26. 10. 2023

Studentky a studenti zvolili své zástupce v doplňovacích volbách do Akademického senátu VŠPJ

Tajného hlasování, které proběhlo 24. října 2023 od 9.00 do 16.00 hod. ve vestibulu VŠPJ, se zúčastnilo 5,1 % z 2 388 oprávněných voličů. Ze 122 odevzdaných hlasovacích lístků přitom byly dva neplatné. Do studentské komory byly zvoleny první dvě kandidátky s nejvyšším počtem hlasů, Veronika Severová z programu Cestovní ruch a Valérie Göttlerová z programu Finance a řízení. Další dva kandidáti v pořadí, Jan Konečný z programu Aplikované strojírenství a Pavel Dohnal z programu Aplikovaná informatika, se stali náhradníky.

Výsledky doplňujících voleb do Studentské komory Akademického senátu VŠPJ 

pořadí

Příjmení a jméno

Program

Počet hlasů

1.

Severová Veronika

Cestovní ruch

60

2.

Göttlerová Valérie

Finance a řízení

26

3.

Konečný Jan

Aplikované strojírenství

20

4.

Dohnal Pavel

Aplikovaná informatika

14

Nově zvolené senátorky nahradí ve studentské komoře senátora Šimona Hajníka a senátorku Adiyu Zhalel, kteří již studium na VŠPJ ukončili. V akademickém senátu budou moci zastupovat a prosazovat zájmy studujících a podílet se na schvalování rozpočtu, hospodaření či vybraných strategických dokumentů. „Chtěla bych se pokusit o zlepšení prostředí pro volnočasové aktivity studentů. Témata, která budu chtít diskutovat, jsou ceny potravin v bufetu, častější studentské akce a studentské středy, nápady na zlepšení relaxační místnosti a současných kolejí," uvádí nově zvolená senátorka Valérie Göttlerová.

Děkujeme všem voličům, kteří odevzdali svůj hlas v doplňujících volbách do Studentské komory Akademického senátu VŠPJ, i všem, kteří se rozhodli kandidovat, a dali tak najevo, že mají zájem a chtějí se podílet na dalším směřování VŠPJ.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá