Aplikovaná informatika

CHCEŠ SI ŘÍKAT SOFTWARE INŽENÝR?

...nebo vývojář, správce počítačové sítě, web developer, IT director nebo database wizard?

NYNÍ BEZ PŘIJÍMAČEK! Stačí se přihlásit!

Lze studovat prezenčně i kombinovaně.

Studijní obor Aplikovaná informatika Vám poskytne prakticky zaměřené bakalářské vzdělání v oblasti aplikované informatiky s podílem elektrotechnických předmětů. Během studia budete vybaveni potřebnými znalostmi a dovednostmi z informatiky, ekonomiky, matematiky a elektrotechniky, se zvláštním zřetelem na oblast vývoje software a oblast podnikového IT. Získané teoretické znalosti si prakticky ověříte díky dlouhodobé praxi (celkem 12 týdnů). Praxe probíhá zpravidla mezi druhým a třetím ročníkem studia. Již během studia tedy získáte cennou zkušenost, která může obohatit Váš životopis.

CO BUDEŠ OVLÁDAT PO ABSOLVOVÁNÍ STUDIA?

 • vývoj software
 • počítačové sítě
 • operační systémy
 • databáze
 • softwarové inženýrství
 • informační systémy
 • bezpečnost výpočetních systémů
 • podnikovou informatiku
 • tvorbu desktopových a webových aplikací
 • tvorbu webových stránek
 • návrh, správu a údržbu databázových systémů

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU?

Stačí nám zanechat telefon nebo email a my se osobně ozveme s dalšími informacemi.

JSME MALÁ ŠKOLA A KE KAŽDÉMU PŘISTUPUJEME INDIVIDUÁLNĚ a proto s tebou osobně projdeme přihlášku, řekneme ti všechny detaily o daném oboru a zodpovíme tvé otázky. Tak neváhej!

Dávám výslovný souhlas k pořízení a zpracování svých osobních údajů Vysokou školou polytechnickou Jihlava (VŠPJ) v tomto rozsahu:
jméno, příjmení, email a telefonní číslo
Osobní údaje, které jsou předmětem tohoto souhlasu, budou použity pouze k následujícímu účelu:
Kontaktování zájemce o studium daného oboru a zodpovězením jeho otázek týkajících se studia.
Tento souhlas se uděluje VŠPJ po dobu trvání přijímacího řízení.
Dále:
a) Souhlasím s tím, že VŠPJ je oprávněna poskytnout výše specifikované osobní údaje pouze svým smluvně vázaným partnerům, zaručujícím stejné podmínky jejich zpracování, jako deklaruje VŠPJ ve své Směrnici k ochraně a zpracování osobních údajů na VŠPJ, a to výhradně za účelem dosažení výše uvedeného účelu.
b) Beru na vědomí, že zpracování poskytnutých osobních údajů bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Jedná se zejména o respektování následujících zásad: zákonnost, korektnost a transparentnost ve vztahu k subjektu osobních údajů, legitimita účelu i způsobů zpracování, minimalizace rozsahu, přesnost a aktuálnost, časová omezenost uložení a zachování integrity a důvěrnosti.
c) Jsem si vědom svých práv na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, vznesení námitky, odvolání souhlasu, absenci profilování a podání stížnosti k dozorovému úřadu.
d) Vyjádřením elektronického souhlasu stvrzuji, že všem výše uvedeným skutečnostem plně rozumím a dobrovolně je akceptuji.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá