Obecné informace

Vysoká škola polytechnická Jihlava má status výzkumné organizace a své tvůrčí aktivity rozvíjí v oblastech základního i aplikovaného výzkumu. Akademičtí pracovníci školy řeší projekty Grantové agentury České republiky, Technologické agentury České republiky nebo Ministerstva průmyslu a obchodu. Externím organizacím poskytují odborné služby v rámci inovačních voucherů i smluvního výzkumu. Prostřednictvím řady centralizovaných rozvojových projektů spolupracuje VŠPJ s ostatními vysokými školami.

Úspěšně a v rostoucí míře publikují pracovníci školy výsledky své tvůrčí činnosti v časopisech s impakt faktorem, aktivně se účastní prestižních konferencí, vydávají odborné monografie a dosahují kvalitních aplikačních výstupů. Nejlepší práce vzniklé na VŠPJ jsou každoročně vyhodnocovány v soutěži Opus optimum. Vysoká obsahová i formální úroveň tvůrčích výstupů školy bývá pravidelně oceňována na domácím i mezinárodním fóru. Nové odborné záměry a pedagogické inovace jsou podporovány formou Interní grantové soutěže.

Vysoká škola polytechnická Jihlava vydává dva odborné časopisy, LOGOS POLYTECHNIKOS, vedený na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a na seznamu recenzovaných odborných a vědeckých časopisů ERIH PLUS a Studia Turistica, zařazený na seznam ERIH PLUS. Kromě těchto dvou titulů vydává škola i vlastní neperiodické publikace, zejména s vazbou na region.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá