Projekty financované v roce 2012 z Fondu rozvoje vysokých škol

Inovace předmětu Matematika pro ekonomy

dotační
titul:
Fond rozvoje vysokých škol, tématický okruh F5/a
období
realizace:
leden 2012 - prosinec 2012
anotace: Cílem tohoto projektu je modernizace výukových metod, obsahu předmětu Matematika pro ekonomy a dále lepší propojení studované problematiky s jejím využitím v praxi. Inovace předmětu spočívá především v nahrazení časově velmi náročných výpočtů v simplexových tabulkách automatizovaným výpočtem optimálního modelu za pomoci softwaru LinPro, který bude v rámci projektu pořízen. Software bude mimo jiné také využíván při zpracování bakalářských prací, případně semestrálních projektů řešených studenty v rámci výuky ekonomických předmětů.
řešitel
projektu:
RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.
rozpočet
projektu:
110 000 Kč
tisková
zpráva:
Inovace předmětu Matematika pro ekonomy

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá