Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 – navazující magisterský program Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi

 • dosažení bakalářského titulu Bc. na vysoké škole (úspěšně složená státní závěrečná zkouška na vysoké škole)
 • způsobilost ke studiu prokázaná u přijímací zkoušky (odpovídající znalosti z oborů strojírenství a elektrotechnika v rozsahu, který odpovídá bakalářskému stupni studia technického směru) bude ověřena
  • písemným testem z oblasti matematiky, mechaniky tuhých a poddajných těles, průmyslové automatizace a základů elektrotechniky (max. 50 bodů)
  • ústním pohovorem – ověření znalostí z oblasti strojírenství a elektrotechniky a motivace uchazeče (max.  50 bodů), absolventi Bc. studijního programu technického směru se zaměřením na strojírenství nebo elektrotechniku, kteří složili státní závěrečnou zkoušku s výsledným průměrným hodnocením do 2,0, mohou získat na základě doloženého sylabu bodové zvýhodnění do maximální výše 25 bodů, které se připočítává k výsledkům ústního pohovoru

Plný text podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2021/2022 naleznete ZDE.

Přijímací zkoušky se konají v budově školy na Tolstého 16, Jihlava a s sebou musíte mít průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

 

Další informace k přijímacímu řízení:

 • Sylabus (dodatek diplomu) pro bodové zvýhodnění je možné doložit při ústním pohovoru.
 • Kritériem prokázání způsobilosti ke studiu je dosažení takového bodového ohodnocení v přijímacím řízení, které zařadí uchazeče do pořadí předpokládaného počtu přijímaných studentů tak, aby celkový počet studentů zapsaných v prezenční formě studia činil celkem 25 a v kombinované formě studia činil celkem 30.

Cizí státní příslušníci:

V přijímacím řízení do studijních oborů vyučovaných v českém jazyce pro akademický rok 2021/2022 je (kromě podmínek daných u jednotlivých studijních oborů) pro uchazeče, kteří jsou cizími státními příslušníky (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky), navíc stanovena povinnost doložit znalost českého jazyka. 

Tuto znalost mohou doložit následujícím způsobem:

 • maturitní zkouškou z českého jazyka (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na české střední škole)

NEBO

 • úspěšně složenou zkouškou z českého jazyka na Vysoké škole polytechnické Jihlava, která má dvě části:
  • písemný test s variantami odpovědí – ověření znalosti slovní zásoby a gramatiky (max. 30 bodů)
  • ústní pohovor – ověření porozumění mluvenému slovu, schopnosti interakce a zjištění motivace, očekávání a bezprostřední potřeby studenta (max. 20 bodů)

Více informací ke zkoušce z českého jazyka včetně termínů konání zkoušek naleznete ZDE.

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz.

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá