Komunitní péče v porodní asistenci

Komunitní péče v porodní asistenci

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví  (N 5345)
Studijní obor: Komunitní péče v porodní asistenci (5345T033)
Forma studia: kombinovaná
Standardní doba studia: 2 roky
Titul: Mgr. (magistr)

Proč studovat obor Komunitní péče v porodní asistenci?

Cílem specializačního vzdělávání v oboru Komunitní péče v porodní asistenci je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Porodní asistentka pro komunitní péči osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.

Co například budete umět po absolvování studia? 

Jako absolventi oboru Komunitní péče v porodní asistenci budete připraveni:

  • navrhovat a vypracovávat edukační plány pro klientky a celé komunity zaměřené na prevenci poškození zdraví;
  • poskytovat péči ženě během těhotenství, při porodu, po porodu i během celého jejího života v podmínkách komunity;
  • poskytovat péči gynekologicky nemocné ženě v podmínkách komunity;
  • realizovat cvičební metody a postupy užívané v těhotenství, v přípravě na porod; a v šestinedělí;
  • využívat přístrojovou techniku používanou v péči o nemocné novorozence

Jaké předměty budete studovat?

Studované předměty jsou dány doporučeným studijním plánem pro kombinovanou formu studia a dělí se na povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Podmínky uznání předmětů absolvovaných na jiných školách nebo v předchozím studiu naleznete na stránkách Katedry zdravotnických studií.

A kde naleznete další užitečné informace?

Další podrobnější informace naleznete na stránkách Katedry zdravotnických studií, která zajišťuje převážnou část výuky tohoto studijního oboru. Mnoho dalších zajímavých informací naleznete také v záložce Student.

V případě dalších dotazů kontaktujte studijní oddělení e-mailem (studijni@vspj.cz) nebo telefonicky (567 141 181).

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá