Služby Poradenského a kariérního centra VŠPJ

AKADEMICKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

 • Máte pocit, že je toho moc?
 • Nedaří se Vám skloubit všechny povinnosti – ve škole, v práci a doma?
 • Máte strach, možná prožíváte i paniku ze setkání s novými lidmi, ze zkoušek nebo z jiných situací?
 • Trápí Vás deprese, přepadá Vás úzkost nebo beznaděj?
 • Přihodila se Vám v životě složitá situace a nevíte, co si počít?
 • Máte starosti, se kterými potřebujete poradit a pomoct?

Studentům prezenční i kombinované formy studia nabízíme zdarma odbornou psychologickou nebo terapeutickou pomoc, která pomůže složitou situaci řešit a zvládnout. Konzultace probíhají dle individuálních potřeb zájemce v Poradenském a kariérním centru VŠPJ.

Nabízí: psychologické poradenství, krizovou intervenci a časově ohraničenou individuální terapii v případech, které přímo souvisí se studiem.

Termín konzultace si objednejte v Poradenském a kariérním centrum VŠPJ nebo prostřednictvím anonymní Poradny v informačním systému.

Rychlá psychologická pomoc:

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI  

 • Jste uchazečem nebo studentem se specifickými potřebami?
 • Bojíte se, zda studium zvládnete?
 • Potřebujete vytvořit podmínky, aby se Vám lépe studovalo?

Nabízíme podporu, jejímž cílem je zpřístupnit studium studentům se specifickými potřebami. Jedná se o studenty se specifickými poruchami učení, zrakovým, sluchovým i tělesným postižením, s psychickými a chronickými onemocněními.

Nabídka: 
 • podpora uchazečů o studium při výběru studijního oboru
 • uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky
 • podpora studentů při zajištění optimálních podmínek studia 
 • koordinace a zajištění služeb a podpůrných opatření
 • individuální konzultace, poradenství
Kontakty:

Poradce pro studenty: Bc. Monika Papáčková
Email: poradce@vspj.cz
Telefon: 567 141 107

Metodici podpory na odborných katedrách
 • spolupracují s Poradenským a kariérním centrem VŠPJ při posuzování specifických potřeb uchazečů a studentů
 • spolupracují při nastavení a zajištění servisních a organizačních opatřeních na úrovni odborné katedry
 • jsou kontaktní osobou pro studium studentů se specifickými potřebami na odborné katedře
Kontakty: 

Katedra cestovního ruchu:

Ing. Mgr. Blanka Šimánková Hornová, Ph.D.
Email: blanka.simankovaHornova@vspj.cz

Katedra ekonomických studií:

Ing. Lenka Lízalová, Ph.D.
Email: lenka.lizalova@vspj.cz

Katedra matematiky:

Mgr. Miroslav Hanáček
Email: miroslav.hanacek@vspj.cz

Katedra sociální práce:

PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.
Email: vlasta.janska@vspj.cz

Katedra technických studií:

Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.
Email: hana.vojackova@vspj.cz

Katedra zdravotnických studií:

Mgr. Marie Dočekalová
Email: marie.docekalova@vspj.cz

KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ

 • individuální konzultace
 • praxe, práce, trainee programy: https://praxe.vspj.cz/
 • veletrh pracovních příležitostí JOBStart

Sledujte nabídku akcí v informačním systému, kde je možné se jednoduše přihlásit na individuální konzultaci nebo na vzdělávací akci.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá