Služby Poradenského a kariérního centra VŠPJ

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

 • Máte pocit, že je toho moc?
 • Nedaří se Vám skloubit všechny povinnosti – ve škole, v práci a doma?
 • Máte strach, možná prožíváte i paniku ze setkání s novými lidmi, ze zkoušek nebo z jiných situací?
 • Trápí Vás deprese, přepadá Vás úzkost nebo beznaděj?
 • Přihodila se Vám v životě složitá situace a nevíte, co si počít?
 • Máte starosti, se kterými potřebujete poradit a pomoct?

Studentům prezenční i kombinované formy studia nabízíme zdarma odbornou psychologickou nebo terapeutickou pomoc, která pomůže složitou situaci řešit a zvládnout. Konzultace probíhají dle individuálních potřeb zájemce v Poradenském a kariérním centru VŠPJ.

Nabízí: psychologické poradenství, krizovou intervenci a časově ohraničenou individuální terapii v případech, které přímo souvisí se studiem

Termín konzultace si objednejte v Poradenském a kariérním centrum VŠPJ nebo prostřednictvím anonymní Poradny v informačním systému.

Rychlá psychologická pomoc:

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI  

 • Jste uchazečem nebo studentem se specifickými potřebami?
 • Bojíte se, zda studium zvládnete?
 • Potřebujete vytvořit podmínky, aby se Vám lépe studovalo?

Nabízíme podporu, jejímž cílem je zpřístupnit studium studentům se specifickými potřebami. Jedná se o studenty se specifickými poruchami učení, zrakovým, sluchovým i tělesným postižením, s psychickými a chronickými onemocněními.

Nabídka: 
 • podpora uchazečů o studium při výběru studijního oboru
 • uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky
 • podpora studentů při zajištění optimálních podmínek studia 
 • koordinace a zajištění služeb a podpůrných opatření
 • individuální konzultace, poradenství
Kontakty:

Poradce pro studenty: Mgr. Andrea Ondráčková
Email: poradce@vspj.cz
Telefon: 567 141 245/725 120 572

Metodici podpory na odborných katedrách
 • spolupracují s Poradenským a kariérním centrem VŠPJ při posuzování specifických potřeb uchazečů a studentů
 • spolupracují při nastavení a zajištění servisních a organizačních opatřeních na úrovni odborné katedry
 • jsou kontaktní osobou pro studium studentů se specifickými potřebami na odborné katedře
Kontakty: 

Katedra cestovního ruchu: Ing. Mgr. Blanka Šimánková Hornová, Ph.D.
Email: blanka.simankovaHornova@vspj.cz

Katedra ekonomických studií: Ing. Lenka Lízalová, Ph.D.
Email: lenka.lizalova@vspj.cz

Katedra matematiky: Mgr. Miroslav Hanáček
Email: miroslav.hanacek@vspj.cz

Katedra sociální práce: PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.
Email: vlasta.janska@vspj.cz

Katedra technických studií: Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.
Email: hana.vojackova@vspj.cz

Katedra zdravotnických studií: Mgr. Marie Dočekalová
Email: marie.docekalova@vspj.cz

KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ

Sledujte nabídku akcí v informačním systému, kde je možné se jednoduše přihlásit na individuální konzultaci nebo na vzdělávací akci.

SLUŽBY PRO ZAHRANIČNÍ STUDENTY

Zahraniční studenti mohou kromě služeb poradenského centra využít služeb pracoviště na podporu integrace cizinců, více informací naleznete zde: Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá