Anglický jazyk 1/PAVS-u1

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Předmět Anglický jazyk 1/PAVS-u1 ( AJ1 )
Garantuje Katedra zdravotnických studií ( KZS )
Garant Mgr. Milan Straňák ( stranak@vspj.cz )
Jazyk Česky
Počet kreditů 2
Prezenční studium
Cvičení 2 h
Kombinované studium
Cvičení 10 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 CJ 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 CJ 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 CJ 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 CJ 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 CJ 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 CJ 1 2 kr. ZA

  Sylabus

 • Cardiovascular System, Description of the Heart and its Function
 • Congestive Heart Failure
 • Present simple tense, useful questions, question tags
 • Pulmonary Oedema; passive voice in different tenses
 • Angina Pectoris and its Treatment
 • Inflammatory Disorders of the Heart
 • Cardial Arrest
 • The Respiratory System, Respiration
 • Assessing Respiration and Respiratory Problems
 • Influenza
 • Bronchitis and Other Respiratory Diseases
 • Useful Language for Nurses
 • Present perfect and past simple tense
 • Grammar and vocabulary revision

  Doporučená literatura

 • LAHODOVÁ , Eva. Angličtina pro VOŠ a bakalářské obory s medicínským zaměřením. Praha : EUROLEX Bohemia s.r.o., 2004. 170 s. ISBN 80-86432-87-4.
 • PARKINSON, Joy, BROOKER, Chris. Angličtina pro sestry. 1. vyd. Praha : Grada Publishing s.r.o., 2005. 313 s. ISBN 80-247-1282-2.
 • GRICE, T. Nursing 1, Student\'s Book : Oxford English for Careers. New York : Oxford University Press, 2007.

  Anotace

- The body
- The healthy lifestyle
- Cardiology – diseases
- Digestive system
- Respiratory system – diseases
- Urinary system
- Nervous system
- ENT
- Eye
- Skin
- Locomotor system
- Nutrition
- Gynecology and the reproductive system
- Care of women during pregnancy
- The childbirth
- First aid
- Basic care of a patient
- Civilization diseases
- Nursing care of a patient with different diseases

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá