Termíny

Důležité termíny

Níže uvedené informace a termíny se mohou změnit s ohledem na zavedení mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19.

 

Důležité termíny k přihláškám a přijímacímu řízení

1. kolo
Termín podávání přihlášek (prezenční i kombinovaná forma studia) do 12. 5. 2021
Termín úhrady poplatku přijímacího řízení 650 Kč do 12. 5. 2021
Termín konání přijímací zkoušky 1. 6. 2021 až 3. 6. 2021
Termín dodání potvrzení o zdravotní způsobilosti nejpozději v den konání přijímací zkoušky
Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu do studia
Termín dodání potvrzení očkování proti hepatitidě typu B nejpozději před nástupem na praxe

2. kolo

Termín podávání přihlášek (prezenční i kombinovaná forma studia) do 21. 7. 2021
Termín úhrady poplatku přijímacího řízení 650 Kč do 21. 7. 2021
Termín konání přijímací zkoušky 4. 8. 2021 (prezenční forma), 5. 8. 2021 (kombinovaná forma)
Termín dodání potvrzení o zdravotní způsobilosti nejpozději v den konání přijímací zkoušky
Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu do studia
Termín dodání potvrzení očkování proti hepatitidě typu B nejpozději před nástupem na praxe

3. kolo (doplňkové)

Termín podávání přihlášek (prezenční i kombinovaná forma studia) do 19. 8. 2021
Termín úhrady poplatku přijímacího řízení 650 Kč do 19. 8. 2021
Termín konání přijímací zkoušky 2. 9. 2021 (prezenční i kombinovaná forma)
Termín dodání potvrzení o zdravotní způsobilosti nejpozději v den konání přijímací zkoušky
Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu do studia
Termín dodání potvrzení očkování proti hepatitidě typu B nejpozději před nástupem na praxe

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá