Škola zotavení Jihlava – místo příběhů

Na Vysoké škole polytechnické Jihlava modernizujeme a inovujeme výuku v oblasti duševního zdraví.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je zkvalitnění výuky předmětu Základy psychiatrie a psychopatologie pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník a vytvoření nového volitelného kurzu, který bude přístupný i zájemcům z řad širší veřejnosti.

Jak to uděláme?

Vyškolením peer lektorů. Spoluprací s vámi studenty, s partnery z Norska (City of Bergen, Department for work, social welfare and housing) a s Centrem péče o duševní zdraví Praha, kteří zapojují peer lektory do vzdělávání v oblasti péče o duševní zdraví.

Kdo je to peer lektor?

Peer lektor je expert se zkušeností, který současně přednáší nejnovější poznatky a trendy z oblasti péče o duševní zdraví a svou zkušenost s duševním onemocněním vědomě využívá ve prospěch druhých. Je „živým“ důkazem, že je zotavení možné.

Co nám projekt přinese?

  • Modernizované a inovované kurzy zahrnující několik témat z oblasti péče o duševní zdraví.
  • Změnu postojů k lidem se zkušeností s duševním onemocněním.

Věříme, že spolupráce s norskými partnery bude pokračovat formou vzájemné podpory v zavádění kurzů, sdílení témat kurzů, jejich zpracování a práce s komunitou. Zkušenost s peer lektory ve výuce lze aplikovat také do dalších předmětů a směrem k dalším cílovým skupinám a inspirovat další vzdělávací instituce.

Kde naleznete další informace?

Na Facebooku: Škola zotavení Jihlava

Dům zahraniční spolupráce, EEE Grants

Kontakt:

PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D. 

Telefon: +420 567 141 159

Email: vlasta.reznikova@vspj.cz

Projekt Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví získal grant z Fondů EHP 2014 - 2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá