Podmínky přijímacího řízení pro akad. rok 2020/2021 - Zdravotně sociální pracovník

V souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, který nabyl účinnosti dne 24. 4. 2020, bylo rozhodnutím rektora č. RR 15/2020 dne 11. 5. 2020 přijímací řízení ze dne 11. 12. 2019 pro kombinovanou formu studia i prezenční formu studia zrušeno. 

Uchazečům, kteří již zaplatili správní poplatek ve výši 450 Kč za přihlášku k uvedenému oboru, bude jejich přihláška ke studiu automaticky převedena do nově vypsaného přijímacího řízení, jehož podmínky bude 13. 5. 2020 schvalovat Akademický senát VŠPJ.

Přihláška, kterou máte podánu a zaplacenu v rámci přijímacího řízení ze dne 11. 12. 2019, bude automaticky převedena do nově vypsaného přijímacího řízení. Pokud se do nového přijímacího řízení nebude chtít přihlásit, vezmete svou přihlášku zpět a bude Vám vrácen uhrazený poplatek za přijímací řízení.

Přijímací řízení pro cizí státní příslušníky je doplněno o doložení znalosti českého jazyka. Dne 11. 5. 2020 byla rozhodnutím rektora č. RR 14/2020 změněna forma zkoušky z českého jazyka z prezenční formy na formu distanční.

Dne 13. 5. 2020 byly Akademickým senátem VŠPJ schváleny nové podmínky přijímacího řízení pro AR 2020/2021

Plný text podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 naleznete pod následujícími odkazy: 

Přihlášky podávejte pouze elektronickou formou přes aplikaci e-přihláška. Poplatek za přijímací řízení činí 450,- Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek (pokud se přijímací zkoušky nezúčastníte, poplatek se nevrací). Další pokyny k platbě a průběhu přijímacího řízení naleznete ve vysvětlivkách k elektronické přihlášce.

Pro obor Zdravotně sociální pracovník je v novém přijímacím řízení zrušena přijímací zkouška..

Podmínkou přijetí je doložit do níže uvedeného termínu:

  • potvrzení o očkování proti hepatitidě typu B,
  • potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Zdravotně sociální pracovník na doporučeném formuláři (ke stažení v e-přihlášce)

Tyto dokumenty zasílejte do níže uvedeného termínu na adresu: 

Vysoká škola polytechnická Jihlava
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
Tolstého 16
586 01 Jihlava

prezenční studium kombinované studium
1. kolo (základní)
Termín uzávěrky přihlášek 26. 5. 2020 26. 5. 2020
Termín dodání dokumentů   2. 6. 2020   2. 6. 2020
Zápis do studia 22. - 25. 6. 2020 22. - 25. 6. 2020

2. kolo (doplňkové)

Termín uzávěrky přihlášek 27. 7. 2020  27. 7. 2020
Termín dodání dokumentů   3. 8. 2020    3. 8. 2020
Zápis do studia 31. 8. 2020 31. 8. 2020

Podávání přihlášek ve 2. a 3. doplňkovém kole bude umožněno pouze za předpokladu, že nebude naplněn počet přijatých uchazečů již v 1. základním kole přijímacího řízení nebo nerozhodne rektor o zrušení 2. nebo 3. doplňkového kola přijímacího řízení. Oznámení o tom, zda se bude konat 2. nebo 3. doplňkové kolo přijímacího řízení zveřejní vysoká škola nejpozději 15 dnů před termínem uzávěrky přihlášek ve 2. nebo 3. doplňkovém kole přijímacího řízení.

Rozhodnutím rektora RR č. 28/2020 bylo pro akademický rok 2020/2021 zrušeno 3. kolo přijímacího řízení pro obor Zdravotně sociální pracovník.

Jaké předměty budete studovat?

Seznam předmětů, které budete během studia absolvovat (jak povinně, tak Vaším výběrem z povinně volitelných a volitelných předmětů) naleznete ve studijním plánu k prezenční formě studia a studijním plánu ke kombinované formě studia. Součástí studia je také dlouhodobá praxe (v rozsahu 20 týdnů)

A ještě ke státním maturitám a maturitním vysvědčením

Podmínkou pro přijetí ke studiu je absolvovaná maturitní zkouška na střední škole. V souladu se Zákonem č. 188/2020 Sb. je uchazeč, který nemůže předložit maturitní vysvědčení, přijat ke studiu podmínečně. Tento doklad lze předložit nejpozději do 45 dnů po začátku akademického roku 2020/2021, po uplynutí této lhůty pozbude přijetí ke studiu platnost.

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz.

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá