Podmínky přijímacího řízení pro akad. rok 2018/2019 - Počítačové systémy

Plný text podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 naleznete pod následujícími odkazy: Počítačové systémy - prezenční forma studia, Počítačové systémy - kombinovaná forma studia. Přijímací řízení pro cizí státní příslušníky je doplněno o doložení znalosti českého jazyka. Pro předběžnou představu se níže můžete podívat na detailní informace z tohoto řízení:

Přihlášky podávejte pouze elektronickou formou přes aplikaci e-přihláška. Poplatek za přijímací řízení činí 450,- Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek (pokud se přijímací zkoušky nezúčastníte, poplatek se nevrací). Další pokyny k platbě a průběhu přijímacího řízení naleznete ve vysvětlivkách k elektronické přihlášce. Do každého kola přijímacího řízení se poplatek musí zaplatit znovu.

Upozornění: Maximální počet zapsaných studentů ve studijním programu může činit 100. Pro přijetí ke studiu v rámci maximálního počtu studentů je rozhodující datum provedení zápisu ke studiu a v případě stejného dne zápisu datum provedení úhrady přihlášky.

Uzávěrka přihlášek a termín přijímací zkoušky

prezenční studium kombinované studium
1. kolo
přihlášky podávejte do  6. 5. 2018  6. 5. 2018
2. kolo
přihlášky podávejte do 22. 7. 2018 22. 7. 2018
3 kolo
přihlášky podávejte do 19. 8. 2018 19. 8. 2018

Přijmout přihlášky ke studiu do studijního oboru Počítačové systémy v jiném než stanoveném termínu není možné.

Pro akademický rok 2016/2017 se do tohoto oboru nekonají přijímací zkoušky.

Podmínkou pro přijetí ke studiu je absolvovaná maturitní zkouška na střední škole. Uchazeči jsou přijímáni ke studiu na základě podané přihlášky ke studiu a zapsáni po doložení absolvované maturitní zkoušky. Ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení budete předkládat až při zápisu ke studiu.

Jaké předměty budete studovat?

Seznam předmětů, které budete během studia absolvovat (jak povinně, tak Vaším výběrem z povinně volitelných a volitelných předmětů) naleznete ve studijním plánu k prezenční formě studia a ve studijním plánu ke kombinované formě studia. Součástí studia je také dlouhodobá praxe (v rozsahu 12 týdnů). O uznání Vaší dosavadní praxe se informujte u garanta praxe katedry technických studií.

A ještě ke státním maturitám a maturitním vysvědčením

Všichni studenti jsou po prokázání způsobilosti ke studiu přijímáni podmíněně až do doby, kdy předloží doklad o absolvování maturitní zkoušky (ověřená fotokopie maturitního vysvědčení). Tento doklad jsou přijatí uchazeči povinni předložit při zápisu ke studiu. Pro uchazeče, kteří budou skládat opravnou maturitní zkoušku, budou vypsány termíny zápisu ke studiu po opravných maturitách v září 2018.

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz.

Nejčastěji kladené otázky

Nabídka vstupních kurzů:

Kurz matematiky:

Katedra matematiky nabízí uchazečům všech forem i oborů Kurz z matematiky, ve kterém si můžete zopakovat a prohloubit nejen své znalosti, ale také si procvičíte nepovinné partie středoškolské matematiky, které jsou potřeba k pochopení vysokoškolské matematiky.

Více informací na:  http://km.vspj.cz/dalsi-sluzby/kurz-matematikyleták - kurz matematiky

Letní škola pro informatiky:

Zajímají vás počítačové sítě, vývoj aplikací pro Android a tvorba webových aplikací?

Více se dozvíš a zaregistrovat se můžeš na stránkách Letní školy 2018:

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá