Výživa a dietetika

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Předmět Výživa a dietetika ( VD )
Garantuje Katedra zdravotnických studií ( KZS )
Garant prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD.
Jazyk Česky
Počet kreditů 2
Prezenční studium
Cvičení 1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 6 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 2 kr. KZ
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2017/2018 P 4 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 2 kr. ZA

  Sylabus

 • Výživa a zdraví jedince, výživová doporučení
 • Složení vhodné potravy a její energetická hodnota
 • Role cukrů, tuků a bílkovin
 • Vitamíny, minerální látky a stopové prvky
 • Řízení energetické bilance (hlad, sytost)
 • Tělesná aktivita a výživa
 • Dietní systém, diety u specifických onemocnění
 • Poruchy výživy – obezita, anorexie, bulimie
 • Poruchy výživy, výživa a civilizační choroby
 • Výživa v intenzivní péči

  Doporučená literatura

 • DLOUHÁ, R.: Výživa: přehled základní problematiky. Praha: Karolinum, 1999
 • FOŘT, Petr: Výživa pro dokonalou kondici a zdraví. Grada, 2004

  Anotace

Předmět je koncipován jako teoretický. Poskytuje ucelené informace o výživě a jejím významu pro celkový zdravotní stav člověka a o malnutrici. Seznamuje studenty se zásadami přípravy stravy a alternativními způsoby podávání - parenterální a enterální výživě při jednotlivých onemocněních. Seznamuje s riziky podvýživy a nadměrné výživy. Důležitou částí je seznámení studentů s úlohou odpovídající výživy jako podstatného faktoru prevence civilizačních chorob Součástí je hodnocení stavu výživy a energeticko-nutriční bilance.


Cíl: Cílem je podat studentovi ucelené informace o výživě a jejím významu pro celkový zdravotní stav člověka a o malnutrici. Cílem je aby student získal základní informace o dietním systému v nemocnici, seznámil se se zásadami přípravy stravy a alternativními způsoby podávání výživy.


 


Znalosti: Student zná a popíše zdravý způsob výživy, jako součást předcházení civilizačním chorobám. Zná nemocniční dietní systém a umí přiřadit diety k jednotlivým onemocněním. Zná energeticko- nutriční bilanci. 


Dovednosti: Student dovede zhodnotit stav výživy zdravého i nemocného člověka a informovat o zásadách přípravy stravy u jednotlivých onemocnění.


 


Obecné způsobilosti: Student zná rizika nadměrné výživy a podvýživy.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá