Odborná latinská terminologie 2

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Předmět Odborná latinská terminologie 2 ( LAT2 )
Garantuje Katedra zdravotnických studií ( KZS )
Garant Mgr. Lenka Nevrklová
Jazyk Česky
Počet kreditů 2
Prezenční studium
Cvičení 1 h
Kombinované studium
Cvičení 5 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2017/2018 P 2 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 2 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 2 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 2 kr. ZK

  Sylabus

 • Adjektiva -
  Stupňování adjektiv -
  Systema respiratorium -
  Systema urinarium -
  Systema digestorium -
  Sytema cardiovasculare -
  Řečtina -
  Memorabilia -
  Souvislé odborné texty

  Doporučená literatura

 • Seinerová, V.: Latina, úvod do latinské terminologie, Fortuna, Praha 2010, ISBN 978-80-7168-999-7
 • Kábrt, J.: Jazyk latinský, Informatorium/ Avicenum, Praha 1993, ISBN 80-85427-39-7
 • Kábrt, J. – Kábrt, J., jr.: Lexicon medicum, Galén, Praha 2015, ISBN 978-80-7492-200-8
 • Svobodová, D.: Terminologiae medicae vestibulum, Nakladatelství Karolinum, Praha 2005, ISBN 80-246-1128-7
 • Kozlíková, D. – Plášilová, J.: Základy latinské lékařské terminologie, Nakladatelství Karolinum, Praha 2009, ISBN 978-80-246-1766-4
 • Kachlík, D.: Anatomie, Úvod do preklinické medicíny, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta 2013, ISBN 978-80-87878-01-9

  Anotace

Cílem výuky latinského jazyka ve studijních oborech Porodní asistentka a Všeobecná sestra bude správně přečíst latinský odborný text z oblasti medicíny, rozpoznat v něm zákonitosti gramatického systému, přeložit jej a aplikovat znalost latinské a řecké slovní zásoby i mimo svůj obor, např. při porozumění slov cizího původu nebo při studiu cizích jazyků. Výuka  je dvousemestrální, druhý semestr zakončuje souborná zkouška, první semestr je zakončen formou zápočtu.Podmínky pro úspěšné ukončení kurzu


-          70% účast


-          Aktivní spolupráce


-          Úspěšné průběžné testy (50%)


-          Úspěšný zápočtový test (50%)Souborná zkouška


-          Písemně + ústně (je-li více než jeden test za semestr v rozmezí pouze 69 – 50%) 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá