O škole
Navigace
Publikováno: 11. 6. 2024 08:55
Autor: Mgr. Ondřej Vítů

Absolventům vzdělávacích kurzů Univerzity třetího věku začínají „prázdniny“

Ve dnech 28. a 29. května 2024 skončila výuka vzdělávacích programů určených seniorům. Ty jsou organizovány Centrem celoživotního vzdělávání VŠPJ již 20. rokem, tedy po celou dobu existence jediné vysoké školy se sídlem v Kraji Vysočina, která letos slaví kulaté narozeniny jubileum.

Návrh bez názvu(11).png

„Jsme pyšní na Univerzitu třetího věku, která je již 20 let součástí VŠPJ, a kterou zde založil její první rektor Ladislav Jirků. Za tuto dobu se u nás vzdělalo bezmála 7 000 seniorů v různorodých jednoletých a dvouletých programech nabízejících seniorům vzdělávání v oblasti cizích jazyků, historie, cestování, zdravovědy, počítačových technologií, práva, genealogie, psychologie, arteterapie, trénování paměti, pohybových aktivit, digitálních technologií a mnoho dalších,“ referovala vedoucí Centra celoživotního vzdělávání VŠPJ Mgr. Marie Marek.

O spokojenosti seniorů s organizací vzdělávání na VŠPJ svědčí stále se rozvíjející nabídka programů a rostoucí počty uchazečů. V akademickém roce 2023/2024 se v rámci nabídky 22 kurzů (19 kurzů na VŠPJ v Jihlavě a 3 kurzů v mimojihlavských pracovištích) vzdělávalo 520 účastníků. Osvědčení za řádně ukončené dvouletého vzdělávání získalo 55 absolventů, pamětní listy za jednoletou aktivní účast získalo 385 absolventů. Výstupní dokumenty byly předávány v rámci slavnostních aktů konaných v Historické aule VŠPJ ve dnech 28. a 29. května 2024. Osvědčení převzali absolventi z rukou paní prorektorky RNDr. Ing. Lenky Cimbálníkové, Ph.D., MBA, a to za přítomnosti nejvyššího představitele vysoké školy pana rektora Zdeňka Horáka. Pamětní listy byly předávány absolventům z rukou lektorů. Slavnostní ceremoniály doprovázela studentská hymna Gaudeamus igitur a společné focení.

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na realizaci kurzů pro naše milé seniory, a těšíme se na otevření nově připravených 29 vzdělávacích programů v září 2024.

Pracovníci Centra celoživotního vzdělávání přejí všem krásné léto: Quod bonum, felix, faustum, fortunamque sit. (Cicero v překladu: Ať je dobré, šťastné, příznivé a zdárné).

 

Autor textu: Mgr. Marie Marek

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...