Vnitřní předpisy

Popis předpisu
Typ předpisu
Popis Typ
Disciplinární řád pro studenty VŠPJ (od 27. 6. 2017) Interní směrnice Stáhnout
Fond rozvoje lidských zdrojů VŠPJ - pravidla hospodaření (od 2.12.2016) Interní směrnice Stáhnout
Jednací řád Akademického senátu VŠPJ (od 27. 6. 2017) Interní směrnice Stáhnout
Jednací řád Akademické rady VŠPJ (od 27. 6. 2017) Interní směrnice Stáhnout
Metodický pokyn k jazykovému vzdělávání zaměstnanců VŠPJ Oběžníky a jiné Stáhnout
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠPJ (od 27. 6. 2017) Interní směrnice Stáhnout
RR č. 26/2018 - Organizační struktura VŠPJ účinná od 1. 9. 2018 Rozhodnutí rektora Stáhnout
Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠPJ (od 27. 6. 2017) Interní směrnice Stáhnout
SK č. 1/2018 - Sociální fond VŠPJ Směrnice kvestora Stáhnout
SK č. 6/2018 - Pravidla řízení VŠPJ a pracovní náplně organizačních útvarů a specifických pracovních pozic Směrnice kvestora Stáhnout
SP č.1/2017 - Směrnice k podmínkám přípravy studijních programů na VŠPJ Směrnice prorektorů Stáhnout
Statut VŠPJ (od 27. 6. 2017) Interní směrnice Stáhnout
Stipendijní řád VŠPJ (od 27. 6. 2017) Interní směrnice Stáhnout
Studijní a zkušební řád VŠPJ (od 27. 6. 2017) Interní směrnice Stáhnout
Vnitřní mzdový předpis (od 1. 7. 2018) Interní směrnice Stáhnout
Volební řád Akademického senátu VŠPJ (od 27. 6. 2017) Interní směrnice Stáhnout

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá