Projekty financované v roce 2013 z Fondu rozvoje vysokých škol

Inovace odborné laboratoře pro studijní program Porodní asistence a Ošetřovatelství

dotační
titul:
Fond rozvoje vysokých škol, tématický okruh A/a
období
realizace:
leden 2013 - prosinec 2013
anotace: Základním východiskem projektu je maximální podpora vzdělanosti v Kraji Vysočina s cílem zvýšit počet vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti porodní asistence a ošetřovatelství. Výstupem tohoto projektu bude modernizovaná odborná laboratoř pro výuku studijních programů Porodní asistence a Ošetřovatelství. Laboratoř bude pro účely výuky vybavena moderním porodním simulátorem, který umožní přiblížení výuky reálnému porodu díky speciálně vyvinutým vizuaálním a zvukovým prvkům, kterými je simulátor vybaven. 
řešitel
projektu:
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
rozpočet
projektu:
1 076 000 Kč

Inovace výuky předmětů zaměřených na statistiku v programu Ekonomika a management

dotační
titul:
Fond rozvoje vysokých škol, tématický okruh A/b
období
realizace:
leden 2013 - prosinec 2013
anotace: Cílem projektu je inovace výukových metod i obsahu předmětů zaměřených na statistiku s cilem více propojit studovanou problematiku s jejím využitím v praxi. Inovace spočívá v tom, že při výuce bude využíván software IBM SPSS Statistics, čímž dojde k nahrazení rutinních avšak časově velmi náročných výpočtů, které je nutné provádět při zpracování a analýze dat pořízených např. dotazníkových šetřením. SPSS umožňuje zpracování jakýchkoli dat, takže bude možné jej využít pro řešení konkrétních úkolů z praxe při cvičeních či zpracování seminárních a bakalářských prací.
řešitel
projektu:
RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.
rozpočet
projektu:
1 479 000 Kč

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá