Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi od ZS 2016/2017

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon.* Garant předmětu
Anglický jazyk /PSAI-u1 CJ 1 0 2 2 ZA Dostálová
Bezpečnost v elektrotechnice P 1 0 1 1 ZA Procházka
Části a mechanismy strojů P 1 2 1 4 Z,ZK
Matematika 1 P 1 2 3 6 Z,ZK Gurka
Nauka o materiálech P 1 2 0 4 ZK
Technická dokumentace a CAD P 1 0 4 4 ZA
Výrobní technologie I P 1 2 1 4 ZA
Základy lineární algebry P 1 2 2 5 Z,ZK Pultarová
Anglický jazyk /PSAI-u2 CJ 2 0 2 2 ZA Dostálová
Fyzika 1 P 2 2 2 5 Z,ZK Prokop
Matematika 2 P 2 2 2 5 Z,ZK Gurka
Průmyslová logistika P 2 1 2 4 ZA Tyráček
Výrobní technologie II P 2 2 1 4 Z,ZK
Základy efektivní komunikace a prezentace P 2 0 2 2 ZA
Základy elektrotechniky P 2 3 2 6 Z,ZK Dostál
Základy konstruování P 2 0 2 3 ZA
Anglický jazyk /PSAI-u3 CJ 3 0 2 2 ZA Dostálová
Elektronika 1 P 3 2 2 4 Z,ZK Dostál
Experiment v technické praxi PV 3 1 2 4 Z,ZK
Management jakosti výrobků a služeb P 3 1 2 5 Z,ZK Tyráček
Mechanika I P 3 2 2 5 Z,ZK
Projekt P 3 0 3 4 ZA
Pružnost a pevnost P 3 2 2 5 Z,ZK
Statistika pro techniky PV 3 1 2 4 Z,ZK
Anglický jazyk /PSAI-u4 CJ 4 0 2 2 Z,ZK Dostálová
Dynamické systémy PV 4 2 2 5 Z,ZK Zezulka
Elektronika 2 P 4 2 2 4 Z,ZK Krejčí
Mechanika II P 4 2 2 2 Z,ZK
Projektové řízení I P 4 1 2 3 ZA Švecová
Prostředky průmyslové automatizace P 4 2 2 5 Z,ZK Zezulka
Senzory a měření I P 4 2 2 5 Z,ZK
Optika a optické systémy P 5 2 0 2 ZK
Právo v technické praxi PV 5 0 2 2 ZA
Projektové řízení II. P 5 2 2 5 Z,ZK Švecová
Psychologie PV 5 0 2 2 ZA Černá
Semestrální projekt P 5 0 6 5 ZA
Základy mechatroniky P 5 2 1 5 Z,ZK
Základy robotiky P 5 2 1 5 Z,ZK
Zpracování signálu a obrazu P 5 2 2 5 Z,ZK Krejčí
Odborná praxe P 6 0 0 20 ZA Přibyl
Seminář k bakalářské práci P 6 0 2 4 ZA
Daně pro technické obory V 1 1 2 ZA Lexová
Matematický seminář 1/AP1 V 0 2 2 ZA Hanáček
Matematický seminář 2/AP2 V 0 2 2 ZA Hanáček
Měření v systémech managementu jakosti V 0 2 2 ZA Tyráček
Německý jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Brychtová
Podnikání fyzické osoby V 0 2 2 ZA Fatrová
Pracovní právo V 0 2 2 ZA Prchalová
Psychologie a sociologie V 1 1 2 ZA Černá
Ruský jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Reiterman
Ruský jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Reiterman
Ruský jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Reiterman
Ruský jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Reiterman
Seminář z mechaniky I V 0 2 2 ZA
Seminář z mechaniky II V 0 2 2 ZA
Seminář z pružnosti a pevnosti V 0 2 2 ZA
Softwarová podpora projektů V 1 2 4 ZA Kuncová
Základy účetnictví V 1 2 2 ZA Berková

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá