Podmínky přijímacího řízení pro akad. rok 2021/2022 - Zdravotně sociální pracovník

 • Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na střední škole)
 • Způsobilost ke studiu prokázaná u přijímací zkoušky (znalosti v rozsahu SŠ):
 1. test na PC z odborných předmětů (základy společenských věd, psychologie, filozofie, sociologie, biologie) a obecných předpokladů (max. 50 bodů)
 2. ústní pohovor - ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu (max. 50 bodů)
 3. za prokazatelně absolvované a písemně doložené aktivity uchazeče ve smyslu předchozí praxe, osobního rozvoje nebo ve prospěch veřejného zájmu (např. dobrovolnická činnost, praxe v oblasti sociální práce nebo příbuzného oboru, studijní pobyt v zahraničí, státní zkouška z cizího jazyka) je možné udělit bodové zvýhodnění do maximální výše 20 bodů, které se připočítává k výsledku ústní zkoušky
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu Zdravotně sociální pracovník

Plný text podmínek přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2021/2022 naleznete ZDE.

 

Další informace k přijímacímu řízení:

 • Rozsah, hloubka a úroveň znalostí požadovaných v testu vycházejí z látky probírané na středních školách s maturitou (pro představu, jak jsou testy koncipovány, se podívejte na ukázky testů z předešlých přijímacích zkoušek). Test je složen z 50 otázek. Uchazeč může získat z testu 50 bodů. Ke  zpracování testu je stanoven celkový časový limit 45 minut.
 • Kritériem prokázání způsobilosti ke studiu je dosažení takového bodového ohodnocení v přijímacím řízení, které zařadí uchazeče do pořadí předpokládaného počtu přijímaných studentů tak, aby celkový počet studentů zapsaných do oboru činil 100.
 • Lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti vystavené praktickým lékařem na doporučeném formuláři  (ke stažení v e-přihlášce po úhradě poplatku přijímacího řízení) - potvrzení je nutné předložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky jedním z níže uvedených způsobů: 
  • on-line (nahrání prostřednictvím osobní složky v e-přihlášce)
  • korespondenčně na studijní oddělení
  • osobně na studijní oddělení 
 • Prokázání o očkování proti hepatitidě typu B, které přijatý uchazeč předkládá garantovi praxe po zahájení výuky (dostačující je kopie očkovacího průkazu).

Přijímací zkoušky se konají v budově školy na Tolstého 16, Jihlava a s sebou musíte mít průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Kde naleznu výsledky přijímacího řízení?

Souhrnné výsledky přijímacího řízení naleznete ZDE.

 

Cizí státní příslušníci

V přijímacím řízení do studijních oborů vyučovaných v českém jazyce pro akademický rok 2021/2022 je (kromě podmínek daných u jednotlivých studijních oborů) pro uchazeče, kteří jsou cizími státními příslušníky (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky), navíc stanovena povinnost doložit znalost českého jazyka. 

Tuto znalost mohou doložit následujícím způsobem:

 • maturitní zkouškou z českého jazyka (úspěšně absolvovaná maturitní zkouška na české střední škole)

  NEBO

 • úspěšně složenou zkouškou z českého jazyka na Vysoké škole polytechnické Jihlava, která má dvě části:
  • písemný test s variantami odpovědí – ověření znalosti slovní zásoby a gramatiky (max. 30 bodů),
  • ústní pohovor – ověření porozumění mluvenému slovu, schopnosti interakce a zjištění motivace, očekávání a bezprostřední potřeby studenta (max. 20 bodů)

Více informací ke zkoušce z českého jazyka včetně termínů konání zkoušek naleznete na stránkách ZDE.

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá