Podmínky přijímacího řízení pro AR 2023/2024 – navazující magisterský program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi

Podmínkami pro přijetí ke studiu je:

 • dosažení bakalářského stupně vzdělání technického zaměření (úspěšně složená státní závěrečná zkouška na vysoké škole),
 • způsobilost ke studiu doložená motivačním dopisem, který bude obsahovat:
  • stručné zdůvodnění zájmu studovat v programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi na Vysoké škole polytechnické Jihlava (max. 20 bodů),
  • popis vztahu absolvovaného bakalářského programu/oboru studia a programu, do kterého podává uchazeč přihlášku (max. 15 bodů),
  • přehled základních předmětů absolvovaných během bakalářského studia (podstatných z hlediska programu, na který se uchazeč hlásí) (max. 15 bodů).
 • Podmínkou přijetí uchazečů o studium, kteří jsou cizími státními příslušníky (s výjimkou slovenských), je také prokázání znalosti českého jazyka. Tuto znalost je možné doložit maturitní zkouškou z českého jazyka (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na české střední škole) nebo prokázat úspěšným složením zkoušky z českého jazyka, vykonané na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Zkouška se skládá z písemného testu s variantami odpovědí (ověření znalosti slovní zásoby a gramatiky, max. 20 bodů) a z ústního pohovoru (porozumění mluvenému slovu, schopnost interakce a zjištění motivace, očekávání a bezprostředních potřeb studenta, max. 20 bodů).

Plný text podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2023/2024 naleznete ZDE

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, byla VŠPJ vydána zvláštní pravidla pro studenty a uchazeče s dočasnou ochranou v ČR a státní občany Ukrajiny. Plný text zvláštních pravidel naleznete ZDE.

Více informací ke zkoušce z českého jazyka včetně termínů konání zkoušek naleznete ZDE

Další informace k přijímacímu řízení:

 • Bakalářský diplom je nutné předložit jedním z níže uvedených způsobů: 
  • online (nahrání prostřednictvím osobní složky v e-přihlášce) - pouze autorizovaná konverze dokumentu (zajišťují pobočky Czech POINT) - jiné elektronické verze dokumentu, např. prostý scan nebudou akceptovány
  • korespondenčně na studijní oddělení (úředně ověřená kopie)
  • osobně na studijní oddělení (úředně ověřená kopie)
 • Bakalářský diplom musí být dodán do 15. 9. 2023 (v případě nedodání v termínu nebude uchazeč ke studiu přijat).
 • Způsobilost/motivační dopis (včetně všech požadovaných náležitostí) je nutné předložit jedním z níže uvedených způsobů: 
  • online (nahrání prostřednictvím osobní složky v e-přihlášce) - prostý scan bude akceptován, zároveň je možné originál dodat v listinné podobě na studijní oddělení
  • korespondenčně na studijní oddělení
  • osobně na studijní oddělení
 • Motivační dopis musí být dodán dle termínů jednotlivých kol přijímacího řízení AR 2023/2024 (v případě nedodání v termínu nebude uchazeč ke studiu přijat).

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz.

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá