Studijní plány

Cestovní ruch - kombinovaná forma

Název předmětu Typ * Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk 1/CR-u1 CJ 1 1 0 0 3 ZA Ryšková
Evropská ekonomická integrace P 1 6 4 0 3 Z,ZK Dvořák
Kulturní dědictví a cestovní ruch A P 1 4 3 0 3 Z,ZK Netolička
Management P 1 8 0 0 3 Z,ZK Fiala
Matematika 1/C1 PV 1 6 8 0 5 ZA Gurka
Metodika průvodcovské činnosti 1 PV 1 6 8 0 5 ZA Janoušková
Mikroekonomie P 1 8 3 0 5 Z,ZK Hedija
Německý jazyk 1/CR-u1 CJ 1 1 0 0 3 ZA Brychtová
Podniková ekonomika P 1 6 4 0 4 Z,ZK Jánský
Právo P 1 8 0 0 2 ZA Prchalová
Anglický jazyk 1/CR-u2 CJ 2 1 0 0 3 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2/CR-u1 CJ 2 1 0 0 2 ZA Ryšková
Databázové systémy pro ekonomy P 2 3 8 0 4 ZA Bureš
Finanční účetnictví 1 P 2 3 8 0 4 ZA Berková
Francouzský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 1 0 0 2 ZA Fabešová
Italský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 1 0 0 2 ZA Zažímalová
Makroekonomie P 2 8 3 0 5 Z,ZK Hedija
Marketing A P 2 8 3 0 4 Z,ZK Frendlovská
Matematika 2/C2 PV 2 6 8 0 6 Z,ZK Gurka
Metodika průvodcovské činnosti 2 PV 2 6 8 0 6 Z,ZK Rux
Německý jazyk 1/CR-u2 CJ 2 1 0 0 3 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u1 CJ 2 1 0 0 2 ZA Brychtová
Obchodní právo P 2 8 0 0 3 Z,ZK Prchalová
Ruský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 1 0 0 2 ZA Brychtová
Španělský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 1 0 0 2 ZA Tomanová
Anglický jazyk 1/CR-u3 CJ 3 1 0 0 4 ZK Ryšková
Anglický jazyk 2/CR-u2 CJ 3 1 0 0 2 ZA Ryšková
Cestovní ruch 1 P 3 6 8 0 6 Z,ZK Linderová
Finanční účetnictví 2 P 3 3 8 0 5 Z,ZK Berková
Francouzský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 1 0 0 2 ZA Fabešová
Geografie CR 1/C3 P 3 4 3 0 3 ZA Janoušková
Italský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 1 0 0 2 ZA Zažímalová
Management cestovních kanceláří a agentur P 3 3 8 0 4 Z,ZK Doležalová
Německý jazyk 1/CR-u3 CJ 3 1 0 0 4 ZK Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u2 CJ 3 1 0 0 2 ZA Brychtová
Pravděpodobnost a statistika P 3 6 8 0 6 Z,ZK Zámková
Ruský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 1 0 0 2 ZA Brychtová
Španělský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 1 0 0 2 ZA Tomanová
Anglický jazyk 1/CR-u4 CJ 4 1 0 0 3 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2/CR-u3 CJ 4 1 0 0 2 ZA Ryšková
Cestovní ruch 2 P 4 6 8 0 6 Z,ZK Pachrová
Francouzský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 1 0 0 2 ZA Fabešová
Geografie CR 2/C4 P 4 4 3 0 4 Z,ZK Janoušková
Italský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 1 0 0 2 ZA Zažímalová
Marketing cestovního ruchu P 4 3 4 0 3 Z,ZK Šedivá Neckářová
Německý jazyk 1/CR-u4 CJ 4 1 0 0 3 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u3 CJ 4 1 0 0 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 1 0 0 2 ZA Brychtová
Statistické metody P 4 6 8 0 6 Z,ZK Zámková
Španělský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 1 0 0 2 ZA Tomanová
Trvale udržitelný CR P 4 3 4 0 4 Z,ZK Pachrová
Veřejné finance P 4 6 8 0 6 Z,ZK Nečadová
Anglický jazyk 1/CR-u5 CJ 5 1 0 0 4 ZK Ryšková
Anglický jazyk 2/CR-u4 CJ 5 1 0 0 3 ZK Ryšková
Aplikovaná sociální psychologie P 5 3 8 0 3 Z,ZK Černá
Diplomový seminář P 5 1 0 0 2 ZA Chalupa
Francouzský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 1 0 0 3 ZK Fabešová
Informační a rezervační technologie v CR P 5 4 0 0 3 ZA Smrčka
Italský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 1 0 0 3 ZK Zažímalová
Management destinace P 5 3 4 0 3 Z,ZK Pachrová
Management ubytovacích zařízení P 5 4 0 0 3 Z,ZK Scholz
Německý jazyk 1/CR-u5 CJ 5 1 0 0 4 ZK Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u4 CJ 5 1 0 0 3 ZK Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 1 0 0 3 ZK Brychtová
Španělský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 1 0 0 3 ZK Tomanová
Praxe CR P 6 0 0 0 28 ZA Scholz

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Cizí jazyky:
Cizí jazyk 1: Student si volí jeden první jazyk s možností volby mezi AJ a NJ.
Cizí jazyk 2: Student si volí jeden druhý jazyk s možností volby mezi AJ, NJ,ŠP,RJ, FJ.
Volí-li si student jako 1. jazyk NJ, volí si povinně jako 2. jazyk AJ.

Povinně volitelné předměty:
Z povinně volitelných předmětů koná student zkoušku. Má možnost volby ze dvou předmětů:
a) matematika
b) metodika průvodcovské činnosti
Z těchto předmětů musí získat 11 kreditů.

Volitelné předměty:
Volně volitelné předměty si student volí podle aktuální nabídky.
Z volně volitelných předmětů musí student za dobu studia získat 8 kreditů. Doporučuje se získat 2 kredity v 2. semestru a 6 kreditů v 5. semestru.

Praxe:
V 1. semestru proběhne jeden úvodní tutoriál k předmětu Praxe.
Celková délka praxe je 22 týdnů:
• 1 týden po 2. semestru a 1 týden po 4. semestru
• prázdninová praxe 3 týdny po 1. ročníku a 3 týdny po 2. ročníku
• souvislá praxe 14 týdnů v 6. semestru

Státní závěrečná zkouška:
SZZ má dvě části – obhajobu bakalářské práce a odbornou státní závěrečnou zkoušku z následujících okruhů:
• Cestovní ruch (patří sem zkušební okruhy z předmětů Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2, Trvale udržitelný cestovní ruch)
• Management podniků cestovního ruchu (patří sem zkušební okruhy z předmětů Management cestovních kanceláří a agentur + Management ubytovacích zařízení)
• Řízení a marketing cestovního ruchu (patří sem zkušební okruhy z předmětů Evropská ekonomická integrace, Management destinace, Marketing cestovního ruchu)
• Ekonomika (patří sem okruhy z předmětu Podniková ekonomika)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá