20. 03. 2023

Na VŠPJ se zabývali historií v produktech cestovního ruchu

Ve dnech 15. a 16. března 2023 se na Vysoké škole polytechnické Jihlava již posedmnácté setkali odborníci z akademické a aplikační sféry, aby se zabývali problématikou cestovního ruchu. Hlavním tématem letošního ročníku konference Aktuální problémy cestovního ruchu byla historie jako součást produktů cestovního ruchu.

Konferenci již tradičně organizovala Katedra cestovního ruchu VŠPJ ve spolupráci s příspěvkovou organizací Vysočina Tourism. Konference se konala pod záštitou ministra pro místní rozvoj a místopředsedy vlády ČR pro digitalizaci PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D.,  hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Vítězslava Schreka, MBA, a primátora statutárního města Jihlava Mgr. Petra Ryšky. Mediálními partnery konference byly společnost COT group a Institut pro památky a kulturu. Jako odborní partneři konferenci podpořily CzechTourism, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, Asociace průvodců České republiky, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Svaz venkovské turistiky a agroturistiky.

Konferenci zahájil rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. Následně účastníky uvítali PhDr. Jan Fluxa, náměstek člena vlády z Ministerství pro místní rozvoj, hejtman Kraje Vysočina Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, primátor statutárního města Jihlava Mgr. Petr Ryška a ředitelka příspěvkové organizace Vysočina Tourism Oľga Königová. Dlouholetou tradici konference vyzdvihl garant konference prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. a význam konference ve smyslu interakce mezi teorií a praxí připomněla vedoucí Katedry cestovního ruchu VŠPJ Ing. Ivica Linderová, PhD.

V plénu konference vystoupili zajímaví řečníci s vazbou na historii, kulturní dědictví a jeho využití v cestovním ruchu. Pan Bc. Libor Honzárek ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska se zaměřil na symbiózu historie a cestovního ruchu a ve svém vystoupení zmínil příklady respektu k historii, kořenům a minulosti při revitalizaci veřejných prostor v Havlíčkově Brodě. Účastníky konference zaujalo také vystoupení pana Ing. Tomáše Sokologorského, MBA z hotela Grand Vígľaš na Slovensku, který přiblížil, jak je možné s respektem k historii vybudovat z ruiny středověkého hradu prosperující hotel. Uvedl několik příkladů marketingových aktivit a propojení historie s moderním hotelovým managementem. Pan Bc. David Štěpánek z destinační organizace Koruna Vysočiny provedl účastníky malebnou krajinou stejnojmenného kraje a představil velice zajímavý produkt pro návštěvníky cestovního ruchu – Santiniho šifru. V tomto případě se jednalo o příklad, jak zapojit historii a kulturní dědictví do produktů destinačního managementu. V závěru plenárního zasedání vystoupila paní doc. Ing. Jana Piteková, PhD. z Katolické univerzity v Ružomberku, která se podívala na vzájemný vztah ekonomie a cestovního ruchu v historickém kontextu. Do svého vystoupení nenásilně zakomponovala i příklady a zkušenosti z vlastního podnikání ve vazbě na historické dědictví a jeho atraktivitu v očích cestující veřejnosti.

V rámci dvou dní konference zaznělo kolem 40 příspěvků od tuzemských a zahraničních odborníků z akademické i aplikační sféry. Kromě zástupců vysokých škol se konference účastnili i zástupci destinačních organizací cestovního ruchu a samosprávy.

Pro účastníky konference byl připraven doprovodný program. Ve spolupráci s příspěvkovou organizací Vysočina Tourism se účastníci podívali do obce Polná, kde navštívili židovské památky. Ve večerních hodinách se pak účastníci a organizátoři konference potkali v prostorách restaurace Zverimex v Jihlavě při rautu a neformální diskusi.

Konference Aktuální problémy cestovního ruchu patří k již zavedeným a tradičním akcím v oboru. Vysoká škola polytechnická Jihlava plánuje v pořádání této akce pokračovat i v následujících letech a vytvářet tak na své půdě prostor k podnětné a nezávislé diskusi.

 

Ing. Ivica Linderová, PhD. & Ing. Petr Scholz, Ph.D., DiS.

(Katedra cestovního ruchu VŠPJ)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá