickou půdu byl ze začátku složitý: hledání učeben, zvyknout si, že výuku nezahajuje a neukončuje zvonění 😂, hlavně ta odpovědnost, když zjistíte, že do školy už nechodite, protože musíte, ale, protože chcete. 🙂 Studentská léta jsou prostě úžasná 🙂 studiem na VŠPJ jsem nezískala jen hromadu potřebných vědomostí, ale i několik opravdových přátel.
Anonymní
Zdravotně sociální pracovník (Anonymní)
Studium na VŠPJ mi dalo spoustu znalostí, zkušeností, zážitků a poznání lidí, kterých si vážím, proto jací jsou. Velmi ráda vzpomínám na supervize, výcvik a kantory, kteří se nám snažili předat cenné informace. Co se týče praxí, oceňuji možnost vlastní volby organizace, kde bude praxe vykonána.
Anonymní
Všeobecná sestra (Anonymní)
Především hodnotím pozitivně zaměření na praxi, skvělou komunikace s vedením a přednášejícími, akce pořádané školou (sportovní den, jihlavské zdravotnické dny, a různé zajímavé přednášky). Absolvování této školy, ať už ze studijní stránky či ze společenské, je to velmi dobrá příprava na budoucí život a povolání. Nadále pokračuji ve studiu na magisterském oboru „Specializace v intenzivní péči“.
Anonymní
Všeobecná sestra (Anonymní)
Studium Všeobecné sestry mi dalo do života mnoho, jak teoretické tak i praktické zkušenosti, které ve svém zaměstnání využiji a mimo jiné i mnoho přátel. Pracuji v nemocnici na dětském oddělení a praxe na VŠPJ mi umožnila zkušenost s dětským oddělením ještě před nástupem do zaměstnání.
Anonymní
Všeobecná sestra (Anonymní)
Škola mi dala spoustu zkušeností, nových informací a poznání nových lidí. Praxe během studia byla časově náročná vzhledem k tomu, že jsem studovala kombinovanou formou při celém úvazku. Byla jsem velmi ráda, že jsem si praxi mohla plnit v místě bydliště, hodně mi to pomohlo k úspěšnému zvládnutí studia.
Anonymní
Finance a řízení (Anonymní)
Studium na Vysoké škole Polytechnické mi dalo především drahocenné zkušenosti, ať už studijní, tak i osobní v tom smyslu, že jsem v Jihlavě 3 roky žila a našla si tu spoustu přátel. Povinnou praxi chválím, nemyslím si, že by mělo být studium na VŠ pouze o tom, že se student naučí látku, kterou po chvíli zapomene. Bez problémů jsem se dostala na navazující studium. V nynější době jsem si přes prázdniny zaplatila kurzy angličtiny a uvažuji nad Au-pair v Irsku spojenou se studiem angličtiny.
Anonymní
Finance a řízení (Anonymní)
Bydlím přesně v polovině cesty mezi Prahou a Jihlavou. Rozhodováni o studiu na VŠPJ bylo tedy podle mých pocitů. Líbilo se mi "malé" prostředí, osobni přistup, zaměření na praxi a praxe mi dala hodně. Trošku mě mrzí, že všichni uznávají vysoké školy ve velkých městech. Ale pro mě to byla nejlepší volba. Kdo by chtěl být jedním z tisíce na velké vysoké škole, když tady může bez obav projevit svou osobnost a být v osobním kontaktu s učiteli.Po úspěšném absolvování VŠPJ jsem začala pracovat na pozici asistentky jednatele a nyní jsem postoupila na pozici osobni bankéřky v bance Moneta.
Anonymní
Finance a řízení (Anonymní)
Získala jsem spoustu vědomostí a zkušeností za které jsem velmi vděčná a plánuji zahájit vlastní podnikání, které bude odpovídat mému vzdělání.
Anonymní
Finance a řízení (Anonymní)
Po absolvování VŠPJ mám určitě hodně znalostí z oboru ekonomie a angličtiny a velmi oceňuji praxi při studiu. Momentálně pokračuji v kombinovaném studiu na jedné z českých universit a přitom pracuji jako copywriter odborných textů.
Anonymní
Finance a řízení (Anonymní)
Získala jsem nespočet znalostí v oblasti ekonomiky a anglického jazyka. Ráda vzpomínám na atmosféru VŠPJ a výhody plynoucí z menšího počtu studentů. Jako dojíždějící studentka jsem velmi uvítala umístění školy v centru města poblíž autobusového nádraží. Praxe hodnotím jako velmi užitečné, jednalo se u mě o první příležitost, kdy jsem mohla využít své znalosti také v praxi. Dále studuji na Masarykově univerzitě - obor Podniková ekonomika a management.
Anonymní
Cestovní ruch (Anonymní)
Mám praktické i teoretické zkušenosti v cestovním ruchu a díky terénním praxím jsem se podívala na krásná místa jako je Řím, Florencie a Tivoli nebo Švýcarsko. Praxe byly poučné a zábavné. Dále oceňuji zkušenosti z praxe v zahraničí, díky které jsem si zlepšila znalost angličtiny. Ráda vzpomínám na různé akce s přáteli, které jsme v Jihlavě podnikali. Poznala jsem spoustu skvělých lidí včetně velmi přátelských vyučujících. Myslím, že jsem dobře připravena na budoucí povolání.
Anonymní
Cestovní ruch (Anonymní)
VŠPJ mě naučila jisté samostatnosti, nespoléhat se na ostatní. Ráda vzpomínám na učitele, jejichž zapálení pro věc bylo bezkonkurenční. Praxe pro mě byla velmi užitečná, čerpala jsem z ní zkušenosti i během učení se na státnice, případně i na zkoušky. Po státnicích jsem se dostala na MUNI v Brně a to hned na dva obory - podniková ekonomika a management a humanitní environmentalistika, z nich jsem si nakonec vybrala podnikovou ekonomiku. V rámci dalšího pracovního uplatnění využívám především získané komunikační dovednosti a znalost yield managementu při rezervacích. V současné době se také vzdělávám v oblasti letectví a pracuji na letišti v Brně na informačním a rezervačním centru.
Anonymní
Cestovní ruch (Anonymní)
Na VŠPJ jsem získala mnoho odborných znalostí, které v životě uplatním a díky praxi mnoho užitečných kontaktů. Na škole se mi líbila možnost zúčastnit se různých sportovních aktivit a kurzů. Nyní pokračuji v navazujícím studiu na VŠE a pracuji na recepci hotelu a v turistickém informačním centru.
Anonymní
Cestovní ruch (Anonymní)
Získal jsem bohaté zkušenosti z workshopů ze zahraničí. Nejvíce oceňuji skvělou spolupráci s vyučujícími na projektu Výzkum, vývoj, Vysočina a především uvědomění si vlastní seberealizace. Pracuji jako noční manager v hotelu, kde využívám informace a zkušenosti, které jsem získal v předmětu Hospitality management.
Anonymní
Cestovní ruch (Anonymní)
Přiznám se, že ke studiu na této škole jsem se dostal na poslední chvíli, šel jsem zde spíše proto, abych studoval vysokou školu a nemusel jít na rok pracovat, než kvůli cestovnímu ruchu, bral jsem to tak, že to zkusím, a když tak se připravím na jinou školu. Už po prvním semestru jsem ovšem byl odhodlaný školu dokončit, nadchla mě, skvělí lidé jak mezi studenty, tak mezi akademickými pracovníky. Nejlepší na celém studiu byly jednoznačně terénní praxe. Více týdenní praxe považuji také za velmi přínosné, člověk většinou dělá na nižších pozicích v oblasti cestovního ruchu, ale abychom jednou byli úspěšní odborníci z oboru, musíme si projít celým pracovním koloběhem od základu, nikdo nespadne rovnou do ředitelského křesla a jestli ano, pak mu to bez praxe je k ničemu. Mám-li to shrnout, školu bych doporučil a šel na ní znovu. Po absolvování studia na VŠPJ pokračuji v navazujícím studiu cestovního ruchu na VŠE v Praze. Mohu říci, že škola dokázala bezpečně připravit na přijímací zkoušky. Jsem zatím na začátku studia na VŠE a poznatky získané na škole využívám na brigádách při studiu, které si hledám záměrně v oboru.
Anonymní
Cestovní ruch (Anonymní)
Studium na VŠPJ mi dalo mnoho zkušeností především díky praxím, které jsem absolvovala. Je to určitě velká výhoda, člověk se pak po škole lépe a rychleji zařadí do "pracovního procesu". Také oceňuji širokou nabídku kurzů a sportů, které škola nabízí. Po škole jsem začala pracovat jako marketingová specialistka v jedné z nejlepších IT firem v ČR. Do budoucna bych ráda dálkově ve studiu marketingu pokračovala.
Anonymní
Cestovní ruch (Anonymní)
Studium na VŠPJ hodnotím velmi pozitivně. Malá škola s velmi osobitým přístupem ke studentům, nabízí možnost získat kvalitní vzdělání a také praxi v oboru, celou řadu nových zkušeností a možností jako je například Erasmus, International Business Week a mnoho dalších jako jsou různé vzdělávací semináře, přednášky či kurzy pořádané na různá témata. Studium se netýká pouze teoretické stránky, ale také praktické části, což studentům dle mého názoru zajišťuje snadnější nástup do profesního života. Na školu a zážitky spojené s ní vzpomínám velmi ráda!! V případě kdybych se měla rozhodovat znova, zvolila bych opět tuto školu. Dále studuji na Vysoké škole ekonomické v Praze, fakultu mezinárodních vztahů obor cestovní ruch. Své získané poznatky se snažím i nadále rozšiřovat.
Anonymní
Cestovní ruch (Anonymní)
Na studium na VŠPJ velmi ráda vzpomínám. Studium mě bavilo, je zde spousta velmi zajímavých a kvalitních učitelů, kteří jsou lidmi na svém místě. Ne vždy bylo studium procházkou "růžovým sadem", ale po každé splněné zkoušce přišla satisfakce v podobě dobrého a úspěšného pocitu ze sebe sama. VŠPJ na mne působí přátelsky, v některých případech až rodinně, možná je to velikostí školy, ale určitě také jejími zaměstnanci. Dále ráda vzpomínám na proběhlé praxe v zahraničí, které byly vždy velkým zážitkem a určitě i přínosem pro budoucí zaměstnání. V současné době studuji kombinovaně na UTB ve Zlíně ekonomiku v podnikání se specializací na CR a současně působím jako asistentka studijního oddělení na Univerzitě aplikovaného managementu v Brně.
Anonymní
Aplikovaná informatika (Anonymní)
Menší počet studentů dával při studiu i při praxích více prostoru pro individuálnější přistup. Pokračuji v navazujícím studiu a pracuji jako Analytik IT.
ABSOLVENTI 2015
Zdeňka Nováková
Cestovní ruch (Zdeňka Nováková)
Studium mi přineslo plno poznatků, přátel, nových zkušeností, cestování, praxi a také zážitky. Někdy není potřeba uspět na poprvé, i druhý pokus se počítá a život jde dál a nikdo se neptá, na kolikátý pokus jste udělali přijímačky nebo státnice, hlavní je školu udělat úspěšně a být na sebe hrdý.
Ludmila Řídká
Finance a řízení (Ludmila Řídká)
Polytechna byla ve všech ohledech super a hrozně ráda na ni vzpomínám. Třeba na sebe jako vyjukaného prváka, co hledá jednu z prvních hodin a splete si patro a učebnu a vleze jinam🙈. Nebo na závěrečnou zkoušku, kde jsem si vytáhla téma a obor, o kterém jsem mluvila hrozně dlouho a na které jsem se vlastně ani moc neučila, protože už jsem přesně toto dělala v práci 😉. Na svou skvělou vedoucí u bakalářky, na promoci, na vtipné hodiny psychologie, na studentské večery, ... Vzpomínek mnoho, zážitků taky tak. Buďte pořád tak super "rodinná" škola, protože takovou vysokou prostě nejde nemilovat.
Anonymní
Finance a řízení (Anonymní)
Studium mi přineslo spoustu nových přátel, možnost podívat se a studovat v zahraničí, velice rád na studium ve škole vzpomínám.
Anonymní
Finance a řízení (Anonymní)
Studium na VŠPJ mi přineslo především zdokonalení v cizím jazyce - němčině. Tato škola má dobré jméno a dala mi solidní základ v oblasti teoretických (ekonomie, finance), ale i praktických znalostí (manažerské dovednosti). To, co jsme měla možnost získat studiem na VŠPJ představovalo dobrý vklad pro mé budoucí zaměstnání. Jsem přesvědčena, že absolventi VŠPJ se v životě jistě neztratí.
Anonymní
Finance a řízení (Anonymní)
Škola mi dala zkušenosti, teoretické poznatky, praxi ve firmě, ve které se dále rozvíjím jak v zaměstnání, tak v kombinované formě studia na VUT Brno.
Anonymní
Cestovní ruch (Anonymní)
Co mi studium na VŠPJ dalo - rozhodně dobrou přípravu na vykonávání budoucího povolání, rozvinutí komunikačních a organizačních schopností, chuť pracovat a i dále studovat, ale hlavně skvělou partu kamarádů z celé republiky. Nadále studuji na Masarykově univerzitě Regionální rozvoj a správu a pracuji jako průvodce ve sdružení VOC.
Anonymní
Cestovní ruch (Anonymní)
Poznala jsem spoustu nových lidí, získala zkušenosti nejen z profesního hlediska, ale i v soukromém životě. Naučila se hospodařit s penězi a již během studia jsem začala pracovat v cestovní kanceláři.
Anonymní
Cestovní ruch (Anonymní)
Před začátkem studia se mi VŠPJ dle "recenzí" jiných moc nepozdávala. Říkalo se, jak je to tam jednoduché, jak vezmou každého apod. Když se na to podívám s odstupem času a také když mám srovnání s navazujícím magisterským studium, tak musím VŠPJ hodnotit velice dobře. Ať se to týká kvality vyučujících, používaných metod, dostupných studijních materiálů apod. Myslím si, že po absolvování VŠPJ je člověk velice dobře připraven na budoucí povolání - i co se týká praxí. Rozhodně tam člověk nedostane nic zadarmo a musí se studiu věnovat.
Anonymní
Cestovní ruch (Anonymní)
Praxe pro mě byly přínosem, byla to skvělá zkušenost v daném oboru. Nejraději vzpomínám na ostatní studenty, škola mi dala přátele na celý život. Pracuji v oboru logistiky a zabývám se náborem a řízením lidí, plánovaním akcí a čerpám z toho, že škola mi dala sebejistotu a umění komunikovat.
ABSOLVENTI 2014
Hana
Cestovní ruch (Hana)
Na období studia na VŠPJ velmi ráda a často vzpomínám. Byly to krásné roky, které mi daly nejen spoustu zkušeností, ale i přátel na celý život. Ještě dnes pořádně nechápeme, jak se nám mohlo podařit celou školu dodělat. :) Velké díky patří všem učitelům, kteří byli často přísní, nekompromisní, ale vždy ochotní nabídnout pomocnou ruku. Bez Vás bychom to nedokázali!
Anonymní
Finance a řízení (Anonymní)
Naučila jsem se samostatnosti a velmi kladně hodnotím informace, které jsme získávaly v rámci chování na přijímacích pohovorech. Získané vědomosti jsem uplatnila při svém prvním pohovoru na mou stávající práci v bankovním sektoru a zjistila jsem, že opravdu vše, co nám bylo řečeno na přednáškách, fungovalo i v praxi. Povinná praxe pro mne byla velkým přínosem, protože svou bakalářskou práci jsem měla zaměřenou na firmu, která mi umožnila vše sledovat a získávat potřebné informace. V přípravě na zaměstnání mi praxe umožnila nahlédnout právě do bankovního sektoru a díky tomu jsem si v budoucnu mohla udělat přibližnou představu o tom, co obnáší práce klientských pracovníků. Ráda bych také zmínila sportovní katedru, na kterou mám hezké vzpomínky. Naučila jsem se pravidelně sportovat a díky sportovním pobytům mám spoustu veselých historek a zážitků. Aktuálně jsem již druhým rokem zaměstnancem v bankovním sektoru jako klientský pracovní II. Vzhledem k tomu, že jsem studovala obor Finance a řízení mohu říci, že mé zaměření na škole odpovídá i mé náplni práce. Od října 2016 jsem se vrátila do školních lavic v rámci navazujícího magisterského studia na České zemědělské univerzitě v oboru Veřejná správa. Navazuji tak na mnou studovaný podobor v rámci Vysoké školy polytechnické Jihlava.
Anonymní
Cestovní ruch (Anonymní)
Studium na VŠPJ doporučuji, škola pořádá spoustu zajímavých akcí a možností jak si studium zpestřit. Velký důraz je kladen na praxi. Oproti jiným školám jsou zde praxe povinné a mohou Vám být velmi nápomocné při vašem dalším pracovním rozvoji. Záleží jen na Vás, jak své studium uchopíte a kolik nabízejících se možností využijete
Anonymní
Cestovní ruch (Anonymní)
Jednoznačně musím vyzdvihnout profesionální přístup mezinárodního oddělení, díky němuž jsem vyjel do Finska, Dánska a Belgie. Lidé, kteří pracují na tomto oddělení zkrátka vědí, co dělají a jsou na správném místě. Co se týče výuky ekonomických předmětů, konkrétně předmětů Finanční účetnictví, DPH a Daňová evidence, tak jsem byl také maximálně spokojen. Vyučující těchto předmětů měli sami účetní firmy. Tyto předměty byly prakticky zaměřeny na reálné použití účetních metod v praxi. Po ukončení mého studia jsem byl přijat na magisterské stadium oboru Strategické podnikání na dánské univerzitě “University of Southern Denmark” na kampusu ve městě Kolding. V současné době pracuji jako marketingový specialista pro neziskovou organizaci “One World Institute“ v Norsku. Díky poznatkům z mých zahraničích pobytů během mého studia na VŠPJ jsem byl dostatečně jazykově vybaven na to, abych mohl studovat magisterské studium v anglickém jazyce. Díky tomu vlastně i dnes pracuji v Norsku. Díky VŠPJ a mým zahraničním pobytům mám certifikát CAE z angličtiny na úrovni C1 a mohu tety pracovat v jakékoliv mezinárodní organizaci.
ABSOLVENTI 2013
Jiří Vondrák
Finance a řízení (Jiří Vondrák)
Moje první studium na VŠ hned po maturitě mi nedopadlo. O mnoho let později jsem se rozhodl zkusit štěstí ještě jednou, a to studiem při zaměstnání. Nebýt VŠPJ, tak to ani nezkouším, nechtělo si mi dojíždět někam daleko. Nebylo to vždy lehké, ale povedlo se. Následovali ještě dva roky na VŠE FM v Jindřichově Hradci. Dnes jsem Ing. :-) a rád se na obě školy vracím.
Anonymní
Finance a řízení (Anonymní)
Před pár lety bych řekla, že půl roku ve škole navíc kvůli praxi mě fakt netěší. Ale teď jsem za ni opravdu vděčná. Studium na VŠPJ mě naučila spoustu věcí a to nejen z povinných předmětů. To co se na přednáškách a cvičeních učí je na všech školách stejného oboru dost podobné. Podstatné je co se naučíte i mimo ně. Předměty Vás nikdy nenaučí to, co ve skutečném světě pak potřebujete. Naučí Vás to Vaše okolí. Lidé, se kterými se setkáváte a se kterými se bavíte. A já jsem opravdu vděčná za to, co mě lidé se kterými jsem se setkala, naučili. Ať už to byli učitelé, studenti, zaměstnanci školy nebo i jen náhodní přednášející či kolemjdoucí.
ABSOLVENTI 2008
Michal                                                                                                                             Wasserbauer
Finance a řízení (Michal Wasserbauer)
Jsem spoluzakladatelem a výkonným ředitelem konzultantské společnosti Cekindo Business Group se sídlem v Jakarte, Indonesie. Cekindo má dnes vice jak 110 zaměstnanců v Indonésii (Jakarta, Bali, Semarang), Singaporu a Vietnamu. Studium na VŠPJ mi pomohlo získat odborné znalosti v oblasti financi a připravilo mě na pokračující magisterské studium.
Petr                                                                                                                              Scholz
Cestovní ruch (Petr Scholz)
Velmi rád bych poděkoval VŠPJ především za lidský přístup jednotlivých akademických pracovníků a jedinečnou nabídku praxí nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Studium na VŠPJ mi poskytlo dobrý základ pro praxi a navazující studium. Na roky strávené na VŠPJ rád vzpomínám. Zkušenosti v oblasti hotelnictví jsem získával v hotelech a restauracích v České republice, Řecku a USA. Od roku 2011 působím jako akademický pracovník na Katedře cestovního ruchu Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.
Zuzana                                                                                                                             Vystrčilová
Finance a řízení (Zuzana Vystrčilová)
Studium na VŠPJ splnilo mé očekávání z hlediska získání odborných znalostí a přátelskému přístupu vyučujících. V současné době jsem zaměstnankyní Komerční banky, Korporátní divize Jižní Čechy a Vysočina, jež poskytuje komplexní obsluhu firmám z Vysočiny s cílem uspokojení jejich potřeb a požadavků
Richard                                                                                                                             Havránek
Cestovní ruch (Richard Havránek)
Škola mi pomohla získat potřebnou praxi, nezbytně nutnou pro uplatnění v cestovním ruchu. Tolik praxe se mi na jiné škole cestovního ruchu nedostalo. Moje kariéra začala v cestovní kanceláři East Sea Travel, kde jsem působil jako prodejce zájezdů do JV Asie (Vietnam, Kambodža, Laos a Thajsko) a provizní prodejce. Poté následovala pozice asistenta produkt manažera v EXIM tours, kde do dneška pracuje rovněž absolventka VŠPJ Martina Chvátalová. Ve společnosti MagicWare zabývající se vývojem a prodejem rezervačního systému is>tour jsem vykonával funkci obchodního zástupce. Nejvíce času jsem strávil ve společnosti DATA AUTOTRANS s.r.o. a CA BEST TOUR Praha s.r.o. (sesterské společnosti), kde jsem měl na starost jako obchodní konzultant prodej dopravy, exkurzí po Praze a ČR, okružních jízd HOP ON – HOP OFF Prahou a prohlídek Návštěvnického centra pivovaru Staropramen. Nyní pracuji jako obchodní zástupce ve společnosti Letuška.cz, která patří pod společnost ASIANA, spol. s r.o.
Martina                                                                                                                             Škvárová
Cestovní ruch (Martina Škvárová)
Jsem zaměstnána na pozici Marketing Specialist v mediální agentuře Dehner media, s.r.o. Momentálně však zastávám důležitější post, post maminky na rodičovské dovolené. Mé předchozí studium cestovního ruchu bylo spíše ve znamení obecně získaných informací bez specifického cíle. Vysoká škola polytechnická mne již navedla na reálnou profesní cestu, kterou se budu ubírat. Mým průvodcem byl úžasný RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc., kterému tímto moc děkuji. Doba strávená na vysoké škole mne zároveň obohatila o výjimečné kamarády, se kterými jsme i nadále v kontaktu a rádi na školní léta vzpomínáme.


Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá