Projekty financované v roce 2010 z Fondu rozvoje vysokých škol

Inovace studijního předmětu Anglický jazyk na oboru Finance a řízení

dotační titul: Fond rozvoje vysokých škol, tematický okruh F5
období realizace: leden 2010 - prosinec 2010
anotace: Inovace studijního předmětu Anglický jazyk spočívá v již proběhlé restrukturalizaci jeho stávajícího studijního plánu v souladu s výukou odborných ekonomických předmětů v českém jazyce a ve vytvoření studijní opory Fundamentals of Economics pro výuku studijního předmětu Anglický jazyk v souladu s výukou odborných ekonomických předmětů v českém jazyce. Dalším krokem, který je právě předmětem řešení tohoto projektu je nákup doplňující odborné literatury v anglickém jazyce.
vedoucí projektu: Mgr. Martina Benešová
celková částka: 194 000 Kč 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá