Vnitřní předpisy

Popis předpisu
Typ předpisu
Popis Typ
Disciplinární řád pro studenty VŠPJ (od 29. 3. 2019) Stáhnout
Jednací řád Akademického senátu VŠPJ (od 27. 6. 2017) Stáhnout
Jednací řád Akademické rady VŠPJ (od 27. 6. 2017) Stáhnout
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠPJ (od 27. 6. 2017) Stáhnout
Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠPJ (od 27. 6. 2017) Stáhnout
Statut Vysoké školy polytechnické Jihlava (od 18. 12. 2020) Stáhnout
Stipendijní řád VŠPJ (od 27. 6. 2017) Stáhnout
Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava (od 18. 12. 2020) Stáhnout
Vnitřní mzdový předpis (od 27. 6. 2019) Stáhnout
Volební řád Akademického senátu VŠPJ (od 27. 6. 2017) Stáhnout

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá