Praxe pro účastníky kurzu Arteterapie

  • ORGANIZACE PRAXE

Cílem organizace praxe v rámci kurzu Arteterapie je seznámení se s chodem vybrané organizace, vykonávanými činnostmi a vlastní praktická činnost – uplatnění získaných teoretických znalostí z dosavadní výuky přímo v praxi, seznámení se s artererapeutickými/ergoterapeutickými technikami aplikovanými pod vedením zkušených a v daném oboru vysokoškolsky vzdělaných lektorů. Poznatky získané v průběhu praxe mohou účastníci kurzu využít při tvorbě závěrečných prací.

 

  • PRVNÍ ROČNÍK

Rozsah praxe: 8 hodin

Obsah praxe: nácvik konkrétních arteterapeutických a ergoterapeutických technik bez kontaktu s klientem

Místo praxe: Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod (neurčí-li odborný garant vzdělávacího programu jinak)

Vedení praxe: VŠ vystudovaný lektor oboru Arteterapie s aktivní praxí v oboru (Bc. Jaroslav Mühlfeit)

Termín praxe: 2. semestr studia (zpravidla březen – duben)

Organizace praxe: zajistí pracovníci oddělení celoživotního vzdělávání VŠPJ

Vyhodnocení praxe: provede účastník praxe individuálně (formulář zde)

 

  • PRŮBĚH PRAXÍ PRVNÍHO ROČNÍKU:

Praxe jsou realizovány po skupinách (cca 5-6 účastníků) a mají následující obsah:

- seznámení s chodem organizace 

- arteterapie

- individuální a skupinová práce

- praktické ukázky vybraných technik (práce s keramikou, akvarelem, projekční techniky apod.)

- sebezkušenostní ateliér

- socializační témata v arteterapii

Přesný obsah praxe stanoví vedoucí praxe.

 

  • POTŘEBNÉ POMŮCKY:

Účastníci si vezmou s sebou: 3 štětce na vodové barvy (různé velikosti – malý, střední, velký), vodové barvy

Doporučujeme vhodné oblečení (práce s hlínou).

 

 

  • DRUHÝ ROČNÍK

Rozsah praxe: 8 hodin

Obsah praxe: nácvik konkrétních arteterapeutických a ergoterapeutických technik s přímým kontaktem s klienty vybraného zdravotnického pracoviště

Místo praxe: Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod (neurčí-li odborný garant vzdělávacího progamu jinak)

Vedení praxe: VŠ vystudovaný lektor oboru Arteterapie s aktivní praxí v oboru (Bc. Monika Mühlfeitová/Bc. Jaroslav Mühlfeit)

Termín praxe: 4. semestr studia (zpravidla duben-květen)

Organizace praxe: nabídku termínů zajistí a zprostředkují pracovníci oddělení celoživotního vzdělávání VŠPJ

Vyhodnocení praxe: provede účastník praxe individuálně (formulář zde)

 

  • PRŮBĚH PRAXÍ DRUHÉHO ROČNÍKU:

Praxe jsou realizovány INDIVIDUÁLNĚ (2–3 účastníci) a mají následující obsah:  

- individuální práce s klientem

- praktické činnosti vybrané techniky (účastníkem kurzu)

 (Přesný obsah praxe stanoví vedoucí praxe.)

 

 

  • PRAKTICKÉ RADY

Praxe probíhají v průběhu týdne, začínají zpravidla v 8:30 hod. a trvají celý den. Nabídku termínů provede vedoucí lektor praxe a účastníkům ji zprostředkují pracovníci CŽV před zahájením letního semestru daného AR.

Pro účastníky není možné zajistit stravování, mohou využít kuchyňku s vybavením - mikrovlnnou troubou, varnou konvicí apod. (doporučujeme jídlo s sebou na celý den).

 Další potřebné informace obdrží účastníci vždy před konáním praxí od pracovníků oddělení celoživotního vzdělávání VŠPJ, popř. od lektora.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá