Studijní plány

Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Název předmětu Typ * Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk 1/FR-u1 CJ 1 1 0 0 3 ZA Winklerová
Finanční účetnictví 1 P 1 3 8 0 5 ZA Berková
Management P 1 8 6 0 6 Z,ZK Fiala
Matematika 1/F1 P 1 6 12 0 6 Z,ZK Gurka
Mikroekonomie P 1 8 4 0 5 Z,ZK Hedija
Německý jazyk 1/FR-u1 CJ 1 1 0 0 3 ZA Hadrava
Podniková ekonomika P 1 6 8 0 5 Z,ZK Jánský
Anglický jazyk 1/FR-u2 CJ 2 1 0 0 3 ZA Winklerová
Finanční účetnictví 2 P 2 6 8 0 6 Z,ZK Berková
Makroekonomie P 2 8 4 0 5 Z,ZK Hedija
Marketing A P 2 8 3 0 4 Z,ZK Frendlovská
Matematika 2 P 2 6 8 0 6 Z,ZK Gurka
Německý jazyk 1/FR-u2 CJ 2 1 0 0 3 ZA Hadrava
Právo P 2 10 0 0 4 Z,ZK Prchalová
Úvod do ICT P 2 3 4 0 4 ZA Dvořáková
Anglický jazyk 1/FR-u3 CJ 3 1 0 0 3 ZA Winklerová
Daně 1 P 3 6 8 0 6 ZK Lexová
Finanční řízení a investiční rozhodování P 3 6 8 0 6 Z,ZK Jánský
Německý jazyk 1/FR-u3 CJ 3 1 0 0 3 ZA Hadrava
Podniková informatika P 3 3 4 0 4 ZA Voráček
Statistika P 3 8 12 0 7 Z,ZK Zámková
Anglický jazyk 1/FR-u4 CJ 4 1 0 0 5 Z,ZK Winklerová
Daně 2 P 4 3 8 0 4 ZA Lexová
Finanční analýza PV 4 6 4 0 3 ZA Jiříček
Finanční matematika PV 4 6 4 0 3 ZA Stolín
Managerské účetnictví P 4 6 8 0 6 Z,ZK Závodná
Německý jazyk 1/FR-u4 CJ 4 1 0 0 5 Z,ZK Hadrava
Peníze, banky a finanční trhy P 4 6 8 0 6 Z,ZK Jiříček
Projektové řízení I PV 4 6 4 0 3 ZA Kuncová
Průmyslová logistika PV 4 6 4 0 3 ZA Tyráček
Regionální rozvoj PV 4 6 4 0 3 ZA Vystrčil
Veřejné finance P 4 6 4 0 5 Z,ZK Nečadová
Cenné papíry a finanční poradenství PV 5 6 4 0 4 Z,ZK Jiříček
Controlling a řízení nákladů PV 5 6 8 0 5 Z,ZK Berková
Daně pro podnikovou praxi PV 5 6 4 0 4 Z,ZK Lexová
Management jakosti výrobků a služeb P 5 4 8 0 5 Z,ZK Klapalová
Pojišťovnictví a pojistná matematika PV 5 6 8 0 5 Z,ZK Stolín
Projektové řízení II. PV 5 8 6 0 5 Z,ZK Kuncová
Řízení kvality výrobních procesů PV 5 6 4 0 4 Z,ZK Tyráček
Řízení lidských zdrojů P 5 6 4 0 5 Z,ZK Měrtlová
Řízení výrobních procesů PV 5 6 8 0 5 Z,ZK Tyráček
Samospráva ve veřejné správě PV 5 6 4 0 4 Z,ZK Nečadová
Softwarová podpora projektů PV 5 6 4 0 4 Z,ZK Kuncová
Státní správa ve veřejné správě PV 5 6 8 0 5 Z,ZK Nečadová
Strategické řízení P 5 6 8 0 6 Z,ZK Fiala
Diplomový seminář P 6 0 2 0 3 ZA Kuncová
Praxe FŘ P 6 0 0 0 26 ZA Frendlovská

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Studenti musí za dobu studia dále získat 10 kreditů z volitelných předmětů (VP). Doporučena je následující struktura:
3. semestr 4 kredity, 4. semestr 2 kredity, 5. semestr 4 kredity

Cizí jazyk 1: student si volí mezi AJ anebo NJ

Předmět Praxe PR se skládá ze dvou dílčích částí:

  • 3 týdenní (prázdninová praxe) - student ji vykonává mezi 4. a 5. semestrem,
  • 15 týdenní (semestrální praxe) - student ji vykonává v 6. semestru.

Doporučuje se vykonat obě praxe v jedné organizaci jak v České republice, tak i v zahraničí. Obě praxe lze spojit po dohodě s garantem praxí a s poskytovatelem praxe v jednu, která se uskuteční před a v průběhu 6. semestru.

Státní závěrečná zkouška:

  • Odborná část z předmětů společného programového základu: Makroekonomie, Mikroekonomie, Podniková ekonomika a Veřejné finance
  • Odborná část z oborových předmětů: Peníze, banky, finanční trhy, Finanční řízení a investiční rozhodování, Management, Strategický management, Management jakosti výrobků a služeb, Řízení lidských zdrojů.
  • Obhajoba bakalářské práce

Specializace:
Student si vybírá jednu specializaci tím, že absolvuje všechny tři předměty (povinně volitelné - PV), ze kterých specializace sestává. Lze si vybrat jednu z těchto pěti specializací:

  • Finance a daně (Finanční analýza, Controlling a řízení nákladů, Daně pro podnikovou praxi)
  • Finanční poradenství (Finanční matematika, Cenné papíry a finanční poradenství, Pojišťovnictví a pojistná matematika)
  • Projektový management (Projektové řízení I., Projektové řízení II., Softwarová podpora projektů)
  • Řízení průmyslových procesů (Průmyslová logistika, Řízení výrobních procesů, Řízení kvality výrobních procesů)
  • Veřejná správa a regionální rozvoj (Regionální rozvoj, Samospráva ve veřejné správě, Státní správa ve veřejné správě.)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá