Projekty financované v roce 2008 z Fondu rozvoje vysokých škol

Vytvoření interaktivní elektronické služby pro informační centrum odborných praxí

dotační titul: Fond rozvoje vysokých škol, tematický okruh C
období realizace: leden 2008 - prosinec 2008
anotace: Vysoká škola polytechnická Jihlava umožňuje svým studentům absolvovat odbornou praxi již během studia. Zaměření a rozsah praxe se liší podle studijního oboru. VŠPJ věnuje odborným praxím studentů velkou pozornost a chce jim věnovat také patřičnou péči. Nově proto vzniká Informační centrum odborných praxí. Základním předpokladem pro kvalitní a flexibilní komunikaci mezi studenty, akademickými pracovníky a také zástupci organizací a firem je interaktivní webový portál, který VŠPJ umožní zrychlit a zkvalitnit poradenství v oblasti praxí.
vedoucí projektu: Bc. Tomáš Kubiš, DiS.
celková částka: 100 000 Kč 

Inovace laboratoří předmětu Programovatelné automaty

dotační titul: Fond rozvoje vysokých škol, tematický okruh F1
období realizace: leden 2008 - prosinec 2008
anotace: Inovace laboratoří pro předmět Programovatelné automaty spočívá ve vybavení a zavedení do výuky 6 pracovišť s programovatelnými automaty Simatic S7-200 pro základní výuku programování moderní řídicí technikou strojů, výrobních linek a menších technologických celků. Stávající laboratorní výuka byla postavena na emulaci systému logického řízení na PC. Tento projekt by měl tuto výuku dostat na kvalitativně vyšší úroveň, neboť předpokládá vybavení laboratoře fyzickými PLC se vstupy, výstupy a modely řízení. Studenti se tak důkladně seznámí s vlastnostmi, použitím a programováním reálných programovatelných automatů, které jsou v našem průmyslu široce využívány právě pro řízení strojů, linek a menších technologických systémů.
vedoucí projektu: prof. Ing. František Zezulka, CSc.
celková částka: 337 000 Kč 

Vytvoření nového předmětu Výpočetní statistika

dotační titul: Fond rozvoje vysokých škol, tematický okruh F5
období realizace: leden 2008 - prosinec 2008
anotace: Základním rysem moderní statistiky je využití softwaru ke statistickému zpracování dat. Navrhovaný seminář navazuje na blok dvou oborově povinných předmětů Pravděpodobnost a statistika a Statistické metody studijního programu Ekonomika a management a v souladu s moderním trendem přináší do výuky nové metody a možnosti hromadného zpracování dat. Cílem předkládaného projektu je tedy modernizace výukových metod a lepší propojení studované teorie s praktickými výpočty. Vzhledem k tomu, že inovované metody jsou obecně využitelné, budou využívány zejména pro řešení bakalářských prací.
vedoucí projektu: RNDr. Jana Borůvková, Ph.D.
celková částka: 180 000 Kč

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá