22. 11. 2022

Ocenění dobrovolníků Dobroch putují i letos na VŠPJ

V pátek 18. listopadu 2022 se v jihlavském DIODu konal již 16. ročník slavnostního ocenění Dobroch 2022. Ceny, které každoročně uděluje Dobrovolnické centrum Oblastní charity Jihlava dobrovolníkům z Jihlavska, převzalo také několik zástupkyň Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Stejně jako v minulém ročníku získala ocenění Dobroch Mgr. Jana Gabrielová, PhD. Akademickou pracovnici Katedry sociální práce VŠPJ i tentokrát nominovala organizace Život 99, která se zaměřuje na řešení specifických problémů seniorů a osob se zdravotním postižením. Jana Gabrielová v této organizaci působí jako lektorka tréninku paměti pro seniory. Kromě toho se pravidelně účastní také jednorázových dobrovolnických akcí, například Národní potravinové sbírky nebo sbírky Koláč pro hospic. 

Mgr. Jana Gabrielová, PhD., při udílení ceny Dobroch 2022

Za svoji dobrovolnickou činnost získaly ocenění studentka oboru Porodní asistentka Yana Fedynets a absolventka programu Cestovní ruch Vladyslava Bezpalko, které pomáhají v Centru na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina. Ocenění obdržela také studentka programu Zdravotně sociální péče Daniela Kučerová, která realizuje arteterapeutické dílny v Nemocnici Jihlava.

Daniela Kučerová

Dobrovolnictví je významným fenoménem, kterému se studenti i zaměstnanci Vysoké školy polytechnické Jihlava věnují dlouhodobě. Katedra sociální práce VŠPJ například každoročně pořádá u příležitosti Mezinárodní dne dobrovolníků Týden dobrovolnictví na VŠPJ. V rámci dlouhodobé podpory dobrovolnických aktivit zřídila Katedra sociální práce VŠPJ v roce 2022 také konzultační místo pro dobrovolníky. Cílem nové poradenské služby je poskytnout bezplatnou pomoc dobrovolníkům, kteří potřebují radu například z oblasti ekonomické nebo právní, případně podporu formou supervize nebo psychoterapie. Studenti a zaměstnanci VŠPJ se také pravidelně zapojují i do řady dalších dobrovolnických aktivit, jako je například sbírka Koláč pro hospic nebo úklidy veřejného prostranství v okolí VŠPJ v rámci akcí Čistá Vysočina a Ukliďme Česko.

(Zdroj foto: Oblastní charita Jihlava)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá