30. 11. 2023

VŠPJ na Vánoce podpoří nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Maják Luka nad Jihlavou

Vysoká škola polytechnická Jihlava podpoří letos v tradiční vánoční materiální sbírce nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Maják. Zařízení Maják poskytuje pomoc dětem a mládeži z Kraje Vysočina, kteří se potýkají s nepříznivými situacemi například v oblasti školy, rodiny, mezi kamarády a vrstevníky, v zaměstnání nebo při nevhodném životním stylu. Poskytuje jim bezpečný prostor, cenné rady a informace, pomáhá je vést k samostatnosti, v orientaci ve zdravém prostředí a v neposlední řadě jim dává i možnosti na trávení volného času.

Zařízení funguje v rámci Oblastní charity Jihlava pod Diecézní charitou Brno. „Celý pracovní tým se snaží naplňovat poslání zařízení tím, že s každým klientem pracuje jako s jedinečnou bytostí, která si ve svém, mnohdy doposud krátkém životě, prošla velmi nelehkými a nezáviděníhodnými situacemi. Každému klientovi věnujeme potřebný čas k tomu, aby se mohl svěřit se vším, co uzná za vhodné. Klient se společně s pracovníky snaží najít cestu ke zlepšení své životní situace. K tomu, aby se klienti služby otevřeli a pracovníci měli možnost začít s osobou cíleně pracovat na konkrétních krocích, je třeba obrovská míra důvěry. V průměru se jedná o cca půl roku.“ vysvětluje Andrea Novotná, DiS., sociální pracovnice a vedoucí sociální služby Maják Luka nad Jihlavou.

Cílovou skupinu tvoří mladí lidé ve věku od 6 do 26 let pohybující se v městysi Luka nad Jihlavou a jeho okolí, kteří by se mohli ocitnout nebo se již ocitli v nepříznivé sociální situaci, v níž mohou mít potíže se orientovat. „V současné době zařízení využívají především osoby ve věku od 6 do 22 let. Od ledna do konce října 2023 sociální službu využilo celkem 45 osob. Více než polovina osob přitom využívá službu pravidelně,“ uvádí Andrea Novotná a dále pokračuje: „V letošním roce se nejvíce potýkáme s potížemi, které se týkají školní docházky. Rodiče klientů jsou natolik zaneprázdnění, že na své děti mají minimum času, pomáháme jim proto s přípravou na vyučování. Často řešíme také vztahy mezi vrstevníky a s nimi související lži, pomluvy nebo agresivitu či potíže v oblasti intimního života uživatelů, jako je velmi brzké zahajování intimního života, rizikové chování nebo otázku sexuální orientace. Setkáváme se také s nadměrným experimentováním s návykovými látkami.“

Vysoká škola polytechnická Jihlava bude Majáku přispívat prostřednictvím dárků od zaměstnanců a studentů v rámci materiální sbírky. Jednat se bude jak o hudební nástroje do tzv. hudebny, která je využívána pro artefiletické a muzikofiletické techniky práce, tak o míče, poukazy do bazénu nebo i dárkové poukazy do muzeí, divadel, kina nebo zoo. Dárky, které se podaří vybrat, budou zástupcům Majáku předány během akce Vánoce na VŠPJ, která se uskuteční 13. prosince 2023 od 15.00 hod. ve vstupní vestibulu školy. 

 

 

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá