doporučený studijní plán

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk /ATP-u1 CJ 1 0 2 2 ZA Dostálová
Architektura počítačů P 1 2 2 4 ZA Bílek
Bezpečnost v elektrotechnice P 1 0 1 1 ZA Procházka
Části a mechanismy strojů P 1 2 1 4 Z,ZK Dvořák
Management jakosti výrobků a služeb P 1 1 2 4 Z,ZK Tyráček
Matematika 0 P 1 0 3 2 ZA Dvořáková
Nauka o materiálech P 1 2 0 2 ZK Zárybnická
Programování technických výpočtů P 1 1 2 3 KZ Tichý
Technická dokumentace a CAD P 1 0 4 4 ZA Dvořák
Výrobní technologie I P 1 2 1 3 ZA Horák
Anglický jazyk /ATP-u2 CJ 2 0 2 2 ZA Dostálová
Fundamentals of Design P 2 0 2 3 ZA Dvořák
Matematika 1 P 2 2 3 6 Z,ZK Gurka
Mathematics 1 P 2 2 3 6 Z,ZK Gurka
Průmyslová logistika P 2 1 2 3 ZA Tyráček
Výrobní technologie II P 2 2 1 4 Z,ZK Horák
Základy efektivní komunikace a prezentace P 2 0 2 2 ZA Černá
Základy elektrotechniky P 2 3 2 4 Z,ZK Vondra
Základy konstruování P 2 0 2 3 ZA Dvořák
Základy lineární algebry P 2 2 2 5 Z,ZK Gurka
Anglický jazyk /ATP-u3 CJ 3 0 2 2 ZA Dostálová
Elektronika 1 P 3 2 2 5 Z,ZK Dostál
Experiment v technické praxi PV 3 1 2 5 Z,ZK Horák
Matematika 2 P 3 2 2 6 Z,ZK Gurka
Mechanika I P 3 2 2 5 Z,ZK Kolman
Projekt P 3 0 4 4 ZA Horák
Pružnost a pevnost P 3 2 2 5 Z,ZK Horák
Statistika pro techniky PV 3 1 2 5 Z,ZK Zámková
Anglický jazyk /ATP-u4 CJ 4 0 2 2 Z,ZK Dostálová
Dynamické systémy P 4 2 2 4 Z,ZK Voráček
Mechanika II P 4 2 2 5 Z,ZK Kolman
Project Management I P 4 1 2 3 ZA Kuncová
Projektové řízení I P 4 1 2 3 ZA Kuncová
Prostředky průmyslové automatizace P 4 2 2 5 Z,ZK Zezulka
Pružnost a pevnost II P 4 2 2 5 Z,ZK Horák
Senzory a měření P 4 2 2 4 Z,ZK Vondra
Základy akademického psaní P 4 0 3 2 ZA Dostálová
Optika a optické systémy P 5 2 0 2 ZK Prokop
Právo v technické praxi PV 5 0 2 2 ZA Prchalová
Project Management II P 5 2 2 5 Z,ZK Kuncová
Projektové řízení II P 5 2 2 5 Z,ZK Kuncová
Psychologie PV 5 0 2 2 ZA Černá
Semestrální projekt P 5 0 6 6 ZA Horák
Technologie a standardy Průmyslu 4.0 P 5 2 2 4 KZ Zezulka
Základy mechatroniky P 5 2 1 5 Z,ZK Belda
Zpracování signálu a obrazu P 5 2 2 4 Z,ZK Vondra
Bakalářská práce P 6 0 6 6 ZA Horák
Odborná praxe P 6 0 0 22 ZA Přibyl

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia

Student musí celkem za studium získat nejméně 180 kreditů, z toho 167 kreditů z povinných (P) předmětů, nejméně 7 kreditů z povinně volitelných (PV) předmětů a nejméně 6 kreditů z volitelných (V) předmětů. Dva kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs).

 

Výuka jazyků

Cílem jazykové výuky na VŠPJ je především zvládnutí odborného anglického jazyka a prohloubení znalostí obecného anglického jazyka. Absolvent VŠPJ by měl být jazykově vybaven tak, aby byl v anglickém jazyce schopen číst bez potíží odborné texty, porozumět odborné přednášce a diskutovat témata vztahující se k danému oboru. Studium odborného anglického jazyka začíná na úrovni mírně pokročilých (úroveň A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Z nabídky volitelných předmětů si student může zvolit další cizí jazyk (německý, ruský). Studium němčiny a ruštiny začíná od začátku.

 

Obsah a rozsah SZZk

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního programu a obhajoby bakalářské práce. Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního oboru jsou vybrány z oblastí algoritmizace, elektrotechnického základu, senzorů, mechaniky tuhých a poddajných těles, optických systémů, základů mechatroniky, výrobních technologií, technických materiálů, konstrukce strojních zařízení a dílů, řízení projektů, řízení jakosti a komunikační dovednosti. Tyto okruhy jsou pokryty předměty: Nauka o materiálech, Výrobní technologie I a II, Základy elektrotechniky, Základy konstruování, Průmyslová logistika, Základy efektivní komunikace a prezentace, Elektronika I a II, Mechanika I a II, Pružnost a pevnost, Prostředky průmyslové automatizace, Projektové řízení I a II, Základy mechatroniky, Zpracování signálu a obrazu, Optika a optické systémy

 

Další povinnosti / odborná praxe

Studenti jsou povinni absolvovat odbornou praxi v rozsahu 14 týdnů. Praxe probíhá v 6. semestru třetího ročníku studia. Poskytovatele praxe si studenti hledají sami. Během praxe si student může vybrat téma bakalářské práce v organizaci poskytující praxi. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá