Zdravotně sociální pracovník

JSI VŽDY RÁD, KDYŽ MŮŽEŠ POMOCI?

Lze studovat prezenčně i kombinovaněStačí podat si přihlášku.

Studijní obor Zdravotně sociální pracovník Vám poskytne prakticky zaměřené bakalářské vzdělání pro oblast sociální práce, na jehož základě získáte způsobilost a profesní kompetence k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu - zdravotně sociálního pracovníka. Studium oboru je koncipováno jako kombinace základních znalostí v oborech zdravotní péče (ošetřovatelství, geriatrie, pediatrie, chirurgie, psychiatrie,…) a podrobných znalostí v oborech sociální péče (etika, psychologie, metody sociální práce, sociální politika, sociologie, právo,…) s důrazem na praktickou výuku. Získané teoretické znalosti si prakticky ověříte díky souvislé praxi. V průběhu studia absolvujete celkem 20 týdnů odborné praxe. Praxe je vykonávána ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb či organizacích, které působí na poli sociální práce a poskytují pobytové, ambulantní či terénní sociální služby.

CO BUDEŠ UMĚT PO ABSOLVOVÁNÍ STUDIA?

  • realizovat sociální prevenci včetně depistáže
  • poskytovat obecné i specializované sociálně-právní poradenství
  • provést sociálního šetření, jeho analýzu a následně připravit plán a intervenci
  • integrovat klienty a získat jejich sociální prostředí k aktivní účasti na tomto procesu
  • vykonávat činnosti v kontextu zákona o sociálních službách - sociálně terapeutická činnost, krizová pomoc, nácvik dovedností, pomoc při uplatňování práv a zájmů, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu aj.
  • vykonávat analytické, metodické a koncepční činnosti ve zdravotně-sociální oblasti
  • podílet se na praktickém vyučování studentů ve vybraných studijních oborech
  • pracovat s jednotlivcem
  • pracovat s rodinou/se skupinou, komunitou
  • pečovat po stránce zdravotní i sociální o dospělé jedince, děti, seniory a lidi se zdravotním postižením

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU?

Je to jednoduché - stačí vyplnit přihlášku online.

Něco nejasného? Na studijním oddělení rádi poradí.: Tel.: 567 141 181, email: studijni@vspj.cz

JSME MALÁ ŠKOLA A KE KAŽDÉMU PŘISTUPUJEME INDIVIDUÁLNĚ. Tak neváhejte!

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá