Dvoumilionový dar Kraje Vysočina pro VŠPJ

Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo na svém zasedání dne 14. 2. 2012 o poskytnutí daru Vysoké škole polytechnické Jihlava ve výši dvou milionů korun. Dar byl škole poskytnut do Fondu rozvoje lidských zdrojů, jehož cílem je získat „hlavy do Jihlavy“ a jehož zdroje pomáhají zkvalitňovat personální zajištění akademických aktivit.

Záměr zřídit účelový fond inicioval již v minulém roce zejména předseda Správní rady VŠPJ Jiří Běhounek a konkrétní podoba fondu pak byla představena orgánům školy na podzim.  

„Mladí lidé i vysoce kvalifikovaní odborníci v současné době dávají přednost spíše větším městům a často odcházejí z Vysočiny za prací do jiných regionů. Fond rozvoje lidských zdrojů VŠPJ, pracovně nazvaný „hlavy do Jihlavy“, má podpůrně sloužit k  přilákání a udržení kvalifikovaných odborníků a mladých vědců na akademickou půdu Vysoké školy polytechnické Jihlava“, říká rektor Jakub Novotný a doplňuje: „Kvalitní personální zajištění v akademické oblasti vysoké školy je základním faktorem úspěchu. V současné rozpočtově složité době velmi oceňuji tuto další zcela konkrétní pomoc Kraje Vysočina. I z dějin se dá vyvodit, že budování jakékoli vzdělávací instituce je běh na dlouhou trať a že pozitivní efekty pro region jsou nesporné, byť nemusí být na první pohled patrné. Myslím, že krajští zastupitelé si toto uvědomují.“           

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá