Vnitřní předpisy

Popis předpisu
Typ předpisu
Popis Typ
Disciplinární řád pro studenty VŠPJ (platnost a účinnost od 15. 1. 2021) Stáhnout
Jednací řád Akademického senátu VŠPJ (platnost a účinnost od 15. 1. 2021) Stáhnout
Jednací řád Akademické rady VŠPJ (platnost a účinnost od 15. 1. 2021) Stáhnout
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠPJ (platnost a účinnost od 27. 6. 2017) Stáhnout
Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠPJ (platnost a účinnost od 27. 6. 2017) Stáhnout
Statut Vysoké školy polytechnické Jihlava (platnost a účinnost od 18. 12. 2020) Stáhnout
Stipendijní řád VŠPJ (platnost a účinnost od 27. 6. 2017) Stáhnout
Studijní a zkušební řád Vysoké školy polytechnické Jihlava (platnost a účinnost od 18. 12. 2020) Stáhnout
Vnitřní mzdový předpis VŠPJ (platnost 16. 4. 2021, účinnost 1. 5. 2021) Stáhnout
Volební řád Akademického senátu VŠPJ (platnost a účinnost od 27. 6. 2017) Stáhnout

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá