15. 06. 2022

Prezident Zeman jmenoval nového rektora VŠPJ

Prezident ČR Miloš Zeman jmenoval ve středu 15. června na Pražském hradě rektorem Vysoké školy polytechnické Jihlava dosavadního prorektora doc. Zdeňka Horáka. Funkční období nového rektora začne 24. července 2022 a potrvá do července 2026. Vedení jediné veřejné vysoké školy se sídlem v Kraji Vysočina převezme doc. Horák po klinickém anatomovi prof. Václavu Báčovi, který stál v čele školy od roku 2014. Doc. Horáka zvolil jako kandidáta na rektora v lednu Akademický senát VŠPJ v tajném hlasování, ve volbách byl jediným kandidátem. Doc. Horák působí na VŠPJ od roku 2015, v současné době jako prorektor pro tvůrčí a projektovou činnost a zároveň vedoucí katedry technických studií.

(prof. Báča, doc. Horák, předsedkyně Akademického senátu VŠPJ Dr. Vojáčková)

V nadcházejícím období chce VŠPJ rozšiřovat nabídku profesně orientovaného studia, a i nadále klást důraz na kvalitní výuku. K tomu směřovala i část volebního programu nového rektora. „Budu podporovat veškeré smysluplné snahy o rozšíření portfolia studijních programů na VŠPJ, aby byli naši absolventi vysoce ceněnými odborníky u technologicky vyspělých zaměstnavatelů,“ přiblížil nově jmenovaný rektor své priority. Mezi další patří také posílení spolupráce s aplikační sférou, odborný a kvalifikační růst pracovníků školy nebo podpora výstavby nových vysokoškolských kolejí.

Doc. Zdeněk Horák v roce 2001 vystudoval biomedicínské a rehabilitační inženýrství na ČVUT v Praze. Své doktorské studium v oboru biomechaniky absolvoval tamtéž. V roce 2015 se habilitoval na své alma mater docentem v oboru aplikované mechaniky. Dlouhodobě se zabývá mimo jiné materiálovým výzkumem, návrhem, konstrukcí a testováním strojních součástí a zdravotnických prostředků. Od roku 2014 působí jako soudní znalec v oboru forenzní biomechaniky a technického stavu implantabilních zdravotnických prostředků. Kromě VŠPJ vyučuje doc. Horák také na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá