Finanční řízení a investiční rozhodování

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět Finanční řízení a investiční rozhodování ( FRIR )
Garantuje Katedra ekonomických studií ( KES )
Garant doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. ( jansky@vspj.cz )
Jazyk Česky
Počet kreditů 4
Ekvivalent Financial Management and Investment Decisionmaking ( FRIRa )
Prerekvizity předmětu
Předmět je prerekvizitou pro
Prezenční studium
Přednáška 2 h
Cvičení 1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 6 h
Cvičení 4 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 4 kr. Z,ZK

  Sylabus

 • Úvod, základní principy finančního řízení firem
 • Krátkovobé a dlouhodobé financování
 • Optimalizace kapitálové struktury podniku
 • Finanční řízení cash-flow, finanční páka, daňový štít, hodnota firmy ,
 • Zvláštní formy financování (leasing, faktoring, forfaiting, franchising)
 • Investiční rozhodování podniku
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investic
 • Základy finanční analýzy
 • Finanční plánování
 • Krizové financování
 • Finanční nástroje podpory podnikání

  Doporučená literatura

 • Kislingerová E. a kol. Manažerské finance, Praha: C.H.Beck, 2010
 • Synek M. a kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada, 2011
 • Brealey R.A., Myers S.C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press, 2000.

  Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty problémy spojenými s rozhodováním v oblasti finančního řízení podniku a jeho investičního rozhodování včetně základů finanční analýzy, finančního plánování a řízení cash-flow. Předmět se zabývá i finančními nástroji podpory podnikání z evropských i národních veřejných zdrojů.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá