Cestovní ruch II

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět Cestovní ruch II ( CR2 )
Garantuje Katedra cestovního ruchu ( KCR )
Garant
Jazyk Česky
Počet kreditů 5
Prezenční studium
Přednáška 2 h
Cvičení 2 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 PV 5 5 kr. ZK

  Sylabus

 • 1. Lázeňství a wellness.
  2. Ubytovací služby.
  3. Stravovací služby.
  4. Odpovědnost za škodu na vnesených a odložených věcech.
  5. Cestovní kanceláře a cestovní agentury.
  6. Cestovní smlouva.
  7. Služby CK.
  8. Cestovní agentury.
  9. Trendy v CR.
  10. Profesní organizace v CR.
  11. Průvodcovské služby.

  Doporučená literatura

 • • • PETRU, Z. Základy ekonomiky cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Idea Servis, 2006.
  • ČERTÍK, M., a kol. Cestovní ruch – vývoj, organizace a řízení. 1.vyd. Praha 2001.
  • MUNDT, J., W.: Einführung in den Tourismus. München , Wien: Oldenbourg Verlag 2001, ISBN 3-486-25639-4.
  • PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J.,: Cestovní ruch - výkladový slovník, Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002
 • RUX,J.Cestovní ruch 2.Elearning VŠPJ.2010

  Anotace

Absolvent získá základní orientaci v terminologii CR, v základních právních předpisech v oblasti CR a bude schopen řešit jednoduché praktické úkoly.Podrobněji budou probrány ubytovací služby a práce cestovních kanceláří a cestovních agentur.Studenti budou prakticky seznámení s prací průvodce CR a nabídnuta jim možnost složení zkoušek.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá