INFORMACE O KURZU

Centrum celoživotního vzdělávání VŠPJ nabízí nový program dalšího vzdělávání k prohloubení a rozšíření odborných kompetencí


 KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST I.

Vzdělávací program Kybernetická bezpečnost I. je zaměřen na zvýšení odborných kompetencí v oblasti informačních technologií a kybernetické bezpečnosti.

 Vzdělávací program Kybernetická bezpečnost I. je garantován Katedrou technických studií VŠPJ. Byl vytvořen na základě výsledků analýzy vzdělávacích potřeb a požadavků zástupců aplikační sféry v kraji Vysočina.

 

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

  • Komu je vzdělávání určeno?

Vzdělávání je určeno jednatelům či managementu firem, výkonným ICT pracovníkům a odborné veřejnosti.

 

  • Cíl vzdělávání

Cílem vzdělávání je seznámit posluchače s kybernetickou bezpečností, základními pojmy, či legislativními normami, ať už mezinárodními, evropskými nebo národními.

Získané znalosti a dovednosti mohou účastníci využít při zvyšování kybernetické bezpečnosti firem či implementaci nové evropské směrnici NIS2.

 

  • Obsah vzdělávání

Program je věnován novému zákonu o kybernetické bezpečnosti, jeho prováděcí směrnici, jednotlivými režimy povinností, systému zatřídění organizace a požadavky spadající na organizace v režimu vyšších povinností. V prakticky zaměřených přednáškách budou představeny aktuální kybernetické hrozby, zkušenosti s implementací normy ISO/IEC 27000 v organizaci a bezpečné metody autentizace.

 

  • Lektorský tým

Antonín Přibyl (antonin.pribyl@vspj.cz), interní zaměstnanec VŠPJ

Akademický a vědecký pracovník Katedry technických studií, 30+ let zkušeností v oblasti ICT a kybernetické bezpečnosti.

Rostislav Prosecký (prosecky@optonet.cz), odborník z praxe

Ředitel společnosti OptoNet Communication, s.r.o., držitel ISO 27000, provozovatel Datového Centra Vysočina.

Vladimír Karas (karas@novicom.cz), odborník z praxe

Bezpečnostní konzultant společnosti Novicom.

 

  • Rozsah a formy vzdělávání

Vzdělávací program obsahuje 13 hodin intenzivního vzdělávání, které je rozděleno do 2 dnů.

Vzdělávání je doplněno o možnost samostudia výukových materiálů v IS Moodle.

 

  • Termín a místo vzdělávání

Vzdělávací program bude realizován v období 9.-10. ledna 2024 (v čase od 8:00 - do cca 17:00 hodin) ve výukových prostorách VŠPJ (ul. Tolstého 16, Jihlava).

 

  • Ukončení vzdělávání

Účastník je povinen absolvovat 100 % prezenční výuky a splnit test min. 50 % úspěšností. Vzdělávání je po splnění předepsaných povinností ukončeno testem v LMS Moodle. Úspěšní absolventi programu získají doklad o výsledku vzdělávání v podobě certifikátu VŠPJ. 

 

  • Cena vzdělávacího programu

Cena programu činí 8 800 Kč. Úhrada poplatku se provádí převodem dle platebního předpisu zaslaného organizátory vzdělávacího programu po naplnění požadované minimální kapacity.

 

  • Přihlášení do vzdělávacího programu

Přihlašování do programu bude zahájeno 20. listopadu 2023 prostřednictvím elektronické přihlášky. Maximální kapacita účastníků v programu je 50 (informaci o zařazení do kurzu obdržíte od organizátorů kurzu nejpozději týden před zahájením). O přijetí uchazeče rozhoduje doba podání přihlášky a splnění podmínek k přijetí (viz níže). Účast v kurzu nevyžaduje vykonání přijímací zkoušky.

 

  • Podmínky přijetí

Uchazeč o vzdělávací program musí mít ukončeno min. středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. U účastníků se předpokládá základní orientace v informačních technologiích.


Před podáním přihlášky doporučujeme prostudování Studijních a obchodních podmínek.

Kontakt v případě dalších dotazů:

Mgr. Marie Marek, vedoucí CCV
Centrum celoživotního vzdělávání VŠPJ
tel: 567 141 144, mob. 602 525 506
e-mail: marie.marek@vspj.cz

 

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá