Projekty financované v roce 2007 z Fondu rozvoje vysokých škol

Zřízení dvou počítačových učeben pro výuku IT

dotační titul: Fond rozvoje vysokých škol, tematický okruh A
období realizace: leden 2007 - prosinec 2007
anotace: Hlavním cílem projektu je zřízení dvou nových počítačových učeben s celoškolským využitím. Tyto učebny budou především používány pro výuku technických oborů, volné kapacity budou poskytnuty ostatním oborům, případně pro samostudium. Konkrétním výstupem je zřízení počítačových laboratoří umožňujících: výuku nových specializovaných předmětů orientovaných na programování, výuku v bakalářském oboru "Počítačové systémy", zajištění kapacity pro výuku v připravovaném oboru "Aplikovaná informatika", volné kapacity budou poskytnuty pro výuku dalších oborů.
vedoucí projektu: prof. Ing. František Zezulka, CSc.
celková částka: 1 624 000 Kč 

Virtuální laboratoř Automatizační techniky

dotační titul: Fond rozvoje vysokých škol, tematický okruh F1
období realizace: leden 2007 - prosinec 2007
anotace: Projekt modernizace předmětu Počítačové řídicí systémy spočívá v zavedení laboratorního cvičení pro tento předmět do studijního plánu. Cílem je návrh, realizace a oživení dvou fyzických modelů (elektronického a elektromechanického), internetově programovatelných, ovladatelných a pozorovatelných web kamerou. Navrhované bezobslužné internetové pracoviště je určeno především pro doplňkovou distanční výuku vlastních studentů, motivaci studentů středních škol, kteří se rozhodují pro studium na vysoké škole a pro technickou veřejnost. Druhé pracoviště s obslužným elektromechanickým modelem bude pilotním projektem prvního z 10 pracovišť laboratoře pro kontaktní laboratorní výuku.
vedoucí projektu: prof. Ing. František Zezulka, CSc.
celková částka: 341 000 Kč 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá