VŠPJ opět v obležení studentů

„Ke studiu jsme tento rok přijali celkem 1310 studentů. Prezenční studium začalo dnes navštěvovat celkem 693 nových studentů, 617 nových studentů kombinované formy studia se na VŠPJ sejde v sobotu, kdy výuka této formy probíhá. V prezenčním studiu celkem studuje 1797 studentů, zatímco v kombinované formě studia máme 1029 studentů,“ informuje prorektor pro studium Miloslav Reiterman. „Oproti minulým rokům se téměř vyrovnal počet nově přijatých studentů v prezenční i kombinované formě studia. Zatímco v minulém roce bylo do prezenčního studia přijato 64 % z celkového počtu přijímaných, tento rok je poměr studentů v prezenčním a kombinovaném studiu 53 % ku 47 %,“ uvádí prorektor pro studium. Tato změna nastala ze dvou hlavních důvodů. Je jím demografický vývoj České republiky (počty maturantů prozatím stále klesají) a také usnadnění přístupu ke vzdělání kombinovanou formou studia zrušením přijímacích zkoušek u oboru Cestovní ruch a Finance a řízení.  

Ne všichni studenti VŠPJ však nastoupili dnešním dnem ke studiu v Jihlavě. „Do zahraničí za studiem či pracovní stáží vyrazilo v zimním semestru celkem 21 studentů. 18 z nich se v zahraničí věnuje studiu, a to v Turecku, Chorvatsku, Litvě, ve Velké Británii, Rakousku, Řecku, Finsku, Slovinsku, Francii a Portugalsku. Na pracovní stáž odjíždí 3 studenti VŠPJ do Dánska a Německa. Naopak u nás v Jihlavě přivítáme celkem 12 studentů ze 4 zemí – z Litvy, Bulharska, Slovinska a z Turecka,“ informovala vedoucí mezinárodního oddělení Jarmila Bílkovská. 

A jaké změny studenty v novém akademickém roce čekají? Především je to nové vedení školy, kdy do funkce rektora VŠPJ byl o prázdninách jmenován doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Do funkce prorektora pro studium byl nově jmenován Ing. Miloslav Reiterman a prorektorem pro tvůrčí činnost se stal doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. Těšit se mohou také na nově zrekonstruovanou aulu, která by měla být zpřístupněna na konci listopadu, kdy budou práce ukončeny. Součástí projektu na modernizaci historické auly je také rekonstrukce krovu a střechy nad celým vnitroblokem a oprava oken a fasád.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá