O škole
Navigace
Publikováno: 25. 6. 2024 01:21
Autor: Bc. Martina Duničková

Na VŠPJ se diskutovalo o významu regionálních vysokých škol

Vysoká škola polytechnická Jihlava uspořádala dne 4. června 2024 ve výukovém centru diskuzní kulatý stůl. Na téma významu regionálních vysokých škol pro kraje v České republice zde diskutovali zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Kraje Vysočina, Hospodářské komory České republiky, Úřadu práce České republiky a Západočeské univerzity v Plzni. Akce se uskutečnila v rámci oslav Týdne vysokého školství v Jihlavě - 20 let VŠPJ za podpory Kraje Vysočina, statutárního města Jihlava a Evropského regionu Dunaj-Vltava.

Návrh bez názvu (25).png

Pozvání do prostor regionálního centra vzdělanosti Kraje Vysočina přijali a rolí panelistů se zhostili rektor VŠPJ Zdeněk Horák, první náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová, vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT Radka Wildová, ředitelka Odboru zaměstnanosti Úřadu práce ČR - kontaktního pracoviště Jihlava Monika Prášilová, emeritní rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček a zástupce Hospodářské komory ČR Martin Plachý. Moderace se ujal prorektor VŠPJ pro vnitřní, vnější a mezinárodní vztahy Václav Báča.

VŠPJ byla hosty oceněna jako vzor pro práci v regionech. Do popředí se dostala prioritizací vlastního vědeckého zaměření a schopností reagovat na poptávku v regionu přípravou špičkových odborníků, kteří napomáhají regionálním firmám v růstu. Zdůrazněna byla také důležitost partnerství a koordinace aktivit mezi školou a příslušným krajem, dále zajištění stability, vytvoření kvalitních podmínek a následování dlouhodobé strategie. Dále byla diskutována podpora smysluplnosti celoživotního vzdělávání v rámci vytváření studia jako hodnotové orientace již od primárního vzdělávání. Hovořilo se také o rozdílech mezi profesními a akademickými studijními programy, jejich aktuálnosti a příkladech dobré praxe, i o třetí roli univerzit, konkrétních přínosech absolventa regionální vysoké školy pro regionální firmu, dále o nutnosti orientace nejen na profil absolventů, nýbrž na kvalitu, podmínky a infrastrukturu tak, aby bylo zamezeno stěhování kvalifikovaných osob do jiného kraje etc.

Na oficiální diskuzní část navázaly otázky z odborného publika. Hovořilo se mimo jiné o absenci nástroje Talent Attraction Management, jehož cílem je do regionu přivést a udržet talentované osoby a odborníky, dále o intenzivnější spolupráci se strategickými aktéry v krajích a prosperitě budoucnosti jakožto efektivní motivaci.

Po ukončení dopoledního programu se hosté zúčastnili slavnostního otevření prostor simulačního centra pro ošetřovatelství v intenzivní medicíně a porodnictví na Katedře zdravotnických studií VŠPJ.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...