Počítačové systémy

CHCEŠ SI ŘÍKAT SYSTEM INTEGRATOR?

...nebo vývojář, system architect, procesní technolog či specialista v automatizaci?

NYNÍ BEZ PŘIJÍMAČEK! Stačí se přihlásit!

Lze studovat prezenčně i kombinovaně.

Studijní obor Počítačové systémy Vám poskytne prakticky zaměřené bakalářské vzdělání v oblasti elektrotechniky, zejména se zaměřením na vývoj elektroniky a hardware, počítačové řídicí systémy a průmyslovou automatizaci, ale i na zpracování signálu a multimédia. Během studia budete vybaveni potřebnými znalostmi a dovednostmi z teoretické elektrotechniky, programování, matematiky, elektroniky, přístrojové, senzorové a řídicí techniky. Získané teoretické znalosti si prakticky ověříte díky dlouhodobé praxi (celkem 12 týdnů). Praxe probíhá zpravidla mezi druhým a třetím ročníkem studia. Již během studia tedy získáte cennou zkušenost, která může obohatit Váš životopis.

CO BUDEŠ OVLÁDAT PO ABSOLVOVÁNÍ STUDIA?

 • teoretickou elektrotechniku
 • analogové i číslicové elektronické obvody
 • programování
 • řídicí systémy a průmyslová automatizace
 • senzorovou, měřicí a přístrojovou techniku
 • počítačové sítě a databáze
 • zpracování signálu a obrazu
 • návrh analogových i digitálních elektronických obvodů
 • zpracování signálu ze senzorů fyzikálních veličin
 • návrh a vývoj počítačových řídicích systémů průmyslové automatizace
 • programování, orientované zejména na vestavěné systémy

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU?

Je to jednoduché - stačí vyplnit přihlášku online.

Něco nejasného? Na studijním oddělení rádi poradí.: Tel.: 567 141 181, email: studijni@vspj.cz

Chcete si promluvit přímo se studenty technických oborů? Stačí nám zanechat telefon nebo email a studenti se sami ozvou zpět.

JSME MALÁ ŠKOLA A KE KAŽDÉMU PŘISTUPUJEME INDIVIDUÁLNĚ. Tak neváhejte!

Dávám výslovný souhlas k pořízení a zpracování svých osobních údajů Vysokou školou polytechnickou Jihlava (VŠPJ) v tomto rozsahu:
jméno, příjmení, email a telefonní číslo
Osobní údaje, které jsou předmětem tohoto souhlasu, budou použity pouze k následujícímu účelu:
Kontaktování zájemce o studium daného oboru a zodpovězením jeho otázek týkajících se studia.
Tento souhlas se uděluje VŠPJ po dobu trvání přijímacího řízení.
Dále:
a) Souhlasím s tím, že VŠPJ je oprávněna poskytnout výše specifikované osobní údaje pouze svým smluvně vázaným partnerům, zaručujícím stejné podmínky jejich zpracování, jako deklaruje VŠPJ ve své Směrnici k ochraně a zpracování osobních údajů na VŠPJ, a to výhradně za účelem dosažení výše uvedeného účelu.
b) Beru na vědomí, že zpracování poskytnutých osobních údajů bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Jedná se zejména o respektování následujících zásad: zákonnost, korektnost a transparentnost ve vztahu k subjektu osobních údajů, legitimita účelu i způsobů zpracování, minimalizace rozsahu, přesnost a aktuálnost, časová omezenost uložení a zachování integrity a důvěrnosti.
c) Jsem si vědom svých práv na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, vznesení námitky, odvolání souhlasu, absenci profilování a podání stížnosti k dozorovému úřadu.
d) Vyjádřením elektronického souhlasu stvrzuji, že všem výše uvedeným skutečnostem plně rozumím a dobrovolně je akceptuji.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá