Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic na Katedře technických studií VŠPJ

Rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy polytechnické Jihlava výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic:

Katedra technických studií

• Profesor/profesorka, docent/docentka, odborný asistent/asistentka, asistent/asistentka pro výuku předmětů zaměřených na Průmysl 4.0 a digitalizaci (např. Průmysl 4.0, technologie a standardy Průmyslu 4.0, průmyslové komunikační protokoly, digitálních dvojčata, návrh výrobních linek, plánování a řízení výroby, digitalizace ve státní správě, atd.).

• Profesor/profesorka, docent/docentka, odborný asistent/asistentka, asistent/asistentka pro výuku předmětů zaměřených na průmyslovou automatizaci, mechatroniku a robotiku (např. prostředky průmyslové automatizace, programovatelné automaty PLC, pneumatické průmyslové systémy, mechatronika a robotika, řízení mechatronických systémů, programování embedded a real-time systémů, komunikačních rozhraní, atd.).

• Profesor/profesorka, docent/docentka, odborný asistent/asistentka, asistent/asistentka pro výuku předmětů zaměřených na počítačovou techniku a počítačové sítě, (např. technologie počítačových sítí, počítačová technika, serverová a desktopová administrace, bezpečnost a ochrana dat, kyberbezpečnost, big data, cloudové technologie, atd.).

• Profesor/profesorka, docent/docentka, odborný asistent/asistentka, asistent/asistentka pro výuku předmětů zaměřených na programování a softwarové inženýrství (např. programování v jazyce C, C++, Python, JAVA a dalších, softwarové inženýrství, cloudové aplikace, atd.).

• Profesor/profesorka, docent/docentka, odborný asistent/asistentka, asistent/asistentka pro výuku předmětů zaměřených na multimédia a návrh uživatelských rozhraní (např. multimédia, multimediální tvorba, multimediální a studiová technika, počítačová grafika a virtuální realita, návrh uživatelských rozhraní atd.).

• Profesor/profesorka, docent/docentka, odborný asistent/asistentka, asistent/asistentka pro výuku předmětů zaměřených na elektrotechniky a elektroniky (např. elektrotechnika, elektronika, elektrické stroje a přístroje, bezpečnost v elektrotechnice, atd.).

• Profesor/profesorka, docent/docentka, odborný asistent/asistentka, asistent/asistentka pro výuku předmětů zaměřených na strojírenskou technologii (např. tváření, slévání, svařování, obrábění, montáž, povrchové úpravy, management kvality, atd.).

• Profesor/profesorka, docent/docentka, odborný asistent/asistentka, asistent/asistentka pro výuku předmětů zaměřených na výrobní stroje a zařízení (např. roboty, manipulátory, obráběcí a tvářecí stroje, lisy, výrobní linky a automatizace výrobních procesů, atd.).

• Profesor/profesorka, docent/docentka, odborný asistent/asistentka, asistent/asistentka pro výuku předmětů zaměřených na konstruování a technické kreslení (např. tvorba technické dokumentace, tvorba CAD modelů, CAD systémy, časti a mechanismy strojů, konstrukce jednoúčelových strojů a přípravků, atd.).

Požadavky ke všem nabízeným pozicím:

Minimální požadované vzdělání – ukončené jmenovací řízení (profesor/profesorka),

ukončené habilitační řízení (docent/docentka),

doktorské vzdělání (odborný asistent/asistentka),

nebo ukončené magisterské vzdělání (asistent/asistentka), pedagogická praxe výhodou.

Informace podá:

vedoucí katedry doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D. (radek.kolman@vspj.cz)

Předpokládaný nástup a výše úvazku dle dohody.
Mzdové podmínky se řídí vnitřním mzdovým předpisem školy.
Požadované náležitosti pro přihlášení do výběrového řízení:
- Písemná přihláška,
- motivační dopis,
- strukturovaný životopis,
- kopie dokladů o absolvování vysoké školy či dosažení titulu.

Přihlášky lze podávat do 30 dnů od data zveřejnění tohoto výběrového řízení, tj. do 7.12.2023 e-mailem na adresu podatelny vspj@vspj.cz, anebo v písemné formě poštou na adresu: Vysoká škola polytechnická Jihlava, personální a mzdové oddělení, Tolstého 16, 586 01 Jihlava.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá