Komunitní péče v porodní asistenci

CO VÁS ČEKÁ ?

 • navrhovat a vypracovávat edukační plány pro klientky a celé komunity zaměřené na prevenci poškození zdraví;
 • poskytovat péči ženě během těhotenství, při porodu, po porodu i během celého jejího života v podmínkách komunity;
 • poskytovat péči gynekologicky nemocné ženě v podmínkách komunity;
 • realizovat cvičební metody a postupy užívané v těhotenství, v přípravě na porod; a v šestinedělí;

PRAXE

V průběhu studia získáš praktické dovednosti v rámci povinné odborné praxe v délce

12 týdnů

STIPENDIA

41% studentů kombinovaného STUDIA DOSÁHNE NA PRŮMĚRNÉ STIPENDIUM VE VÝŠI

19 200 Kč / ročně

ERASMUS +

JSME MALÁ ŠKOLA A KAŽDÝ STUDENT MÁ ŠANCI VYCESTOVAT DO ZAHRANIČÍ

100%


Cílem specializačního vzdělávání v oboru Komunitní péče v porodní asistenci je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Porodní asistentka pro komunitní péči osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.

Co například budete umět po absolvování studia? 

 • navrhovat a vypracovávat edukační plány pro klientky a celé komunity zaměřené na prevenci poškození zdraví;
 • poskytovat péči ženě během těhotenství, při porodu, po porodu i během celého jejího života v podmínkách komunity;
 • poskytovat péči gynekologicky nemocné ženě v podmínkách komunity;
 • realizovat cvičební metody a postupy užívané v těhotenství, v přípravě na porod; a v šestinedělí;
 • využívat přístrojovou techniku používanou v péči o nemocné novorozence


Odborné učebny

Více informací o odborných učebnách naleznete na webu katedry zdravotnických studií

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 - Komunitní péče v porodní asistenci

Přijímací řízení pro tento obor bylo zrušeno dne 20.5.2019 Rozhodnutím rektora č. 10/2019

 Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz.

Nejčastěji kladené otázky

Recenze absolventů

2017

S odstupem necelých dvou měsíců od SZZ můžu s klidným svědomím říct, že mi vyhovovalo téměř vše. Ve srovnání s kombinovaným studiem na JČU v Českých Budějovicích, pro mě byla velkým plusem vzdálenost a velice milé bylo i prospěchové stipendium. Velmi kladně hodnotím i všechny vstřícné a ochotné pedagogy (jak externí tak interní), tak i další zaměstnance. Nikdy jsem neměla problém kdekoliv se s kýmkoliv domluvit. Praxi chápu jako nutnou součást studia zdravotnických oborů, ale sama za sebe musím uznat, že někdy je složité skloubit zaměstnání, studium, rodinu, péči o domácnost a ještě praxi. Pracuji již 13. rokem jako porodní asistentka v nemocnici a zůstávám zde i po dokončení magisterského studia. Práce mě baví, ale v současné době rozesílám také žádosti na zdravotnické školy, neboť by mě bavilo učit. Ale nejraději bych obě profese skloubila dohromady - učit a zároveň zůstat na částečný úvazek v nemocnici a "nevypadnout" z praxe".

2017

Studium hodnotím velmi pozitivně, ve svém oboru jsem se nejenom zdokonalila, ale i velmi rozšířila teoretické znalosti, které nadále budu uplatňovat ve své soukromé praxi.

Proč zvolit VŠPJ ?

Tvorba rozvrhu

Studenti si mohou před každým semestrem zvolit předměty, které budou studovat ze svého studijního planu a poskládat si je do rozvrhu podle svých představ. Díky této možnosti zvládají skloubit školu se svými zájmy, brigádou nebo dojíždět do školy např. jen 4 dny v týdnu.

Individuální přístup

Nejsme velká škola, takže u nás můžete počítat s osobním přístupem. V případě jakýchkoliv nesnází se studiem i mimo něj vám poradí a podají pomocnou ruku pracovníci poradenského a kariérního centra .

Uprostřed republiky

Dobrá dostupnost je pro nás samozřejmostí - škola sídlí přímo u autobusového nádraží, navíc má Jihlava přímé spojení z Prahy, Brna i mnoha dalších měst.

Dojíždení autobusem
Trasa
(1 cesta)
Vzdálenost Čas Cena
Praha 132 km 1 hod 45 min 46 Kč
Brno 89 km 1 hod 15 min 37 Kč

Moderní technologie

Škola v letošním roce slaví 15 let svojí existence, v životě studenta se jedná o pubertu a naše škola má s tímto obdobím hodně společného. V učebnách pravidelně obměňujeme vybavení, aby splňovalo nejvyšší nároky. Většina informací je dostupná online, máme vlastní inforační systém, ale i naši akademičtí pracovníci touží objevovat nejnovější technologie jako jsou např. drony nebo 3D tiskárny a rádi se o svoje poznatky podělí se studenty.

Praxe

Jen diplom nestačí, proto je u nás praxe nedílnou součástí studia a je velkou konkurenční výhodou našich absolventů. V kombinované formě studia u nás chodíte do školy pouze o sobotách a praxi v oboru vám uznáme.


Zahraniční stáže

Chcete vidět svět? Máme širokou nabídku zahraničních programů a stáží, které čekají jen na vás. Oproti velkým školám můžete jet i několikrát během studia, navíc tam, kam opravdu chcete. Více informací se dozvíte v sekci mezinárodního oddělení

Bezplatné studium a studetské výhody

U nás studujete ve všech oborech v českém jazyce bezplatně a navíc pro vás máme připraveny různé formy stipendií. Status studenta Vám zajistí nejen velké slevy na dopravu, ale také mnoho dalších výhod.

Zkouškové centrum British Council

Centrum naleznete přímo na škole, pomůže Vám připravit se na zkoušky z jazyka? Můžete se zapsat do přípravných kurzů, nebo si zkusit zkoušku nanečisto.

Magisterský studijní obor Komunitní péče v porodní asistenci umožní absolventům realizovat náročnou, holisticky pojímanou porodnicko-ošetřovatelskou péči u těhotných žen, žen po porodu v období šestinedělí a fyziologických novorozenců s využitím kritického myšlení, interdisciplinárního a systémového přístupu, profesionální komunikace a terapeutické intervence. Teoretická příprava prohlubuje vědomosti z vědních oborů absolvovaných ve studiu pro získání odborné způsobilosti porodní asistentky a dále z oborů potřebných pro vykonávání porodnicko-ošetřovatelské péče o ženy a novorozence, jejich rodiny a příslušné komunity. Praktická příprava umožňuje zdokonalení stávajících dovedností a schopností v porodnicko-ošetřovatelských činnostech a osvojování si nových porodnicko-ošetřovatelských intervencí a činností nezbytných pro poskytování profesionální porodnicko-ošetřovatelské péče o ženy s fyziologickým těhotenstvím, v období porodu a po porodu a také péči o fyziologického novorozence, jejich rodiny a příslušné komunity. Absolvent bude schopen efektivně rozvíjet profesní obor porodní asistence. Absolvent bude připraven pro praxi především v komunitní péči a bude schopen efektivně rozvíjet profesní obor porodní asistence.


Klíčové výsledky učení


Studiem absolvent získá kvalifikaci:

 • vykonávat specializované ošetřovatelské činnosti v oblasti komunitní péče v porodní asistenci;
 • uplatnit se při organizování a metodickém řízení porodnicko-ošetřovatelské péče v příslušném oboru;
 • v poskytování profesionální holisticky pojímané porodnicko-ošetřovatelské péče u těhotných žen, žen po porodu v období šestinedělí, fyziologických novorozenců a gynekologicky nemocných žen;
 • v poskytování profesionální komunikace a terapeutické intervence ve státních i nestátních zařízeních, v terénní i domácí péči v rámci celé zdravotní péče.

Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

Název předmětu Typ * Sem. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Diplomový seminář I P 1 3 ZA Juhásová
Komunitní péče v porodní asistenci I P 1 4 ZA
Moderní management v porodní asistenci P 1 3 Z,ZK Cetlová
Odborná praxe I P 1 6 ZA Dvořáková
Pedagogika v porodní asistenci P 1 3 Z,ZK
Porodnická a gynekologická diagnostika P 1 3 Z,ZK Roztočil
Praxe založená na důkazech P 1 3 Z,ZK Pokorná
Psychologie v porodní asistenci I P 1 3 ZA
Vybraná problematika veřejného zdraví P 1 3 Z,ZK
Vybrané kapitoly z gynekologie P 1 3 Z,ZK Roztočil
Diplomový seminář II P 2 3 ZK Juhásová
Ekonomika a financování zdravotnictví I P 2 3 ZA
Komunitní péče v porodní asistenci II P 2 4 ZA
Laktační poradenství P 2 3 ZA Dvořáková
Management kvality ve zdravotnictví I P 2 3 ZA Cetlová
Odborná praxe II P 2 6 ZA Dvořáková
Odborný anglický jazyk CJ 2 3 Z,ZK Pokorná
Odborný německý jazyk CJ 2 3 Z,ZK Hudáková
Psychologie v porodní asistenci II P 2 3 Z,ZK
Ultrazvuková diagnostika P 2 4 Z,ZK Peschout
Vybrané kapitoly z porodnictví P 2 4 Z,ZK Roztočil
Vybrané metody výzkumu v porodní asistenci P 2 3 ZA Pokorná
Didaktika v porodní asistenci P 3 3 ZA Stříbrská
Ekonomika a financování zdravotnictví II P 3 3 Z,ZK
Komunitní péče v porodní asistenci III P 3 4 ZK
Management kvality ve zdravotnictví II P 3 4 ZK Cetlová
Nové trendy v terapii bolesti v porodní asistenci P 3 3 ZA Peschout
Odborná praxe III P 3 6 Z,ZK Dvořáková
Péče o novorozence v komunitním prostředí P 3 4 Z,ZK Hrstková
Specifika edukace v komunitní péči P 3 4 Z,ZK Görnerová
Zdravotnické právo a profesní legislativa v porodní asistenci P 3 3 Z,ZK Korečková
Fyzioterapie v porodní asistenci P 4 3 ZA Hudáková
Intenzivní péče v gynekologii a porodnictví P 4 4 Z,ZK Roztočil
Nové směry v porodní asistenci P 4 3 Z,ZK Roztočil
Reprodukční zdraví ženy P 4 3 ZA Roztočil

Vysvětlivky:

Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Odborná praxe:

Předměty odborných praxí se řídí dle DSP a dle pokynů garanta praxí.

 

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška má dvě části:

1. Obhajoba předložené diplomové práce;

2. Zkouška ověřující vědomosti, schopnosti a dovednosti řešit problematiku gynekologie, porodnictví a komunitní porodnické péče v rozsahu odborného profilu absolventa navazujícího magisterského studia.


Garant programu

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
VIZITKA

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz