Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic na Katedru technických studií VŠPJ

Rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy polytechnické Jihlava výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic.

Katedra technických studií

  • Profesor, docent, odborný asistent a asistent pro výuku předmětů zaměřených na:

-          Průmyslovou automatizaci, mechatroniku a umělou inteligenci,

-          informatiku (programování, softwarové inženýrství; počítačové techniku, sítě a grafiku),

-          elektrotechniku a elektroniku,

-          strojírenství (konstruování, výrobní technologie).

Požadavky: Minimální požadované vzdělání a ukončené řízení – ukončené jmenovací řízení (profesor), habilitační řízení (docent), doktorské vzdělání (odborný asistent), nebo ukončené magisterské popř. bakalářské vzdělání (asistent), pedagogická praxe výhodou.

Informace podá: vedoucí katedry doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. (radek.kolman@vspj.cz)

Předpokládaný nástup a výše úvazku dle dohody.

Mzdové podmínky se řídí vnitřním mzdovým předpisem školy.

Požadované náležitosti pro přihlášení do výběrového řízení:

-          Písemná přihláška,

-          motivační dopis,

-          strukturovaný životopis,

-          kopie dokladů o absolvování vysoké školy či dosažení titulu.

 

Přihlášky lze podávat do 30 dnů od data zveřejnění tohoto výběrového řízení,
tj. do 1. 3. 2024 e-mailem na adresu podatelny vspj@vspj.cz, anebo v písemné formě poštou na adresu: Vysoká škola polytechnická Jihlava, personální a mzdové oddělení, Tolstého 16, 586 01 Jihlava.

  • Autor : Ivan Horák
  • Poslední změna : 7. února 2024 09:03

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá