Přednáška o Shakespearových padouších na Vysoké škole polytechnické Jihlava

Jak jsou definováni padouši? Jaké máme základní typy padouchů a jaké jsou jejich charakteristické rysy? Odpovědi na tyto zajímavé otázky se dozvěděli návštěvníci přednášky profesora Martina Hilského s názvem „Geneze zla – Shakespearovi padouši“.

Přednáška se uskutečnila ve čtvrtek 10. 5. 2012 v posluchárně VŠPJ a přilákala více než 150 návštěvníků, především učitelů a studentů středních škol z Jihlavy, Moravských Budějovic, Žďáru nad Sázavou i Chotěboře. Přednášku organizovalo nedávno otevřené zkouškové centrum British Council, které na VŠPJ působí od března tohoto roku.

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE je profesorem anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je překladatelem z angličtiny a známým shakespearologem. Byl jmenován čestným členem Řádu britského impéria za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku a prezidentem České republiky byl vyznamenán Medailí Za zásluhy. Oceněn byl také Státní cenou za literaturu a překladatelské dílo.

Pokud časové možnosti známého shakespearologa dovolí, další přednáška se uskuteční na podzim tohoto roku.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá