Informační systémy ve zdravotnictví

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Předmět Informační systémy ve zdravotnictví ( ISZ )
Garantuje Katedra technických studií ( KTS )
Garant Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D. ( vojackova@vspj.cz )
Jazyk Česky
Počet kreditů 2
Prezenční studium
Cvičení 1 h
Kombinované studium
Cvičení 5 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. ZA
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2017/2018 P 2 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 1 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 1 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 1 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 2 kr. ZA

  Sylabus

 • OS MS-WINDOWS, textový editor MS-WORD.
 • Využití textového editoru MS-WORD pro zpracování odborného textu.
 • MS-EXCEL, zpracování naměřených dat, vytváření tabulek a grafů.
 • Elektronická pošta.
 • Internet,www,vyhledávání informačních zdrojů na Internetu.
 • Samostatná práce studentů na zadaná témata s využitím znalostí MS-WORD, MS-EXCEL,
  elektronické pošty, zpracování uložených informací získaných z Internetu.
 • Práce s databázovými systémy, získávání vědeckých lékařských informací
  prostřednictvím výpočetní techniky, aplikační programy, MEDLINE.
 • Nemocniční informační systémy I. - NIS
 • Nemocniční informační systémy II. - NIS
 • Metody počítačové analýzy obrazových dat.
 • Prezentační programy, PowerPoint.
 • Vytváření počítačové prezentace přednášek, tvorba diapozitivů – PowerPoint.
 • Prezentace vlastní práce na zadané téma z oboru, PowerPoint.

  Doporučená literatura

 • Pachner: Obsluha PC – učebnice Windows XP (CD)
 • Pachner: Multimediální učebnice MS Word (CD)
 • Vojáčková, Hana: Informační systémy ve zdravotnictví, VSPJ, 2012, elektronická skripta, uložení na disku S.

  Anotace

Předmět má za úkol naučit uživatelskému i profesnímu přístupu k informatice, výpočetní technice a seznámit studenty s možnostmi jejího využití ve zdravotnictví.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá