13. 06. 2022

VŠPJ rozšířila řady Zelených škol

Studenti a zaměstnanci VŠPJ mohou v budově školy nově třídit nejen papír, plast a sklo, ale i použité baterie nebo elektroodpad. Umožňuje jim to sběrný box umístěný poblíž šatny, do kterého lze odkládat nepotřebná elektrozařízení. Zřízením boxu se VŠPJ zapojila do projektu Zelená škola, jehož cílem je posílení ekologického cítění veřejnosti.
 
 

Vysoká škola polytechnická Jihlava se zapojila do projektu Zelená škola, který umožňuje studentům a zaměstnancům školy třídit nejenom základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad. Vysloužilé baterie a elektrospotřebiče jako mobilní telefony, zářivky nebo kalkulačky je možné odkládat do sběrného boxu umístněného poblíž šatny v přízemí budovy VŠPJ.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů. Snadná recyklace elektroodpadu bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění. V současné době je do projektu, jehož iniciátorem je společnost REMA Systém a.s., zapojeno celkem 22 škol a vzdělávacích institucí v Kraji Vysočina.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá