11. 05. 2022

Studentky se v Pelhřimově zúčastnily kempu pro budoucí sestry

Přednášky odborníků z praxe, možnost seznámit se s personálem nemocnice i se studenty jiných zdravotnických škol nebo unikátní příležitost důvěrně poznat nemocniční prostředí včetně míst, kam se běžný student na praxi nepodívá… to vše nabídnul studentům zdravotnických oborů Kemp sester, který se uskutečnil ve dnech od 4. do 7. dubna 2022. Akci zorganizovala vůbec poprvé Nemocnice Pelhřimov s cílem ukázat budoucím nelékařským zdravotnickým pracovníkům jednotlivá oddělení moderní nemocnice. Čtyřdenní stáže se zúčastnily téměř tři desítky studentů zdravotnických škol včetně čtyř studentek bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra na Katedře zdravotnických studií VŠPJ.

Zdroj foto: Karolína Krejčová

Dopolední program Kempu sester byl vyhrazen stážím na jednotlivých klinických odděleních a dalších pracovištích. Studenti rozdělení do tří až čtyřčlenných skupinek díky tomu měli možnost navštívit ortopedii, hematologii, transfúzní oddělení, radiologii nebo například nový urgentní příjem. Mohli si přitom nejenom vyzkoušet úkony, které vykonává personál nemocnice, ale i na vlastní oči zhlédnout komplikované lékařské zákroky. „Viděla jsem operaci totální endoprotézy kolenního kloubu, laparoskopickou operaci odstranění žlučníku, kardioverzi na interní JIP, hrudní drenáž a zavádění centrálního žilního katétru,“ říká studentka druhého ročníku Karolína Krejčová.

 
 
Zdroj foto: Karolína Krejčová a Veronika Krčmářová
 
Odpolední hodiny programu byly věnované bloku odborných přednášek. „Nejvíce se mi do hlavy vryla naučná přednáška Mgr. Lady Razimové a MUDr. Jaroslava Letochy zaměřená na totální endoprotézy, díky které jsme se mohly podívat na mnoho druhů náhrad kyčelních a kolenních kloubů,“ uvádí studentka druhého ročníku Veronika Krčmářová. Pro účastníky byl připraven i doprovodný program, který jim umožnil uvolnit se a odpočinout si po náročném dni stráveném v nemocnici. Po skončení přednášek tak mohli studenti navštívit historické centrum Pelhřimova nebo se zúčastnit prohlídky kláštera v Želivě doplněné o výklad průvodkyně.