VŠPJ otevřela dveře návštěvníkům

Ve čtvrtek 10. ledna 2013 proběhl na Vysoké škole polytechnické Jihlava den otevřených dveří. Zázemí jediné veřejné vysoké školy v Kraji Vysočina si přišlo prohlédnout téměř 500 návštěvníků nejen z Jihlavy. Kromě prohlídek školy, které organizovali studenti oboru Cestovní ruch, si mohli návštěvníci vyslechnout informace o studijních oborech nebo některou z popularizačních přednášek a ukázek konaných v rámci dne výzkumu a vývoje.      

Jak říká Hana Pospíchalová, vedoucí kanceláře rektora: „Hlavním cílem této každoročně konané akce je umožnit zájemcům seznámit se s nabídkou bakalářského studia a akademickým prostředím formou osobního kontaktu s našimi vyučujícími i studenty. Jsme rádi, že i v době internetu den otevřených dveří přilákal téměř stejný počet návštěvníků jako v minulém roce.“

Po pěti letech nabídla Vysoká škola polytechnická Jihlava zájemcům o studium také nově akreditovaný obor. Bakalářský studijní obor Zdravotně sociální pracovník začne již v únoru navštěvovat 30 nových studentů. Jak říká vedoucí nové katedry sociální práce Markéta Dubnová, do přijímacího řízení se přihlásilo celkem 56 zájemců o studium, kteří budou skládat zkoušku ze základů společenských věd, psychologie, sociologie, filosofie, biologie a obecných studijních předkladů v úterý 15. ledna 2013.

Do následujícího akademického roku 2013/2014 plánuje jihlavská polytechnika přijmout celkem 1275 studentů. Téměř 70 % přijímaných budou tvořit studenti oborů Cestovní ruch a Finance a řízení, ostatní nastoupí do oborů Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Zdravotně sociální pracovník, Aplikovaná informatika a Počítačové systémy. Přitom do prezenční formy studia by mělo nastoupit přibližně 65 % z celkového počtu přijímaných studentů a do kombinované formy studia 35 % přijímaných. Vysokou školu v současné době navštěvuje 2 800 studentů.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá