Stipendia

Problematika stipendií poskytovaných Vysokou školou polytechnickou Jihlava nebo jejím prostřednictvím se řídí Stipendijním řádem VŠPJ (celé znění naleznete zde).

Prospěchová stipendia

Podmínky přiznání stanoví na každý konkrétní semestr rektor svým rozhodnutím (podmínky pro aktuální semestr naleznete zde). O stipendium student žádá prostřednictvím tiskopisu z IS na studijním oddělení, a to na každý semestr, který následuje po splnění kritérií pro přiznání stipendia. Výplata prospěchových stipendií probíhá měsíčně a to v termínech, které stanovuje příslušné rozhodnutí rektora.

Mimořádná stipendia

Podmínky přiznání podrobně stanoví Stipendijní řád VŠPJ. 

Ubytovací stipendia

Základní podmínkou je studium v prvním studijním programu a trvalé bydliště mimo okres sídla školy, tedy Jihlavy. Žádost student podává prostřednictvím informačního systému na jednotlivá čtvrtletí. Výši stipendia stanoví svým rozhodnutím rektor VŠPJ. Aktuální RR naleznete zde. Výplata ubytovacích stipendií probíhá zpětně za čtvrtletí.

Sociální stipendia

Stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsícu v akademickém roce. Měsíční výše stipendia odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc.

Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. 
Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou.

Další stipendia poskytovaná jinými subjekty k podpoře studia v zahraniční najdete na stránce mezinárodního oddělení zde.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá