Studijní plány

Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk 1/FR-u1 CJ 1 0 3 3 ZA Winklerová
Finanční účetnictví 1 P 1 1 2 4 ZA Berková
Management P 1 1 1 3 Z,ZK Fiala
Matematika 1/F1 P 1 2 2 6 Z,ZK Gurka
Microeconomics P 1 2 1 5 Z,ZK Hedija
Mikroekonomie P 1 2 1 5 Z,ZK Hedija
Německý jazyk 1/FR-u1 CJ 1 0 3 3 ZA Hadrava
Podniková ekonomika P 1 2 1 4 Z,ZK Jánský
Právo P 1 2 0 2 ZA Prchalová
Psychologie a sociologie P 1 1 1 2 ZA Černá
Anglický jazyk 1/FR-u2 CJ 2 0 3 3 ZA Winklerová
Databázové systémy pro ekonomy P 2 1 2 4 ZA Bureš
Finanční účetnictví 2 P 2 1 2 5 Z,ZK Berková
Macroeconomics P 2 2 1 5 Z,ZK Musil
Makroekonomie P 2 2 1 5 Z,ZK Hedija
Marketing A P 2 1 2 4 Z,ZK Frendlovská
Marketing A P 2 1 2 4 Z,ZK Frendlovská
Matematika 2/F2 P 2 2 2 6 Z,ZK Gurka
Německý jazyk 1/FR-u2 CJ 2 0 3 3 ZA Hadrava
Obchodní právo P 2 2 0 3 Z,ZK Prchalová
Základy finančního řízení P 2 1 1 2 ZA Lízalová
Anglický jazyk 1/FR-u3 CJ 3 0 3 3 ZA Winklerová
Financial Management and Investment Decisionmaking P 3 1 2 5 Z,ZK Jánský
Finanční řízení a investiční rozhodování P 3 2 1 4 Z,ZK Jánský
Matematika pro ekonomy P 3 2 2 6 Z,ZK Borůvková
Mathematics Applied in Management P 3 2 2 6 Z,ZK Gurka
Německý jazyk 1/FR-u3 CJ 3 0 3 3 ZA Hadrava
Pravděpodobnost a statistika P 3 2 2 6 Z,ZK Zámková
Probability and Statistics P 3 2 2 6 Z,ZK Borůvková
Řízení lidských zdrojů P 3 2 1 4 Z,ZK Měrtlová
Základy logistiky P 3 2 1 3 ZA Tyráček
Anglický jazyk 1/FR-u4 CJ 4 0 3 4 Z,ZK Winklerová
Finanční analýza PV 4 1 2 3 ZA Jiříček
Finanční matematika PV 4 1 2 3 ZA Stolín
Managerské účetnictví P 4 2 2 6 Z,ZK Závodná
Německý jazyk 1/FR-u4 CJ 4 0 3 4 Z,ZK Hadrava
Odměňování a mzdové praktikum P 4 1 2 3 ZA Rambousek
Peníze, banky, finanční trhy P 4 2 1 4 Z,ZK Jiříček
Projektové řízení I PV 4 1 2 3 ZA Kuncová
Regionální rozvoj PV 4 1 2 3 ZA Vystrčil
Statistical Methods P 4 2 2 6 Z,ZK Borůvková
Statistické metody P 4 2 2 6 Z,ZK Zámková
Veřejné finance P 4 2 2 6 Z,ZK Nečadová
Cenné papíry a finanční poradenství PV 5 1 2 4 Z,ZK Jiříček
Controlling a řízení nákladů PV 5 1 2 4 Z,ZK Berková
Daně pro FR P 5 2 2 6 ZK Rambousek
Daně pro podnikovou praxi PV 5 2 2 5 Z,ZK Lexová
Management jakosti výrobků a služeb P 5 2 1 4 Z,ZK Klapalová
Podniková informatika P 5 1 2 5 Z,ZK Voráček
Pojišťovnictví a pojistná matematika PV 5 2 2 5 Z,ZK Stolín
Projektové řízení II PV 5 2 2 5 Z,ZK Kuncová
Samospráva ve veřejné správě PV 5 1 2 4 Z,ZK Nečadová
Státní správa ve veřejné správě PV 5 2 2 5 Z,ZK Nečadová
Strategické řízení P 5 1 1 2 ZA Fiala
Techniky projektového managementu PV 5 1 2 4 Z,ZK Kuncová
Diplomový seminář P 6 0 0 3 ZA Kuncová
Money, Banks, Financial Markets P 6 2 2 6 Z,ZK Jiříček
Praxe FR P 6 0 0 22 ZA Frendlovská

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Studenti musí za dobu studia dále získat 10 kreditů z volně-volitelných předmětů. Doporučena je následující struktura:
3. semestr 4 kredity;
5. semestr 6 kreditů


 
Cizí jazyk 1: AJ anebo NJ

Předmět Praxe PR se skládá ze dvou dílčích částí :

  • 3 týdenní (prázdninová praxe) - student ji vykonává mezi 4. a 5. semestrem,
  • 15 týdednní (semestrální praxe) - student ji vykonává v 6. semestru.

Doporučuje se vykonat obě praxe v jedné organizaci jak v České republice, tak i v zahraničí. Obě praxe lze spojit po dohodě s garantem praxí a s poskytovatelem praxe v jednu, která se uskuteční před a v průběhu 6. semestru.


 
Státní závěrečná zkouška:
Odborná část z předmětů Peníze, banky, finanční trhy, Finanční řízení a investiční rozhodování, Management, Veřejné finance Obhajoba bakalářské práce

Specializace:
Student si vybírá jednu specializaci tím, že absolvuje všechny předměty, ze kterých specializace sestává.

Finance a daně - (Finanční analýza, Controlling a řízení nákladů, Daně pro podnikovou praxi)
Finanční poradenství (Cenné papíry a finanční poradenství, Finanční matematika, Pojišťovnictví a pojistná matematika)
Projektový management - (Projektové řízení I., II., Techniky projektového managementu)
Veřejná správa a regionální rozvoj - (Regionální rozvoj, Samospráva ve veřejné správě, Státní správa ve veřejné správě.)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá