Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví

Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (N 5345)

Studijní obor: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví
Forma studia: kombinovaná
Standardní doba studia: 2 roky
Titul: Mgr. (magistr)

Proč studovat obor Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví?

Cílem specializačního vzdělávání v oboru Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.

Co například budete umět po absolvování studia? 

Jako absolventi oboru Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví budete připraveni:

  • podílet se na vytváření koncepce a plánech rozvoje poskytovatelů zdravotní péče
  • posilovat účast a informovanost odborné i laické veřejnosti (občanů a pacientů) v programech bezpečnosti a kvality zdravotní péče
  • vzdělávat zdravotnické pracovníky v oblasti kvality a bezpečné péče
  • rozvíjet a prosazovat výzkum v oblasti bezpečnosti a kvality ve zdravotnických zařízeních
  • efektivně a bezpečně komunikovat ve zdravotnických zařízeních
  • podílet se na výzkumných šetřeních a projektech zaměřených na bezpečnost a kvalitu péče
  • identifikovat a zajišťovat práva pacientů
  • navrhovat a poskytovat edukaci/ poradenství pacientům v oblasti kvality a bezpečné péče

Studované předměty jsou dány doporučeným studijním plánem pro kombinovanou formu studia a dělí se na povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Podmínky uznání předmětů absolvovaných na jiných školách nebo v předchozím studiu naleznete na stránkách Katedry zdravotnických studií.

A kde naleznete další užitečné informace?

Další podrobnější informace naleznete na stránkách Katedry zdravotnických studií, která zajišťuje převážnou část výuky tohoto studijního oboru. Mnoho dalších zajímavých informací naleznete také v záložce Student.

V případě dalších dotazů kontaktujte studijní oddělení e-mailem (studijni@vspj.cz) nebo telefonicky (567 141 181).

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá